איך מקבלים פיצויים בגין הפרת חוזה? כל התשובות כאן.

תוכן עניינים

פיצויים בגין הפרת חוזה עולים לשיח כאשר חותמים על חוזה, בין אם מדובר בחוזה שכירות, שותפות עסקית וכו', ואחד מהסעיפים מופר. אם חתמתם על חוזה, בין אם מדובר בחוזה שכירות, חוזה שותפות עסקית או כל חוזה אחר, אתם חושדים שאחד מהצדדים לא קיים את אחד מהסעיפים שבו – ועקב כך נגרמה לכם פגיעה (כלכלית או באורח החיים שלכם) בהנחה שאתם צודקים מדובר בהפרת חוזה.

יש שני סוגי פיצויים שניתן לקבל בגין הפרת חוזה, כתלות בסוג ההפרה:

פיצויי הסתמכות – אם הדרך לכריתת הסכם לא בוצעה בתום לב על ידי הנתבע, הרי ששני הצדדים שהשקיעו מאמץ בדרך לכריתת ההסכם – ייתכן שהושקעו משאבים כדוגמת: זמן, כסף, היערכות עם עובדים ועוד. אם ההסכם לא בוצע בתום לב, וקרה מצב שבו צד אחד הטעה את הצד השני למשל בפרטים מהותיים, ניתן לנסות לטעון שלא היה תום לב בעסקה ולקבל פיצויים הקרויים "פיצויי הסתמכות" – פיצויים על כך שצד אחד הסתמך על תום הלב של הצד השני.

פיצויי קיום – אם ההסכם כבר נחתם, הנזק כתוצאה מההפרה הוא מסוג אחר לגמרי. כעת הנזק שנוצר כתוצאה מההפרה הוא נזק שנוצר כתוצאה מאי עמידה בהסכם עצמו, וכאן למעשה ניתן לקבל פיצויים על הנזק שנוצר כתוצאה מאי עמידה בהסכם.

החוזה שלכם הופר? במאמר הבא נדון בדרכי ההתמודדות היעילות ביותר למצבים כאלה.

 

בואו נגדיר: מהי הפרת חוזה על פי חוק?

הפרת חוזה היא כל מצב בו אחד מהצדדים לא ביצע את חובתו כלפי הצד השני, ככתוב בחוזה.
הפרת חוזה יכולה להתקיים גם כאשר אחד מהצדדים מבצע מעשה העומד בניגוד למה שסוכם בחוזה.
לדוגמה: בחוזה מול לקוח, אחד מהלקוחות בוחר לא לשלם במועד שנקבע מראש – ועקב כך בעל העסק סופג הפסדים כספיים והשלכות רבות על התנהלותו התקינה.
הרי שבמקרה זה, תיחשב הפרה של החוזה שסוכם בין הלקוח לבין בעל העסק אזי ישנה עילה לפסיקת פיצויים בגין הפרת חוזה.

 

אולי יעניין אותך גם:

 

איך אוכפים ומקבלים פיצויים בגין הפרת חוזה?

הצעד המתבקש הוא לבטל את החוזה, אך מה עושים במקרים שבהם לא ניתן לבטל את החוזה – ואיך בכלל מקבלים את הפיצויים?

על פי חוק, הצד הנפגע אם ירצה בכך, יכול לפנות לבית המשפט באמצעות כתב תביעה בגין הפרת חוזה, דהיינו אכיפת החוזה.
לבית המשפט ניתנה הסמכות לקבוע האם ובאילו תנאים ייאכף החוזה – בהתאם לתנאים שמוסכמים על שני הצדדים. בכל אופן, בית המשפט הוא גם הסמכות שתחליט האם ולמי מגיעים פיצויים בגין הפרה, הוצאות משפט ועלויות נוספות.
אולם במקרים מסוימים, לא יהיה ניתן לאכוף את החוזה, כמו במקרים שאכיפה משמעותה כפייה בלתי חוקית
או במקרה שהמאמצים לאכיפה לא יעמדו בקנה אחד עם מידת אכיפה סבירה ומקובלת לאותו חוזה – שיקול של עלות מול תועלת.

 

על מה מקבלים פיצויים בגין הפרת חוזה?

פיצויים בתביעה על הפרת חוזה יינתנו על הנזק שנגרם בעקבות הפרת החוזה לצד הנפגע. לעיתים, לא זו בלבד אלא שהפיצויים שיתקבלו יהיו גם על דברים שהיו אמורים לספק לכם ולא סיפקו. למשל, אם היו צריכים לספק לכם בעת רכישת הדירה מוצרים מסוימים ולא סיפקו אותם – הרי שאתם זכאים לפיצוי כספי מתוקף חוק החוזים.

תביעות בגין הפרות חוזים הינן תביעות המוגשות על ידי הצד הנפגע בתיק לצורך אכיפה של ההסכם או לצורך קבלת פיצויים בנוגע להפרת ההסכם. במרבית המקרים בית המשפט יעדיף לאכוף את ההסכם. אך במקרים בהם לא ניתן לאכוף את החוזה בית המשפט יורה על פיצויים בגין הפרת ההסכם. 

בדומה לתביעות אזרחיות בנושאים אחרים, כאשר אדם תובע אדם אחר על הפרת חוזה חלה עליו חובת ההוכחה. כלומר הצד התובע צריך להוכיח את הנזקים שנגרמו לו בעקבות הפרת החוזה. 

יש לציין כי המטרה של פיצויים בגין הפרת חוזה היא להשיב את מצבו של הצד הנפגע למצב שבו הוא היה טרם הוא נכנס למשא ומתן בנוגע לקיום החוזה או למצב שבו הוא היה טרם החוזה נחתם. פיצויים בגין הפרת חוזה אינם נועדו להפוך את הצד הנפגע לעשיר על חשבון הצד שהפר את החוזה. 

המשמעות של כך היא שאם לא נגרם אף נזק בעקבות הפרה של החוזה, הצד הנפגע אינו זכאי לקבל פיצויים. 

 

באילו תנאים יש לעמוד כאשר תובעים פיצויים בגין הפרת חוזה?

אדם אשר מגיש תביעת פיצויים בגין הפרה של חוזה מסוים מחויב לעמוד בכל ארבעת התנאים הבאים על מנת שהתביעה שלו תתקבל:

  • הצד הנפגע חייב להוכיח כי באמת נגרם לו נזק מוגדר בשל הפרת החוזה.
  • הצד הנפגע צריך להראות כי יש קשר בין הפרה של החוזה על יד הצד המפר לבין הנזקים שנגרמו לו.
  • הצד הנפגע צריך להוכיח כי הנזקים שנגרמו לו הם נזקים שהצד המפר היה יכול לצפות שיקרו לו בעקבות הפרה של החוזה. לצורך הדוגמא, אם אדם עבר התקף לב בגין הפרת חוזה הנוגע לרכישה של מיטה זוגית, לא מדובר בנזק שהצד המפר היה יכול לצפות שיקרה בעקבות הפרת החוזה ולכן מדובר בנזק שאינו בר תביעה.
  • על הצד הנפגע להביא ראיות לצורך שיעור הנזקים שנגרמו לו בסכומים כספיים, לצורך הדוגמא חוות דעת של בעלי מקצוע שונים.

אם הצד הנפגע אינו מצליח לעמוד בכל אחד מן התנאים הבאים משמעות הדבר היה שהתביעה נכשלה והוא אינו זכאי לקבל פיצויים. יש לציין כי בחלק מן המקרים הראיות שהצד הנפגע נדרש להביא יהיו קלות משקל, תלוי במאפיינים השונים של כל מקרה.

 

מה עושים במקרים בהם קיים בחוזה סעיף "פיצוי מוסכם"?

חוק החוזים במדינת ישראל מתייחס גם למצבים בהם שני הצדדים בחוזה קבעו כי הפרה יסודית של החוזה מזכה את הצד הנפגע בפיצוי מוסכם שעליו הסכימו שני הצדדים בחוזה מראש. סעיף 15 בחוק החוזים מתייחס למצבים מסוג זה, הסעיף מתחלק לשלושה חלקים שונים. ריכזנו עבורכם מידע בנוגע לכל אחד מחלקי הסעיף:

חלק א – חלקו הראשון של סעיף 15 לחוק החוזים קובע כי במקרים בהם שני הצדדים בחוזה חתמו על פיצוי מוסכם מבעוד מועד, הפיצויים שיקבל הצד הנפגע יהיו זהים לפיצויים המופיעים בחוזה, ללא כל צורך בהוכחת נזק. הכוונה היא שמספיק שהצד הנפגע יוכיח כי התקיימה הפרה יסודית של החוזה על מנת שהוא יקבל את הפיצוי המוסכם בחוזה. הצד הנפגע אינו צריך להוכיח כי נגרם לו נזק כלשהו בעקבות הפרת החוזה. למרות זאת, לבית המשפט יש את האפשרות להחליט על סכום פיצויים נמוך יותר אם הוא סבור כי גובה הפיצויים אינו בעל יחס סביר לנזקים שנגרמו.

חלק ב – חלקו השני של סעיף 15 לחוק החוזים מתייחס למצבים בהם קיים סעיף פיצוי מוסכם בהסכם, אך ברצונו של הצד הנפגע לתבוע פיצויים שאינם תואמים את הפיצוי המוסכם שקיים בהסכם. במקרים מסוג זה חוק החוזים מקנה לצד הנפגע את האפשרות לבחור האם הוא מעוניין לקבל את הפיצוי המוסכם שקיים בהסכם או הוא מעוניין לתבוע פיצויים בגין הפרת הסכם על פי הסעיפים השונים. יש לציין כי אין אפשרות לתבוע פיצויים לפי סעיף פיצוי מוסכם שקיים בחוזה וגם לפי מרכיבי הפיצויים השונים. הצד הנפגע יכול להחליט איזה סוג פיצויים הוא מעוניין לדרוש מהצד המפר אך אין לו את האפשרות ליהנות משני המצבים.

חלק ג – חלקו השלישי של סעיף 15 לחוק החוזים קובע כי במקרים בהם הצד המפר שילם לצד הנפגע סכום כסף מסוים טרם הוא הפר את החוזה ושני הצדדים הסכימו לכך, תשלום זה ייחשב בתור פיצויים מוסכמים.

 

החשיבות בעבודה עם בעל מקצוע המתמחה בתחום

כפי שניתן להבין ממאמר זה, כדי שאדם יוכל לתבוע פיצויים בנוגע להפרה של הסכם הוא צריך לעמוד במספר תנאים שונים וחלה עליו החובה להוכיח כי הצד המפר אכן ביצע הפרה יסודית של החוזה. נוסף על כך הצד הנפגע צריך להוכיח כי הוא הודיע לצד המפר על הפרת החוזה תוך פרק זמן הגיוני וסביר. במקרים בהם החוזה הופר בצורה לא יסודית, הצד הנפגע צריך להוכיח כי הוא נתן לצד המפר הזדמנות אמיתית לתקן את הפרת החוזה.

יתרה מכך, ההודעות שהצד הנפגע שולח לצד המפר בנוגע לביטול ההסכם שקיים ביניהם חייבות לעמוד בתנאים השונים של החוק ושל הפסיקה באותו תחום, הודעות ביטול שאינן תקניות יכולות לשמש בתור ראיות נגד הצד שנפגע מהפרת החוזה.

כפי שאתם יכולים להבין הליכים הנוגעים לתביעות פיצויים בנוגע להפרת הסכמים הם הליכים מורכבים אשר מצריכים הבנה משפטית מקיפה וניסיון בתחום. בעל המקצוע המתאים ביותר למשימה זו הוא עורך דין בעל התמחות בדיני חוזים ובתביעות פיצויים הנוגעות להפרות של הסכמים.

 

בחרו עורך דין בעל הצלחות מוכחות

הצלחותיו של עורך דין העוסק בתחום כזה או אחר באות לידי ביטוי בתיק העבודות שלו. אם אתם מעוניינים לקבל שירות מעורך דין מסוים ראשית אנו ממליצים לכם לבדוק את חוג הלקוחות של אותו עורך דין ואת ההצלחות המשפטיות שלו בתחום שבו אתם רוצים לקבל שירות. לא משנה מי הוא עורך הדין שבו אתם מעוניינים לבחור, נקודה חשובה שראוי לציין היא שתמיד תדרשו לחתום על חוזה מפורט ומסודר עם עורך הדין כדי למנוע בעיות בהמשך הדרך. כך גם אתם וגם עורך הדין יכולים לצאת לדרך משותפת ללא כל ספק מאחר שאתם יודעים מה עתידה להיות התמורה של כל אחד מכם. אם אתם מבקשים מעורך הדין לחתום על חוזה התקשרות והוא מנסה להימנע מכך, זה כנראה לא עורך הדין הנכון שתרצו לעבוד איתו.

 

הפרת חוזה מכירת דירה

כאשר קונים ומוכרים מבצעים התקשרות לצורך ביצוע עסקת מכר נדל"ן, הם מסתייעים בשירותיהם של עורכי הדין אשר מייצגים אותם, על מנת לגבש הסכם מסוים אשר יקבע את ההתנהלות לאורכה של עסקת המכירה ובחלק מן המקרים – את התנהלות הצדדים גם אחריה.

 

ההסכם שעליו מחליטים שני הצדדים מהווה חוזה לכל דבר ועניין והינו כפוף לחוק החוזים ודיני המקרקעין של מדינת ישראל. 

במידה שאחד מן הצדדים מבצע הפרת חוזה במכירת דירה ואינו עומד בתנאים שנקבעו מבעוד מועד, לצורך הדוגמה – אחד הצדדים אינו מבצע את התשלומים במועד שנקבע לכך, לא מספק מידע מלא בנוגע למצבו של הנכס וכן הלאה, יש אפשרות לתבוע אותו על הפרת חוזה במכירת דירה ואף לבצע ביטול חוזה על פי חוק החוזים, תשל"ג-1973 (ביטול חוזה במכירת דירה).

הפרות של חוזים הנוגעים למכירת דירה יכולות לקרות בכל אחד מן השלבים בעסקה, ורבים נוטים לחשוב כי הפרות כאלה קורות רק במהלך רכישות של דירות יד שנייה, אך הדבר נכון גם בנוגע לרכישות של דירות חדשות מקבלנים. 

 

מתי זכאים לביטול חוזה על פי חוק החוזים?

ישנם מספר סעדים אשר מאפשרים לבטל חוזה על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). כל אחד מהפגמים מקנה לצד אשר נפגע מהם אפשרויות ביטול שונות במידה מסוימת, ריכזנו עבורכם מידע בנוגע לכל אחד מן הפגמים:

  • ביטול בעקבות טעות בחוזה – חוק החוזים במדינת ישראל קובע, כי ניתן לבטל חוזה באופן חד צדדי בעקבות טעות הקיימת בו. כלומר, טעות היא מצב שבו אחד מהצדדים שהסכימו לחוזה עשה זאת מאחר והוא טעה במידה מסוימת בהבנת החוזה. 

במקרים שבהם הטעות אשר קיימת בחוזה ידועה לכולם, או לפחות האדם הצד בחוזה אשר ביצע אותה היה צריך להיות מודע לכך, לצד אשר הסכים לחוזה בעקבות הטעות יש אפשרות לבטל את החוזה בצורה אוטומטית, כל שעליו לעשות זה להודיע על כך לצד השני בחוזה. 

במקרים בהם הצד השני בחוזה אינו מודע לטעות כלל וגם לא היה צריך לדעת עליה, האפשרות היחידה לבטל את החוזה היא אם בית המשפט מוצא לנכון לבטל אותו בהתאם לשיקול דעתו. 

  • ביטול בעקבות הטעיה – כאשר מדובר על הטעיה בחוזים, אנחנו למעשה מתכוונים למקרים שבהם אחד מן הצדדים בחוזה מטעה בכוונה תחילה את הצד השני בחוזה, בין אם זה נעשה בצורה פסיבית ובין אם בצורה אקטיבית, ובעקבות אותה הטעיה הצד השני מסכים לחתום על החוזה. 

הטעיות אינן חייבות לבוא לידי ביטוי בצורה אקטיבית. כך למשל, אם אחד מן הצדדים בחוזה לא חשף בפני הצד השני בחוזה פרטים מסוימים, פרטים שהוא היה צריך לחשוף בפניו בהתאם לחוק או בהתאם לנסיבות, הדבר נחשב להטעיה פסיבית. 

  • ביטול בעקבות כפייה – אם אחד מן הצדדים בחוזה הסכים לחוזה רק מאחר שהצד השני הפעיל עליו לחץ, כפה עליו לעשות זאת זאת או שמא שלח מישהו מטעמו שיעשה זאת, הרי שמדובר בכפייה וניתן לבטל את החוזה בעקבות כך. 
  • ביטול בעקבות עושק – כאשר אנו מדברים על עושק אנו מדברים על מצבים בהם אחד מהצדדים בחוזה מנצל את המצוקה או שמא את חולשתו הפיזית ו/או הנפשית של הצד השני בחוזה על מנת לגרום לו להסכים לחוזה. פגם העושק בלבד אינו מספיק על מנת לבטל חוזה, הצד אשר סבל מן נםגע מן העושק צריך להוכיח כי התנאים עליהם הוא חתם בחוזה הם גרועים במידה מופרזת, שאינה מתקבלת על הדעת.


הפרת חוזה שכירות

נהוג לחלק הפרות של חוזי שכירות לשתי קבוצות עיקריות:

  • הפרת חוזה שכירות יסודית – הפרה יסודית של חוזה שכירות, היא מצב שבו אחד מן הצדדים בחוזה הפר תנאי יסודי אחד או יותר בחוזה. הקביעה לגבי האם התנאי המדובר הוא אכן תנאי יסודי חייבת להיות כתובה בצורה חד משמעית ומפורשת בחוזה השכירות. במקרים בהם אחד מהצדדים בחוזה השכירות מבצע הפרה יסודית של חוזה השכירות, לצד שכלפיו הופר חוזה השכירות יש אפשרות לבטל את החוזה אך הוא צריך לעשות זאת תוך פרק זמן סביר מהמועד שבו בוצעה הפרת החוזה. 
  • הפרת חוזה שכירות לא יסודית – במקרים שבהם מדובר בהפרת חוזה שכירות שאינה יסודית, אין אפשרות לבטל את החוזה באופן אוטומטי; אלא שהצד שכלפיו הפרו את חוזה השכירות, צריך להודיע על כך לצד השני ולספק לו אפשרות לתקן את הטעות שלו. אם תיקון הטעות לא מתבצע תוך פרק זמן סביר, לצד שכלפיו הופר החוזה ניתנת הזכות החוקית לבטל את החוזה. 

 

לסיכום

חוק החוזים מעניק לכם הגנה במקרים של הפרת חוזה, ומאפשר לכם להתמודד עם המצב באמצעות פתרונות יצירתיים הכוללים פיצוי כספי, גישור, מציאת פיתרון משותף ועוד.
לפני שמבצעים כל פעולה הקשורה להפרת חוזה, מומלץ להתייעץ עם עורכי דין מנוסים שידעו לתת לכם את המענה הנכון ויעזרו לכם להימנע מטעויות.

עורכי הדין של משרד עו"ד רייפר ושות' כאן לשירותכם. פנו אלינו דרך הטופס שבאתר ונשמח לסייע בכל שאלה.

 

זקוקים לסיוע בקבלת פיצויים בגין הפרת חוזה? לייעוץ ראשוני ללא עלות:

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. כל המסתמך על מידע זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

אהבתם? שתפו ❤️

צריכים עזרה או ייעוץ?

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שותפויות עסקיות רבות מתחילות בהתלהבות רבה, אך לעיתים קרובות נקלעות לקשיים כאשר השותפים חלוקים בדעותיהם או מעוניינים ללכת בכיוונים שונים. כדי למנוע סכסוכים עתידיים בין בעלי המניות בחברה, חשוב לחתום…
פירוק שיתוף בין יורשים הוא הליך משפטי מורכב, המתבצע במטרה לחלק באופן הוגן ומוסכם בין היורשים את נכסי העיזבון. כאשר מדובר בדירת מגורים שהייתה בבעלות משותפת של בני הזוג, עולות…
שאלה שמטרידה יורשים רבים שמקבלים נכס משותף בירושה יחד עם אחרים, היא: האם קיימת אפשרות להכריח באופן משפטי את היורש למכור את זכויותיו בדירה/לבצע העברת דירה בירושה? המצב שבו מספר…
האם הנכם חלק משותפות עסקית לא רשומה שכבר אינה פועלת כראוי? האם אתם מרגישים תסכול וחוסר אונים לנוכח המצב הזה? אתם לא לבד. קוראים יקרים, המאמר הזה הכתב במיוחד בשבילכם.…
האם אי פעם תהיתם מה יקרה לרכושכם ולכספכם ביום שלא תהיו? האם בני משפחתכם ידעו לחלק ביניהם את הנכסים בצורה הוגנת ללא סכסוכים? הסכם בין יורשים עתידיים יכול לענות על…
האם אתם שותפים בבעלות על נכס כלשהו עם אדם נוסף, ומעוניינים לצאת מהשותפות הזו? במקרים רבים, שותפויות עסקיות או פרטיות מסתיימות במחלוקות מרות ותביעות משפטיות ארוכות ויקרות. עם זאת, ניתן…
האם מצאתם את עצמכם במצב שבו בן משפחה אהוב נפטר, אך לא השאיר אחריו צוואה? האם ניסיתם לחפש היכן שמור מסמך הצוואה שלו, אך ללא הצלחה? מצב זה יכול להיות…
הסכם פירוק שותפות יכול להיות מורכב ורגיש כשמגיעים לנושא חלוקת הנכסים, וכן נושא זכויות וחובות בפירוק שותפות. מה קורה כשיש מחלוקת בין השותפים על נכס יקר ערך? וכיצד ניתן לחלק…
האם ישנם חילוקי דעות ביניכם לבין השותפים שלכם לגבי שווי החברה בה אתם שותפים? האם אתם מתלבטים כיצד לקבוע באופן הוגן ומקצועי את שווי נכסי החברה לצורך פירוק השותפות? אם…
חלוקת ירושה בין אחים או בין ילדי המנוח היא תהליך רגיש ומורכב, הטומן בחובו פוטנציאל למתיחות וסכסוכים. עם זאת, באמצעות תכנון נבון, תקשורת פתוחה וגישה רגישה, ניתן להפוך אותו לחוויה…
מכירת דירה שהתקבלה בירושה בין האחים יכולה להיות תהליך מורכב ומאתגר, במיוחד כאשר מדובר במספר יורשים. האם תמיד צריך למכור את הדירה? מה קורה אם אחד היורשים רוצה לגור בה?…
שותפות עסקית יכולה להיות דרך מצוינת לפתיחת עסק חדש, אך לעיתים הדרכים נפרדות ומתעורר הצורך בפירוק השותפות. האם ידעתם שקיימים סעיפים מסוימים שחייבים להופיע בהסכם פירוק שותפות כדי להגן על…

מוזמנים לחפש מידע באתר

זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: