כתיבת הסכם מייסדים – המדריך המלא

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

כתיבה של הסכם מייסדים, מהווה את אחת הפעולות החשובות ביותר בהקמת חברה חדשה. הסכם מייסדים מסדיר את היחסים בין המייסדים ומגדיר את הזכויות והחובות שלהם. הסכם טוב יכול לעשות את ההבדל בין חברה שגדלה עם המון סכסוכים ומחלוקות בין השותפים, לבין חברה שצומחת בצורה בריאה. במאמר זה, נסקור את הנקודות העיקריות שצריכות להיכלל בהסכם מייסדים, כולל חלוקת מניות, מינוי מנהלים, העברת מניות, זכות סירוב ראשונה ועוד. נדגיש מדוע חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום לפני החתימה על ההסכם.

 

מה זה הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים הוא מסמך משפטי הנחתם בין השותפים המייסדים של חברה חדשה, ומגדיר את היחסים המשפטיים ביניהם. ההסכם מפרט את זכויותיהם וחובותיהם של המייסדים בנוגע לניהול החברה, לחלוקת המניות ביניהם, למינוי דירקטורים ונושאי משרה, ועוד היבטים חשובים אחרים.

הסכם מייסדים טוב יכול לעזור למנוע סכסוכים עתידיים בין השותפים על ידי הסדרה ברורה של נושאים כגון מבנה הון המניות, השקעות נוספות, דילול מניות, העברת מניות לצדדים שלישיים, זכות סירוב ראשונה ועוד. ההסכם גם יכול להגדיר את התפקידים והאחריות של כל שותף, כך שתהיה חלוקת עבודה ברורה.

חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום דיני חברות כדי לנסח הסכם מייסדים מקיף שיגן על האינטרסים של כל הצדדים. הסכם מייסדים מנוסח היטב יכול לחסוך זמן וכסף רב בעתיד, ולהבטיח כי היחסים בין המייסדים יתבססו על יסודות איתנים.

 

באיזה שלב כדאי לחתום על הסכם מייסדים?

הזמן האופטימלי לחתימת הסכם מייסדים הוא בשלבים המוקדמים של הקמת החברה, עוד לפני גיוס ההון הראשוני. חשוב לציין:

 • ככל שמחתימים את ההסכם מוקדם יותר כך אפשר למנוע אי-הבנות וסכסוכים עתידיים בין המייסדים. כך הכל ברור ומוסכם ביניהם בשלבים הראשונים. 
 • לאחר גיוס הון ראשוני כבר יש "כסף על השולחן", בדרך כלל במצבים כאלה למייסדים יש נטייה טבעית לדחות את החתימה על ההסכם.
 • גיוס הון נוסף בעתיד יהיה קל יותר אם כבר קיים הסכם מייסדים ברור ומוסכם המגדיר את זכויות המייסדים והמשקיעים.
 • הסכם מייסדים שנערך בשלבים מוקדמים יאפשר להתאים אותו טוב יותר לצרכים ההתחלתיים של החברה ולעדכן אותו בעתיד על פי התפתחות החברה. 

מכאן אנו יכולים להבין כי על מנת למקסם את הסיכויים להצלחה ארוכת טווח, מומלץ להשקיע את המאמץ בגיבוש הסכם מייסדים איכותי ומוסכם כבר בשלבי ההקמה הראשונים של החברה.

 

הסיבות לעריכת הסכם מייסדים

יש מספר סיבות שבגינן כדאי לערוך הסכם מייסדים, בואו נעבור עליהן:

 • הגדרת מבנה בעלות ושליטה – הסכם מייסדים מאפשר להגדיר בצורה ברורה את מבנה הבעלות והשליטה בחברה החדשה. חלוקת מניות בין מייסדים, הזכות למינוי דירקטורים, זכויות הצבעה וכיוצא בזה, נקבעים במסגרת הסכם המייסדים. הדבר חשוב כדי למנוע מצב שבו אחד המייסדים מחזיק יותר מדי כוח ושליטה בחברה, על חשבון האחרים. כאשר מבנה הבעלות והשליטה מוגדר היטב בהסכם, יש בסיס ברור לקבלת החלטות ולניהול החברה באופן הוגן ומאוזן.
 • הסדרת גיוס הון והשקעות עתידיות – הסכם מייסדים יכול להסדיר סוגיות הקשורות לגיוס הון והשקעות נוספות בעתיד. לדוגמה, האם יהיה על המייסדים להשקיע סכומים נוספים מעבר להשקעה הראשונית? האם המייסדים יקבלו זכות סירוב ראשונה להשקעות עתידיות? מה יקרה במקרה של אי השקעה נוספת על ידי מייסד? הסדרת נושא זה בהסכם תמנע אי-הבנות וסכסוכים בעתיד.
 • הגנה על זכויות המיעוט – הסכם מייסדים מעניק הגנה לזכויות המיעוט של המייסדים אשר מחזיקים בפחות מניות. לדוגמה, ניתן לקבוע מכסה מינימלית של דירקטורים שימונו על ידי בעלי מניות מהמיעוט, או לתת זכות וטו על החלטות מסוימות. כך נמנע מצב שבו הרוב יכול לדחוק את המיעוט ולפגוע בזכויותיו. המיעוט מקבל הגנה וביטחון, ויודע כי הזכויות שלו נשמרות. 
 • הסדרת יחסי מנהלים ועובדים – הסכם המייסדים יכול להסדיר גם את יחסי המנהלים והעובדים בחברה. למשל, האם המייסדים יקבלו שכר? מה יהיו תנאי העסקתם אם יעבדו בחברה? כיצד ימונו ויפוטרו מנכ"ל ונושאי משרה? הסדרת נושא זה חשובה כדי למנוע מתחים עתידיים ביחסים שבין בעלי החברה לבין המנהלים שלה.

 

אילו נושאים חשובים צריכים להופיע בהסכם מייסדים?

כעת נציג בפניכם חלק מן הנושאים החשובים ביותר אשר צריכים להופיע בכל הסכם מייסדים:

 • מינוי מנכ"ל והנהלה – פרק זה צריך להגדיר מי אחראי על מינוי המנכ"ל וחברי ההנהלה של החברה. כמו כן, צריך לפרט מהו התהליך למינוי מנכ"ל – האם זה נעשה על ידי דירקטוריון או בעלי מניות מייסדים, מה הרוב הנדרש לאישור המינוי וכמה זמן תימשך כהונתו של המנכ"ל. יתר על כן, חשוב לקבוע הליך לפיטורי מנכ"ל והחלפתו.
 • חלוקת דיבידנדים – יש להגדיר מתי וכיצד מתבצעת חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות – האם זה נעשה מדי שנה, רבעון או חצי שנה. חשוב לקבוע מי אחראי על אישור חלוקת הדיבידנד – האם זה הדירקטוריון, המנכ"ל או בעלי מניות מייסדים. בנוסף, יש להגדיר את הרוב הנדרש לאישור חלוקת הדיבידנד. 
 • העברת מניות – יש להגדיר מי רשאי להעביר ולמכור מניות בחברה – האם כל בעל מניות או רק בעלי מניות מייסדים. בנוסף על כך, צריך לקבוע האם נדרש אישור של מועצת מנהלים/דירקטוריון להעברת מניות ומה הרוב הנדרש לאישור. חשוב גם להגדיר זכות סירוב ראשונה לבעלי מניות אחרים במקרה של מכירת מניות.
 • מיזוגים ורכישות – במסגרת נושא זה חשוב להגדיר מי אחראי על אישור מיזוגים ורכישות של החברה – האם זה דירקטוריון, מנכ"ל או בעלי מניות מייסדים. זאת ועוד, צריך לקבוע מה הרוב הדרוש לאישור עסקאות אלה. ניתן גם להגדיר מגבלות על סוגי עסקאות שהחברה יכולה לבצע ללא אישור בעלי מניות.
 • גיוס הון והנפקות – יש להגדיר מי אחראי לאשר גיוס הון והנפקות נוספות של מניות החברה – האם זה דירקטוריון או בעלי מניות. מעבר לכך, צריך לקבוע את הרוב הנדרש לאישור גיוס ההון. חשוב גם להגדיר את זכויות הבכורה של בעלי המניות הנוכחיים במקרה של הנפקת מניות חדשות. 
 • פתרון סכסוכים – חשוב בהחלט גם להגדיר את הדרך לפתרון סכסוכים בין בעלי המניות – האם באמצעות בוררות, גישור או בית משפט. בנוסף, ניתן להגדיר מנגנון לפתרון סכסוכים בין בעלי מניות לדירקטוריון או הנהלת החברה. 
 • שינויים בהסכם – נושא נוסף אליו חשוב להתייחס הוא מה תהליך השינוי של ההסכם – האם יש צורך באישור של כל בעלי המניות או רק רוב מוגדר? כמו כן, יש לקבוע מי יכול ליזום שינויים בהסכם – האם רק בעלי מניות מייסדים או כל בעל מניות. חשוב גם להגדיר הודעה מוקדמת שצריכה להישלח לפני ביצוע שינויים.
 • זכות הצבעה – במסגרת הסכם המייסדים יש לפרט אילו זכויות הצבעה יש לכל בעל מניות – האם לכל מניה זכות הצבעה אחת או שלמניות מסוגים שונים יש כוח הצבעה שונה. חשוב להגדיר גם האם יש מניות בעלות זכויות הצבעה מיוחדות, למשל לבעלי מניות מייסדים. ניתן גם להגדיר מנגנוני הצבעה מיוחדים כמו רוב מיוחס או זכויות וטו.
 • זכות למידע – חשוב להגדיר איזה מידע זכאים לקבל בעלי המניות – דוחות כספיים, פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון, מצגות ועוד. בנוסף על כך חשוב לקבוע את התדירות של קבלת המידע – האם המידע יתקבל על בסיס רבעוני, חצי שנתי או שנתי. ניתן גם להגדיר זכות גישה למידע פנים לבעלי מניות מסוימים.
 • זכות מכירה כפויה – נקודה שחשוב להסדיר במסגרת הסכם המייסדים היא מתי לבעלי מניות יש זכות לכפות על בעלי מניות אחרים למכור את מניותיהם, למשל במקרה של סכסוך בלתי ניתן לפתרון. חשוב להגדיר את התהליך שלפיו מתבצעת מכירה כפויה. ניתן גם להגביל מכירה כפויה רק לתרחישים מסוימים. 
 • זכות סירוב ראשונה – זכות סירוב ראשונה (Right of First Refusal) היא מנגנון חשוב שכדאי לשלב בהסכם המייסדים. עיקרו של המנגנון אומר את הדבר הבא: בעל מניות שמעוניין למכור את מניותיו לצד שלישי, צריך קודם כל להציע את המניות ליתר בעלי המניות בחברה. רק אם בעלי המניות מסרבים לרכוש את המניות, ניתן יהיה למכור אותן לצד ג'. בין היתר, היתרונות של מנגנון זה הם: שמירה על הרכב בעלי המניות המקוריים ומניע כניסה של בעלי מניות חדשים שלא הוסכמו מראש, לבעלי מניות קיימים יש הזדמנות להגדיל את אחזקותיהם והעובדה שהמנגנון מונע מצב שבו בעל מניות מוכר את חלקו בחברה למתחרה.
 • זכות הצטרפות – זכות ההצטרפות (Right of Participation/Preemptive Right) מאפשרת לבעלי מניות קיימים להשתתף ולשמור על שיעור אחזקותיהם בהנפקות הון עתידיות של החברה. מנגנון זה חשוב כיוון שהנפקת מניות חדשות מדללת באופן טבעי את שיעור האחזקה של בעלי המניות הקיימים. זכות ההצטרפות נותנת להם עדיפות לרכוש מניות בהנפקה ו"להגן" על כוח ההצבעה שלהם. זכות ההצטרפות הופכת לבעייתית אם מדובר בגיוסי הון גדולים שבעלי המניות הקיימים אינם יכולים לממן. לכן חשוב לקבוע מנגנון גמיש שמאפשר גיוסים נדרשים מצד אחד, ומגן על בעלי מניות מהדילול מן הצד השני.
 • זכות מצרנות – זכות המצרנות (Right of First Offer) מעניקה לבעלי המניות הקיימים בחברה זכות סירוב ראשונה במקרה שבעל מניות אחר מעוניין למכור את מניותיו. המנגנון פועל כך שבעל מניות המעוניין למכור את חלקו, חייב קודם כל להציע את מניותיו ליתר בעלי המניות בחברה לפני שהוא יכול להציע אותן לאחרים. היתרונות של מנגנון זה הם: שמירה על הרכב בעלי המניות הקיימים, מתן אפשרות לבעלי המניות להגדיל את האחזקות שלהם ומניעה של כניסת בעלי מניות חדשים ללא אישור של בעלי מניות קיימים. 
 • איסור מכירת מניות – ניתן לכלול בהסכם מייסדים סעיף האוסר על מכירת מניות על ידי בעלי המניות בתקופה הראשונית של החברה. מטרת המנגנון היא לשמור על יציבות במבנה בעלות החברה ובהרכב בעלי המניות בשלבים הראשונים הקריטיים של צמיחת החברה. איסור מכירת המניות יכול לחול על: בעלי המניות המייסדים – על מנת למנוע מהם למכור בטרם החברה בשלה, כלל בעלי המניות – כדי לשמור על מבנה ההון. עם זאת, יש לאזן בין איסור גורף לבין צרכי נזילות של בעלי המניות. לכן מומלץ לאפשר חריגים באישור רוב בעלי המניות או במקרים מיוחדים.

 

מדוע כדאי להיעזר בעורך דין מומחה בכתיבת הסכם מייסדים?

אם אתם מתכננים לערוך הסכם מייסדים ואתם רוצים שהוא יהיה מפורט, מקצועי ושיסדיר את כל הנושאים הרלוונטיים עבורכם, מומלץ מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי כדי שיסייע לכם לעשות זאת. להלן מספר נקודות המסבירות את החשיבות של סיוע עורך בעת כתיבת הסכם מייסדים:

 • הימנעות מטעויות וחוסר בהירות משפטית – עורך דין מקצועי יכול לנסח את ההסכם באופן ברור וחד משמעי, תוך שימוש במונחים המשפטיים המדויקים. זה ימנע מצבים שבהם קיימת אי בהירות לגבי כוונות הצדדים ומספר פרשנויות בנוגע לתניות ההסכם. עורך דין מקצועי יכול גם לזהות נקודות תורפה אפשריות בהסכם ולתקן אותן. הסתמכות על ניסוח שגוי עלולה להוביל לסכסוכים עתידיים ואף לפסילת סעיפים בהסכם.
 • התאמה לחוקים ורגולציה – עורך דין מנוסה יבטיח כי ההסכם יהיה תואם לכל הדרישות החוקיות והרגולטוריות הרלוונטיות. לדוגמה, חוקים העוסקים בהגבלים עסקיים, דיני ניירות ערך, זכויות עובדים ועוד. עמידה בדרישות החוק חיונית כדי למנוע סיכונים משפטיים מהחברה ומבעלי המניות. עורכי דין המתמחים בהסכמי מייסדים בקיאים בחקיקה ומנהלים מעקב שוטף אחר שינויים בה.
 • ניהול משא ומתן מורכב – עורך דין מנוסה יכול לייצג את האינטרסים של כל אחד מהצדדים במשא ומתן ולתווך ביניהם בצורה מקצועית כדי להגיע לפשרות ונוסח מוסכם. עורך הדין יכול גם למנוע מצב שבו צד אחד "מנצל" את חוסר הניסיון של הצד השני בניסוח הסכמים. ניהול משא ומתן מוצלח חיוני ליצירת הסכם מייסדים מאוזן והוגן.
 • ייצוג הולם של אינטרסים – עורך דין מנוסה יבחן את האינטרסים הספציפיים של כל צד בהסכם המייסדים וישקף אותם באופן מיטבי במסמך. לעיתים האינטרסים של המייסדים עשויים להיות מנוגדים, ועורך הדין יכול לאזן ביניהם ולמצוא נוסחים מוסכמים. בנוסף על כך, עורך הדין יכול לזהות פערים בין הצדדים ולנסות לגשר עליהם. 
 • ניהול סיכונים – עורך דין מנוסה יכול לזהות את הסיכונים המשפטיים והעסקיים הפוטנציאליים הטמונים בהסכם המייסדים. הוא יכול לייעץ כיצד לנסח סעיפים שימזערו את הסיכונים הללו, ויגנו על המייסדים מפני תביעות עתידיות. כמו כן, עורך הדין יכול להמליץ על ביטוחים מתאימים או אמצעי מניעה אחרים כדי להפחית סיכונים.
 • תכנון מיסוי יעיל – עורך דין מקצועי המתמחה גם במיסים יוכל לתכנן את הסכם המייסדים באופן שיאפשר מיסוי מיטבי עבור המייסדים. למשל, הוא יכול לספק המלצות על מבנה הון אופטימלי, אופן חלוקת רווחים ודיבידנדים, הטבות מס בהקצאת מניות לעובדים ועוד. ייעוץ משפטי מעורך דין אשר מתמחה גם בתחום המיסוי עשוי לחסוך למייסדים עלויות מס גבוהות.

 

מה חשוב לבדוק לפני שבוחרים עורך דין לכתיבת הסכם מייסדים?

ריכזנו עבורכם מידע בנוגע למספר נושאים חשובים אותם יש לבדוק טרם אתם בוחרים בעורך דין לצורך כתיבת הסכם מייסדים:

 • ניסיון בכתיבת הסכמי מייסדים – חשוב לבדוק כי עורך הדין בוא אתם מעוניינים הוא בעל ניסיון נרחב ומוכח בניסוח הסכמי מייסדים. ניסיון זה כולל הבנה מעמיקה של הסוגיות הייחודיות להסכמי מייסדים כגון מבנה הון, זכויות בעלי מניות ועוד. עדיף לבחור בעורך דין שערך הסכמים לחברות בשלבים דומים לשלכם.
 • ניסיון בגיוס הון, מיזוגים ורכישות – חשוב שלעורך הדין יהיה ניסיון בליווי חברות במסגרת גיוסי הון ועסקאות מיזוג ורכישה. ניסיון זה יאפשר לו לייעץ לגבי מבנה ההון האופטימלי ולנסח הוראות בהסכם המייסדים הקשורות לגיוסים ומיזוגים עתידיים.
 • השוואה בין הצעות מחיר היא טובה, אך לא העיקר – כדאי להשוות מחירים בין מספר משרדי עורכי דין על מנת לקבל את הצעת המחיר הטובה ביותר. עם זאת, איכות הייעוץ המשפטי היא השיקול העיקרי. מחיר תחרותי הוא בונוס נוסף לשירות מקצועי.

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: