מחפשים עורך דין צוואות וירושות? קראו את המאמר הבא

תוכן עניינים

אנשים רבים נוטים לחשוב כי הדין לגבי צוואות וירושות הוא זהה, מדובר בצורת חשיבה מוטעית מאחר שהיחס המשפטי לכל אחד מן הנושאים הללו הוא שונה ואיש המקצוע המוסמך לעיסוק בדיני צוואות וירושות הוא עורך דין צוואות וירושות.

חוק הירושה במדינת ישראל הוא זה אשר מסדיר את כל הנושאים הנוגעים לירושות וצוואות – ובו נקבע כי ירושות מתבצעות בהתאם לצוואה או בהתאם לחוק, במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה בתוקף הכוללת הוראות מפורטות בנוגע לאופן חלוקת הרכוש שלו לאחר מותו, הירושה תחולק בין היורשים החוקיים של המנוח בהתאם לצו ירושה. 

 

במאמר הבא נעשה לכם סדר בכל הנוגע לצוואות וירושות, וננחה אתכם לגבי כל מה שתצטרכו לדעת בנושא זה על מנת לערוך צוואה או לדעת כיצד מתנהל ההליך.

 

מהי "ירושה על פי דין"?

המשמעות בחוק ל"ירושה על פי דין" היא שכל אדם יכול לבחור האם הוא מעוניין להוריש את רכושו על ידי צוואה, במקרים בהם לא קיימת צוואה יורשיו של המנוח יקבעו בהתאם לחוק הירושה. חוק הירושה הוא זה הקובע מי יהיו אלה אשר יקבלו חלק מרכושו של המנוח ואיזה חלק יקבל כל אחד. 

הסעיף הראשון בחוק הירושה קובע כי במקרים שבהם אדם נפטר מן העולם הרכוש שלו מועבר ליורשיו. אולם, במקרים בהם אנשים אינם עורכים צוואה טרם הם נפטרים מן העולם 50% מהרכוש שלהם מועברים לבן או בת הזוג שלהם במהלך חייהם ו-50% נוספים מועברים לילדיהם. על פי חוק הירושה בן/בת הזוג של המנוח וילדיו מוגדרים " יורשים על פי דין". 

עוד קובע חוק הירושה כי במקרים שבהם למנוח אין ילדים ובן או בת זוג, הרכוש שלו יעבור להוריו. אם הוריו של המנוח אינם בחיים, רכושו של המנוח מועבר למדינת ישראל. 

 

 

צו ירושה

כאשר אדם נפטר מן העולם ואינו מותיר אחריו צוואה רכושו מועבר ליורשיו החוקיים. למרות שיורשיו של המנוח מוגדרים על פי החוק, עדיין הם צריכים לפנות לרשם הירושה ולהגיש לו בקשה לצורך קבלת צו ירושה, ללא צו ירושה אין אפשרות לחלק את רכושו של המנוח בין היורשים. כל אחד מיורשיו החוקיים של המנוח רשאי להגיש בקשה לקבלת צו ירושה. 

בקשה לקבלת צו ירושה מוגשת באמצעות טופס ייחודי אותו יש למלא ובצירוף של מספר מסמכים רלוונטיים. 

 

כל בקשה שמגיעה לרשם הירושה מועברת למשרד של היועץ המשפטי לממשלה וממתינה לתשובה. במרבית המקרים תשובתו של משרד היועץ המשפטי לממשלה היא חיובית. יתר על כן, בכל פעם שבה מתקבלת בקשה למתן צו ירושה מתפרסמת הודעה בו מודיעים על הגשת הבקשה, מטרת הודעה זו הינה לאפשר לציבור להביע התנגדות לצוואה אם הוא רוצה בכך. 

 

יורדים לעובי הקורה – מהי צוואה (ומהי משמעותה)?

כאשר אנו מדברים על צוואה אנחנו למעשה מדברים על מסמך שאדם כותב לפני מותו ובו הוא מציין מי הם האנשים שירשו את הרכוש שלו ואת הכנסים שלו אחרי שהוא ימות, כל אדם רשאי לכתוב על פי רצונותיו האישיים. כל אדם יכול לערוך צוואה באופן עצמאי מבלי לשלם על כך. 

אין ספק שעריכת צוואה היא חשובה מאוד מאחר והיא מעניקה לכל אדם את האפשרות לדעת מה יקרה עם הרכוש שלו והנכסים שלו אחרי שהוא יעזוב את העולם. צוואה אינה נוגעת אך ורק לעניינים חומריים, במסגרת צוואה אדם יכול להעביר מסרים שונים אשר הוא מעוניין שיורשיו ישמעו. בכל זמן שאדם חי הוא יכול לערוך את צוואתו ולשנות את תוכנה. 

 

מי רשאי לרשת על פי צוואה?

במסגרת צוואה אדם יכול להוריש את נכסיו לכל אדם, ארגון או חברה שיבחר. אנשים שהורשעו בהליכים פליליים הנוגעים לגרימת מותו של המנוח אינם יכולים לקבל חלק מהירושה שלו אפילו אם הם הוזכרו בצוואה, בנוסף על כך אנשים שהורשעו בהליכים פליליים הנוגעים למעשים אסורים בחוק בקשר לצוואתו של המנוח (זיוף צוואה, העלמת צוואה וכן הלאה) אינם יכולים לקבל חלק מהירושה. 

 

צו קיום צוואה

כאשר אדם שנפטר מן העולם מותיר אחריו צוואה יורשיו צריכים להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה, ללא צו קיום צוואה ליורשיו של המנוח אין אפשרות לחלק ביניהם את הרכוש בהתאם לצוואה. 

בקשות לקבלת צו קיום צוואה מוגשות לרשם הירושה ועליהן לכלול מספר מסמכים רלוונטיים. 

יתרה מכך, בכל פעם שבה מתקבלת בקשה למתן צו קיום צוואה מתפרסמת הודעה בו מודיעים על הגשת הבקשה, מטרת הודעה זו הינה לאפשר לציבור להביע התנגדות לצוואה אם הוא רוצה בכך. 

אם מוגשת התנגדות לצוואה היא נבדקת על ידי בית המשפט לעניינים משפחתיים. 

 

 

באילו מקרים צוואה נחשבת לא חוקית?

בראש ובראשונה, צוואה יכולה להיכתב אך ורק על ידי אדם אשר כשיר לכתוב צוואה. כלומר, במקרים בהם צוואות נכתבות על ידי פסולי דין או קטינים קיים סיכוי גדול כי לא תהיה אפשרות לממש את הצוואה. אם קטין או פסול דין ערכו צוואה מסוימת מבלי לדעת מה המשמעות של עריכת הצוואה, קיים סיכוי גדול כי הצוואה תיפסל. 

אין הדבר אומר כי אדם המוגדר כפסול דין או אדם בעל מגבלה שכלית מסוימת אינו יכול לערוך צוואה, אלא רק במקרים בהם לאותו אדם לא הייתה אפשרות להבין את משמעות המעשים שלו. 

 

בשל העובדה כי צוואה נחשבת למסמך אישי, לא ניתן לערוך צוואה לאדם אחר ולא כל אדם רשאי לערוך צוואה. צוואות הנערכות בשמם של אנשים אחרים הן צוואות חסרות תוקף. 

כמו כן, צוואות נחשבות למסמך מחייב, כאשר אדם מתחייב לשנות את צוואתו במהלך חייו אך אינו עושה זאת בפועל, התחייבותו לשינוי הצוואה אינה גוברת על צוואתו שנערכה בהתאם לחוק. כלומר, אם אדם שכבר נפטר מן העולם התחייב בדיבור לאדם אחר כי הוא ישנה את צוואתו אך הוא אינו עשה זאת, אותו אדם אליו המנוח התחייב אינו יכול להביע התנגדות לקיום הצוואה בעודו מסתמך על התחייבותו של המנוח. 

 

צוואות הכוללות בתוכן תנאי הקובע כי אין אפשרות לשנות אותן הן צוואות חסרות כל תוקף ודינן הוא ביטול. הסיבה לכך היא שתנאי הקובע כי לא ניתן לשנות צוואה הוא למעשה תנאי אשר נוגד את מהות חוק הירושה ודיני הצוואות והירושות במדינת ישראל. חוק הירושה במדינת ישראל נחקק מתוך מטרה לכבד ולממש את רצונותיהם של כלל המנוחים במדינה. צוואה הכוללת תנאי האוסר לשנותה תמיד תעלה חשד כי היא נכתבה תחת השפעה על עורך הצוואה. בשל כך קבע המחוקק הישראלי כי הוראות הפוגעות באפשרות לערוך צוואה הן הוראות לא חוקיות. חשוב לציין כי אדם יכול לערוך את צוואתו כל עוד הוא בחיים.  

 

כיצד עורכים צוואה ולמה אנו זקוקים לעורך דין?

אין ספק כי צוואתו של אדם היא אחד המסמכים החשובים ביותר שהוא עורך במהלך החיים שלו. עריכה לא נכונה של צוואה יכולה להשפיע באופן משמעותי על גורל הצוואה ולגרום להפקת משמעויות לא נכונות מהצוואה. בעבר היה נהוג לערוך צוואות אצל עורכי דין רק במקרים בהם הרכוש מחולק באופן לא שווה בין היורשים. לעומת זאת כיום אנשים רבים נוהגים לפנות לעורכי דין צוואות וירושות לצורך עריכת צוואה מאחר והם רוצים להיות בטוחים כי צוואתם תהיה ערוכה בצורה נכונה ותתפרש בדיוק כפי שהם מעוניינים. 

 

חוק הירושה במדינת ישראל מסדיר 4 דרכים שונות אשר באמצעותן ניתן לערוך צוואה:

  • צוואה בכתב יד – חוק הירושה קובע כי כל צוואה אשר נכתבת בכתב יד חייב לכלול תאריך ואת חתימתו של המצווה. צוואות בכתב יד הן הצוואות הנפוצות ביותר, בחלק גדול מהמקרים צוואות בכתב יד גורמות לריבים וסכסוכים בין היורשים. הסיבה לכך היא שצוואות בכתב יד אינן מקבלות תוקף במסגרת מעמד מיוחד או טקס מסוים, זאת בשונה מצוואות הנערכות בפני עורך דין צוואות וירושות או בפני עדים. מאחר שצוואות בכתב יד יכולות להיכתב כאשר מצווה הצוואה נמצא לבדו, קל מאוד לערער על אמינותם. 
  • צוואה בפני רשות – צוואות בפני רשות הינן צוואות הנערכות בפני רשויות המוסדרות בחוק הישראלי. כיום צוואות בפני רשות יכולות להתבצע בפני הרשויות הבאות: בית דין דתי, בית משפט לענייני משפחה, נוטריון ורשם הירושה. 

צוואות בפני רשות יכולות להיערך בשתי דרכים שונות: מצווה הצוואה יכול להגיש צוואה בכתב לאחד מנציגי הרשויות המוסדרות בחוק או שהוא יכול לבחור לומר את הצוואה בעל פה בנוכחות של אחד מנציגי הרשויות, כאשר מצווה הצוואה מסיים את דבריו עליו לקבל מנציג הרשות אישור לכך שהצוואה נערכה כדין וכי היא נמסרה לגורמים המתאימים. 

  • צוואה בעל פה – חוק הירושה קובע כי צוואות בעל פה יכולות להתבצע רק במקרים בהם מצווה הצוואה גוסס או שמא הוא מרגיש כי מותו קרוב. במסגרת צוואה בעל פה מצווה הצוואה צריך למסור את דבריו לשני עדים שמצליחים להבין את שפתו. כאשר מצווה הצוואה מדבר או בסמוך ככל הניתן לסיום דבריו, העדים צריכים לכתוב את כל המידע שהם זוכרים בנוגע לתוכן הצוואה. 

צוואות בעל פה נחשבות לבעייתיות מבחניה משפטית מאחר שדבריו של מצווה הצוואה אינם כתובים ולכן עלולים להתעורר בהמשך וויכוחים שיהיה קשה להכריע בהם מהסיבה הפשוטה שלאף אחד מהצדדים אין את היכולת להוכיח. 

  • צוואה בפני עדים – צוואות בפני עדים הינן צוואות הנערכות בנוכחותם של שני אנשים אשר מצווה הצוואה קבע שהם עדים שלו בצוואתו. נוכחותם של העדים היא חשובה במיוחד מאחר והיא זו המוכיחה את אמינות הצוואה ואת רצונו החופשי של מצווה הצוואה בעת עריכתה. חוק הירושה דורש מהעדים של המנוח להעיד אך ורק בנוגע לקיום עריכת הצוואה ולא לתוכן הצוואה. יתר על כן, צוואות בפני עדים אינן דורשות את נוכחותו של עורך דין, אולם מומלץ מאוד לדאוג לנוכחות של עורך דין צוואות וירושות בעת עריכת הצוואה על מנת למנוע טעויות ומחלוקות עתידיות. 

 

עורכי דין המתמחים בתחום צוואות וירושות הם בעלי ניסיון רב בעריכת צוואות, בנוסף על כך הם מכירים את אופן ההתנהלות של ההליכים המשפטיים השונים המתקיימים בנוגע לצוואות ואת כלל החוקים הנוגעים לתחום זה. אין ספק כי עריכת צוואה יחד עם עורך דין צוואות וירושות היא הדרך הטובה ביותר להבטיח הגנה על הצוואה וביטחון לכותב הצוואה. 

 

בחרו רק בעורך דין המתמחה בצוואות וירושות

כל עורך דין אליו תפנו במטרה לקבל שירות הוא בעל התמחות בתחום ספציפי, חלק מעורכי הדין מתמחים בדיני תעבורה, יש כאלה המתמחים בדיני הוצאה לפועל ועורכי דין מסוימים מתמחים בצוואות וירושות. הבחירה הטובה ביותר עבור אנשים המחפשים אחר עורך דין שילווה אתכם במסגרת עריכת צוואה, מחלוקות בנוגע לצוואה או כל נושא אחר הנוגע לירושות וצוואות היא עורך דין המתמחה בצוואות וירושות. עורכי דין המחזיקים ניסיון ומוניטין בעולם הירושה ידעו כיצד לגשת בצורה הטובה ביותר אל תיק הירושה שלנו, לספק עבורנו מעטפת מלאה הכוללת אינטליגנציה רגשית, ייעוץ, ליווי והגעה להסכמים. 

 

עורך דין צוואות וירושות – ניסיון הוא קלף מנצח

בכל פעם שאתם פונים לעורך דין כזה או אחר במטרה לקבל ממנו שירות אנו ממליצים לכם לשאול לגבי תקופת הניסיון שלו בתחום הרלוונטי אליכם. לא כל עורך דין בעל ניסיון רב יהיה עורך הדין האידיאלי עבורכם ויכול להיות כי תמצאו עורך דין בעל ניסיון מועט שפועל בצורה מקצועית הרבה יותר מעורכי דין בעלי ניסיון רב יותר, אך לא ניתן להתעלם מן העובדה כי ניסיון הוא פרמטר חשוב במיוחד בכל תחום בו אנו מעוניינים לקבל שירות ובמיוחד בתחום עריכת הדין. בחלק מן המקרים תקופת הניסיון של עורך הדין היא זו שמכריעה את המשפט מהסיבה הפשוטה שניסיון רב יותר מקנה לעורך הדין ידע פרקטי רב יותר בתחום. 

 

עורך דין צוואות וירושות – עורך דין שקרוב אליכם

אין ספק כי תמיד תהיה עדיפות לבחור עורך דין שנמצא קרוב לאזור המגורים שלנו. אם אנו גרים בחיפה לא נרצה לבחור בעורך דין שנמצא באילת מאחר שככל הנראה שנחווה קשיים בהתנהלות מולו. אי לכך, כאשר אנו ניצבים בפני בחירה בעורך דין תמיד נעדיף לבחור עורך דין שקרוב לאזור המגורים שלנו. אמנם לא חייב לבחור בעורך דין שנמצא ברחוב ממול אך כן נרצה לבחור עורך דין שנמצא במרחק סביר מאיתנו. 

 

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותי המשרד

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: