תביעת נזיקין נגד רשות מקומית – איך מבצעים זאת?

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

אנשים רבים אינם יודעים לומר מהי האחריות החלה על הרשות המקומית בשטחים הציבוריים השונים אשר נמצאים בשטחה. ניתן לומר כי שני תחומי האחריות העיקריים של הרשות המקומית הם: אחריות על תחזוקה שוטפת כמו – כבישים תקינים, מדרכות מסודרות ותקינות וכן הלאה. בנוסף על כך, הרשות המקומית אחראית גם על ביצוע של פעולות מניעה שמטרתן למנוע נזקים לרכוש ונזקים גופניים. אם נגרם לכם נזק כתוצאה מהתנהלות רשלנית של הרשות המקומית או של עובדיה, המאמר הזה נוצר בדיוק בשבילכם.

במאמר זה, נעסוק בתביעות נזיקין נגד רשויות מקומיות. תביעות הנוגעות לנזקי גוף ורכוש אינן מופנות אך ורק כנגד אנשים פרטיים, אלא ניתן להפנות תביעות מסוג זה גם נגד מוסדות ציבוריים. כיום קיימת האפשרות לתבוע תביעות נזיקין כנגד רשויות מקומיות במקרים שונים ביניהם: תביעה נגד העירייה בעקבות נפילה ממדרכה הקיימת בשטחה או נפילה ממפגע אחר שנמצא תחת אחריותה של רשות מקומית. במקרים מהסוג הזה קיימים סיכויים גבוהים לקבלת פיצויים מהרשות העירונית שבתחומה התרחשה הנפילה. 

אחריותה של הרשות המקומית

החוק במדינת ישראל מסדיר את נושא האחריות של הרשות המקומית לטפל ולדאוג לרחובות הנמצאים בתחום האחריות שלה, לפעול להסרת מכשולים, להקפיד על תברואה תקינה ונאותה, ואפילו לנקוט באמצעי זהירות שונים לצורך מניעת תאונות בשטחים ציבוריים בעת ביצוע עבודות תיקון ושימור של רחובות. לצורך הדוגמא, אחריותה של הרשות המקומית יכולה לבוא לידי ביטוי בכריתה של עצים אשר עשויים לקרוס. יתר על כן, אחריותה של הרשות המקומית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בפעולות שונות אותן מבצעים עובדי העירייה או ספקי שירות מטעם העירייה, אשר היו אחראים על תאונה מסוימת בשטחה של הרשות המקומית. 

 

מהי ההגדרה לנזק?

כאשר אדם נפגע או סבל כתוצאה מנזק מסוים שנגרם לו, יש לו את האפשרות לתבוע את מי שגרם לאותו נזק. הפיצויים המתקבלים הם אינם אוטומטיים ועל הצד הניזוק מוטלת החובה להוכיח מספר קריטריונים שונים אשר נוגעים לקיומו של הנזק בעקבות התנהלות רשלנית של הצד המזיק. הנזק שנגרם לצד הניזוק חייב לבוא לידי ביטוי בחיסרון מסוים שנגרם לו, חיסרון רכושי או חיסרון גופני, קיומו של המפגע בלבד אינו מספיק על מנת להוכיח נזק. ההגדרה לנזק שנגרם לרכוש היא כל ירידה של ערך או נזק שנגרם לרכוש השייך לאדם כתוצאה מהתנהגות רשלנית או התנהגות מכוונת של הצד המזיק. לצורך הדוגמא, מכונית פרטית שנפגעה בעקבות קריסה של עץ. 

מן הצד השני, נזקי גוף יבואו לידי ביטוי בפגיעות פיזיות שנגרמו לאדם בעקבות מפגע מסוים. דוגמא פופולרית הנוגעת לנזק גוף שנגרם כתוצאה מרשלנות היא פציעה של תושב בעקבות נפילה שקרתה בשל מפגע שהיה מצוי בשטחה של הרשות המקומית. 

 

פיצויים במקרים של נזק גופני או נזק לרכוש

פיצויים אשר נוגעים לנזק שנגרם לרכוש יכללו במרבית המקרים מרכיב כלכלי שמטרתו להחזיר את מצבו של הצד הניזוק למצב בו היה טרם נגרם נזק לרכוש שלו (לצורך הדוגמא תשלום הנוגע לתיקון של מכונית פרטית), אולם הפיצויים אינם יכללו מרכיב "עונשי" שמטרתו להעניק פיצויים לצד הניזוק מעבר לנזקים שנגרמו לו. פיצויים הנוגעים לנזקי גוף מורכבים מארבעה מרכיבים עיקריים הלא הם: הפסדים הנוגעים להשתכרות, הוצאות הנוגעות לטיפולים רפואיים, סבל וכאב והוצאות זולת. ישנם לא מעט מקרים שבהם תביעות המופנות נגד רשויות מקומיות מובילות למצבים שבהם נעשה שימוש בצווים שהמטרה שלהם היא להפסיק פעילות או אי עשייה אשר עלולים להוביל לנזק. במקרי קיצון או במקרים שבהם נגרם נזק רציני או במקרים הנוגעים לרשלנות חמורה של רשות מקומית, בית המשפט יכול לקבוע כי הפיצויים יכללו גם רכיבים נפשיים כמו סבל או עוגמת נפש שנגרמה לצד הניזוק. כמו כן, במרבית המקרים הפיצויים יכללו גם את שכר הטרחה אותו שילם הצד הניזוק לעורך הדין.

 

אשם תורם

על פי פקודת הנזיקין של מדינת ישראל גובה הפיצויים אשר מגיעים לצד התובע יכול להשתנות במקרים שבהם לתובע יש אחריות מסוימת בקשר לקיום הנזק שנגרם לו. במקרים בהם התובע פעל בצורה שאינה זהירה ולוקח חלק באחריות על הנזקים שנגרמו לו, קיימים סיכויים גבוהים כי יחול שינוי בגובה הפיצויים אותם התובע עתיד לקבל. לצורך הדוגמא, מקרים בהם התובע לא התייחס למפגע בולט באזור שבו הוא נפגע או שמא התובע לא ניגש לטיפול רפואי לאחר שנפגע. הצד הנתבע הוא זה עליו חלה האחריות להוכיח אשם תורם, במקרים בהם בית המשפט משתכנע כי אכן התקיים אשם תורם הוא יבחן את שיעור האשם התורם ויקזז זאת מן הפיצויים אשר מגיעים לצד התובע. בנקודה זו נציין כי לבית המשפט יש את האפשרות לקבוע כי הצד התובע הוא זה אשר אשם בכל הנזק ובשל כך לא מגיעים לו פיצויים בכלל.  

 

תביעת נזיקין נגד רשות מקומית – על מה אנחנו מדברים?

קיימים סוגים שונים של תביעות נגד רשויות מקומיות, בפסקה זו אנו נדבר על תביעות נזיקין כנגד הרשויות. כאשר אנו מדברים על תביעות נזיקין אנחנו למעשה מדברים על סוג מסוים של תביעות, שהמטרה העיקרית שלהן היא להוביל אדם למצב בו הוא מקבל פיצויים בשל נזק מסוים שנגרם לו על מנת להחזיר את המצב לכפי שהיה טרם הפגיעה. דיני נזיקין לוקחים חלק במשפט האזרחי, אך למרות זאת הדבר אינו אומר כי אין אפשרות להפעיל תביעות נזיקין נגד רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים. הסיבות העיקריות שבעקבותיהן ניתן להגיש תביעת נזיקין כנגד רשות מקומית הן סיבות הנוגעות לעוולת הרשלנות ו/או לעוולת הפרת חובה חקוקה. ניתן לתבוע רשות מקומית בגין עוולת רשלנות במקרים שבהם הרשות המקומית מבצעת אחד מן התפקידים שלה בצורה רשלנית, ולא כמו שרשות מקומית סבירה אחרת הייתה מבצעת אותו, ובעקבות כך התושבים חווים נזק. 

ניתן לתבוע רשות מקומית בגין עוולת הפרת חובה חקוקה במקרים שבהם הרשות המקומית מבצעת פעולות אשר נוגדות את החוק, את התקנות או את פסקי הדין החלים עליה, ובעקבות כך התושבים חווים נזק מסוים. קל יותר להוכיח עוולת הפרת חובה חקוקה מאחר שבמקרים מסוג זה אין צורך להוכיח באיזה אופן הייתה פועלת רשות מקומית סבירה אחרת. עוולות מן הסוג הזה יכולות להוות עילה לתביעה במקרים שונים לרבות: מקרים שבהם נגרם נזק לתושב בעקבות מעידה אשר נגרמה כתוצאה ממכשול שנמצא באחד הרחובות הציבוריים השייכים לתחום האחריות של הרשות המקומית, מקרים בהם רכושם של התושבים ניזוק בעקבות הצפה באחד הרחובות הציבוריים השייכים לתחום אחריותה של הרשות המקומית, הצפה אשר נגרמה כתוצאה ממערכת ניקוז שאינה תקינה. 

 

את מי עליי לתבוע אם נפלתי ברחוב?

ברוב המוחלט של המקרים חברות ביטוח אינן לוקחות חלק בתביעות נזיקין נגד רשויות מקומיות בשל נפילה ברחוב. הרשויות המקומיות השונות מחזיקות בכיסוי ביטוחי בעל השתתפות עצמית גבוהה מאוד. משמעותה של השתתפות עצמית גבוהה היא שאלו המטפלות בתביעות הנוגעות לנזקי גוף עד לגובה של 100,000 ש"ח וברשויות מקומיות אחרות עד לגובה 1,000,000 ש"ח הן הרשויות המקומיות עצמן על ידי מחלקת התביעות או על ידי משרד עורכי דין אותו הן שכרו לביצוע משימה זו. חברות הביטוח אינן לוקחות חלק במקרים מסוג זה מאחר וסכומי התביעה נמוכים מגובה ההשתתפות העצמית. אם עד היום חשבתם כי חברות ביטוח מתנהלות בצורה בעייתית וקמצנית במסגרת תביעות, חכו עד שתראו כיצד רשויות מקומיות ומשרדי עורכי דין הפועלים מטעמן מנהלים תביעות המופנות נגדם. בחלק גדול מן המקרים ההתנהלות היא איטית, לא יעילה ומובילה לתוצאות מחוץ לבית המשפט. 

 

האם תביעה נגד רשות מקומית בשל נפילה ברחוב יכולה להיחשב לתאונת עבודה?

התשובה היא כן. תביעות נגד רשויות מקומיות יכולות להיחשב בתור תאונות עבודה גם במקרים שבהם התאונות אינן התרחשו במהלך ביצוע עבודה. ישנם מקרים בהם נפילות ברחוב מוגדרות בתור תאונות עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי, הוראות חוק שתוקנו מכוח חוק הביטוח הלאומי או בעקבות פסיקה של בית הדין לעבודה. תאונות הנגרמות כתוצאה מתנאי הדרך במקרים שבהם אדם מגיע מביתו למקום העבודה שלו ללא סטייה מדרכו הרגילה או בדרכו חזרה לביתו ממקום העבודה נחשבות לתאונות עבודה. מכאן ניתן להבין כי כל מקרה בו תובעים רשות מקומית בעקבות נפילה ברחוב שקרתה בדרך מביתו של התובע למקום העבודה שלו, כל עוד הוא אינו סטה מדרכו הרגילה ואינו עצר בדרך, לצורך הדוגמא על מנת לרכוש מספר מוצרים לביתו, יחשב לתאונת עבודה. 

 

באיזה שלב מומלץ לפנות לעורך דין נזיקין כאשר תובעים רשות מקומית בשל נפילה ברחוב?

לאור ההתנהלות של הרשויות המקומיות במקרים של תביעות נזיקין המופנות כלפיהן, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני נזיקין בהקדם האפשרי. תביעות נזיקין מוצלחות נגד רשויות מקומיות מתחילות בביצוע פעולות בהקדם האפשרי. הרשות המקומית אשר אחראית לתאונה שנגרמה תנסה להתחמק עד כמה שניתן מחובת הפיצוי, היא תנסה לעשות זאת בדרכים שונות ביניהן: מציאת סתירות לדבריו של התובע בתיעודים הרפואיים. הכוונת התובע על ידי עורך דין מקצועי בתחילת התביעה תעזור למנוע מצב בו אחד מן הגורמים הרפואיים ירשום גרסה שאינה נכונה או גרסה שונה משמעותית, בעקבות רשלנות, בלבול או אי הבנה.
בנוסף על כך, מומלץ כי הצד התובע יפנה לעורך דין נזיקין מוקדם ככל הניתן כדי שעורך הדין יכוון אותו לרופאים המתאימים, כדי שעורך הדין יוודא כבר מתחילת הדרך שהגורמים המטפלים השונים כותבים את כלל התלונות של הצד התובע ועוד. 

 

 כיצד עליי לפעול אם נפלתי ברחוב ונפצעתי?

אם נפלתם ברחוב ונפצעתם הדבר הראשון שעליכם לעשות הוא לפנות לטיפול ברפואי בהקדם האפשרי. עליכם להסביר למוסד הרפואי אליו אתם מחליטים לפנות כי מדובר על מקרה של נפילה ברחוב וכי המוסד הרפואי לא כותב פרטים אחרים שאינם נכונים. במקרים שבהם הפרטים שרשמו לגבי התאונה הם אינם נכונים או שמא לא נרשמה תלונה רפואית כלל, עליכם לוודא כי המוסד הרפואי מתקן זאת באותו רגע מאחר שמדובר בפרטים חשובים שישמשו אתכם בהמשך הדרך. 

כעת נציג בפניכם מספר פעולות נוספות אותן אנו ממליצים לכם לבצע אם אתם מעורבים במקרה של נפילה ברחוב או פגיעה פיזית אחרת בעקבות רשלנות של רשות מקומית:

  • צלמו את המקום שבו אירעה התאונה וצלמו את המפגע בעקבותיו אירעה התאונה. 
  • שמרו מספרי טלפון של עדי ראייה אשר נכחו במקום בזמן התאונה. 
  • אם קיים סרטון של התאונה בקשו לקבל אותו. 
  • שמרו כל מסמך רפואי הנוגע לטיפול שקיבלתם בעקבות התאונה. 
  • פנו לעורך דין בהקדם האפשרי על מנת לקבל ייעוץ והכוונה. 

*האמור אינו מהווה המלצה לנקיטת/או נקיטת פעולה מסוימת. כל המסתמך על מידע זה על מנת לבצע פעולות משפטיות עושה זאת באחריותו בלבד. 

שירותים נוספים בנושא משפט מנהלי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותים נוספים בנושא משפט מנהלי

מאמרים בנושא משפט מנהלי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: