הוצאה לפועל מזונות – כיצד גובים את דמי המזונות?

תוכן עניינים

חוסר תשלום של מזונות הילדים עלול להוביל לסיטואציה בעייתית. חשוב לזכור כי תשלומי המזונות הם למען הילדים ולמען הרווחה שלהם, בדיוק בשל כך האבות מחויבים לשלם את דמי המזונות באופן קבוע ומסודר. קיימים מקרים בהם האבות אינם מוכנים לשלם את דמי המזונות כדי לפגוע באישה ממנה הם התגרשו, כמו כן קיימים מקרים רבים בהם האבות אינם מסוגלים לשלם את דמי המזונות מבחינה כלכלית מפאת הסכום הגבוה שהם נדרשים לשלם כל חודש, הדבר קשה במיוחד לאורך זמן רב בשל הצמדת הסכום הכספי המקורי. אם אתם נתקלים בקושי מסוים לעמוד בתשלומי המזונות החודשיים, ההמלצה שלנו אליכם היא לנסות לפתור זאת בשיחה אחד עם השנייה. 

חריגה שנעשית באופן קבוע בתשלומי המזונות או חוסר סדר בתשלום של דמי המזונות הם עילות מספיקות לפנייה לערכאות השונות או ללשכת ההוצאה לפועל בנושא מזונות כדי שיעזרו לגבות את התשלום הנדרש. כפי שכבר אמרנו לכם, הדרך הטובה ביותר לפתור את הקשיים הללו היא בשיחה בין זוג ההורים, הדבר תמיד עדיף מנקיטת הליכים משפטיים אשר פוגעים בכל אחד מן הצדדים בסיפור. 

הוצאה לפועל מזונות – כיצד זה בא לידי ביטוי?

ברגע שחלף התאריך בו האב היה צריך לשלם את דמי המזונות על פי פסק הדין, לאישה יש את האפשרות לגשת אל לשכת ההוצאה לפועל עם מזונות ולהגיש בקשה לגביית החוב, האישה יכולה לבחור באחד המסלולים הבאים: מסלול המזונות או המסלול הרגיל. 

במידה והאישה בוחרת במסלול הרגיל, החייב יקבל אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל בה מודיעים לו שיש לו 20 ימים לשלם את החוב. במידה ויבחר לא לעשות זאת, לשכת ההוצאה לפועל תוכל להטיל עליו סנקציות כאלה ואחרות. 

 

ניתן לגשת לכל לשכת הוצאה לפועל הקיימת ברחבי הארץ על מנת לפתוח תיק בהוצאה לפועל בנוגע לתשלום של דמי המזונות. 

 

במקרים בהם הצד החייב לא מוכן לשלם את החוב ולא מבצע שום פעולה אחרת בנוגע לחוב (הגשת בקשה לעיכוב של ההליכים, הגשת מסמך בו הוא טוען כי פרע את החוב), כאשר תעבור תקופת האזהרה לשכת ההוצאה לפועל תוכל להטיל עליו סנקציות שונות לרבות: עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ ועוד. 

 

הסוגים השונים של חיובי מזונות בלשכת ההוצאה לפועל

קיימים מספר סוגים של חיובים בהם משתמשת לשכת ההוצאה לפועל:

  • חיוב מזונות קבועים – הסכום הכספי שנדרש החייב לשלם הוא הסכום הכספי החודשי שנקבע בפסק הדין. מדובר בחיוב עתידי, החיוב נכנס לתוקף מיום פתיחת התיק בהוצאה לפועל ונמשך עד לתאריך האחרון בו יש לשלם את דמי המזונות על פי פסק הדין. 
  • חובות קודמים – הסכום הכספי שנדרש החייב לשלם הוא סכום כספי שהצטבר עקב חוסר תשלום של דמי מזונות קודמים או עקב הפרשים בתשלומי המזונות הקודמים. 
  • הוצאות חריגות – הסכום הכספי שנדרש החייב לשלם הוא סכום כספי שנקבע בפסק הדין בתור תשלום הוצאות חריגות, החייב אינו שילם אותו וכעת עליו לפרוע את חוב זה. 
  • הפרשי ביטוח לאומי – הצד הזוכה מקבל דמי מזונות בהתאם לתקנים של ביטוח לאומי והוא זכאי לתשלום של הפרשי הביטוח הלאומי. 

 


 

המסלולים הקיימים בלשכת ההוצאה לפועל

קיימים שני מסלולים שונים אשר באמצעותם ניתן לממש את פסק הדין ולגבות את הסכום הכספי שמגיע לצד הזוכה. כעת נציג בפניכם את שני המסלולים הללו:

  • מסלול רגיל – במסגרת המסלול הרגיל הצד הזוכה מנהל את תיק המזונות בכוחות עצמו או בעזרת שירותיו של עורך דין מומחה, זאת למען גבייה של החוב הכספי, הצד הזוכה יכול להגיש בקשות בהן הוא מבקש לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כנגד הצד החייב. 
  • מסלול מזונות – במסגרת מסלול מזונות לשכת ההוצאה לפועל היא זו אשר דואגת למימוש של פסק הדין תוך כדי התערבות מינימלית ככל האפשר של הצד הזוכה. לשכת ההוצאה לפועל היא זו אשר גובה את החוב מן הצד החייב. 

 

מסלול מזונות בלשכת ההוצאה לפועל – על מה אנחנו מדברים?

מסלול מזונות בלשכת ההוצאה לפועל נחשב למסלול מיוחד מאחר שהצד הזוכה אשר מגיש את הבקשה לא נדרש לבצע אף פעולה נוספת מהרגע שנפתח התיק בלשכת ההוצאה לפועל, הרשם של לשכת ההוצאה לפועל הוא זה אשר פועל על מנת לגבות את החוב מן הצד החייב. כאשר מגיש הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל בוחר במסלול המזונות, הוא לא צריך לשכור את שירותיו של עורך דין, לא קיימת אפשרות להכריז עליו בתור אדם אשר מוגבל באמצעים, אין באפשרותו להגיש בקשה להליך של פריסת תשלומים והחוב לא יכול לקחת חלק במסגרת של איחוד תיקים. 

ברגע שנגמרת תקופת האזהרה והצד החייב עדיין לא פרע את החוב, לשכת ההוצאה לפועל רשאית לנקוט בהליכים שונים נגדו, חלק מן ההליכים בהם יכולה לנקוט לשכת ההוצאה לפועל הם: עיקול המשכורת של החייב, עיקול הרכב של החייב ועיקול כספים אשר נמצאים ברשותו של החייב. 

 

כל עוד תיק ההוצאה לפועל נמצא בתוקף, הצד הזוכה בתיק מחויב למסור כל מידע חיוני שיכול לעזור לגבות את החוב מן החייב, כמו כן הצד הזוכה מחויב להודיע אם החוב שולם לו במסגרת אחרת משלכת ההוצאה לפועל, במידה וקיים חשש מסוים כי הצד החייב מתכנן לעזוב את הארץ  או להבריח נכסים מסוימים העומדים ברשותו על מנת לפגוע בתהליך גביית החוב, יש להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל. 

 

קבלה של תגבולים

במקרים בהם הצד החייב נותן תגבול על חשבון החוב לא במסגרת לשכת ההוצאה לפועל, יש לעדכן זאת בתיק ההוצאה לפועל על ידי מילוי של טופס בקשה להקטנה של החוב, הזמן המאוחר ביותר שניתן לעדכן זאת הוא עד 7 ימים מרגע קבלת התגבול. 

 

כיצד פותחים תיק מזונות בלשכת ההוצאה לפועל?

על מנת לפתוח תיק מזונות בלשכת ההוצאה לפועל יש להגיש בקשה למדור התיקים בלשכת ההוצאה לפועל ולבקש בה טופס המיועד לפתיחה של תיק ולמלא אותו. כמו כן יש לצרף לבקשת פתיחת התיק גם את פסק הדין המקורי ואישור חתום על ידי ביטוח לאומי בו כתוב כי האישה לא גובה את חובותיה באמצעות המוסד לביטוח לאומי. 

קיימת אפשרות להגיש בקשה להגדלת חוב המזונות בצורה אוטומטית מבלי לעדכן אותו בכל פעם מחדש. במקרים מן הסוג הזה האישה חייבת לדווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל חוב ששילם לה הצד החייב. 

 

האם הצד החייב רשאי להגיש בקשה לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל?

התשובה היא לא. לשכת ההוצאה לפועל יוצאת מנקודת הנחה כי בית המשפט אשר קבע את פסק הדין בנוגע למזונות כבר ערך בדיקה ליכולת הכלכלית של החייב לפרוע את החוב. 

 

האם לשכת ההוצאה לפועל רשאית לשנות את גודל החיוב אשר נקבע בפסק הדין?

התשובה היא לא. לשכת ההוצאה לפועל אינה רשאית לשנות את גודל החיוב אשר נקבע בפסק הדין. הדבר היחיד שלשכת ההוצאה לפועל יכולה לעשות בנושא זה הוא להפנות את הצד המבקש אל בית המשפט לעניינים משפחתיים שקבע את פסק הדין, רק בית המשפט הוא זה אשר יש ביכולתו לשנות את גודל החיוב. 

 

פטור מתשלום מזונות – האם ניתן להשיג זאת?

במקרים בהם הצד החייב בתיק הוא בעל חובות גדולים מאוד לצד החובה לשלם את דמי המזונות, הוא יכול לנקוט באחת משלוש האפשרויות הבאות על מנת להסדיר את החוב או לבטל אותו לחלוטין:

  • ערעור על גובה דמי המזונות – הצד החייב יכול להגיש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה כדי לשנות את גובה דמי המזונות שנקבעו. כדי שהצד החייב ימנע מאיחור בתשלום דמי המזונות, הוא צריך להגיש בקשה לבית המשפט בה הוא מבקש לעכב את ביצוע פסק הדין או להגיש בקשת עיכוב הליכים ללשכת ההוצאה לפועל. 
  • פריסה של החוב – הצד החייב יכול לבקש מלשכת ההוצאה לפועל לפרוס את החוב לתשלומים. אישור לפריסת החוב ניתן רק במקרים מיוחדים כמו למשל: משבר כלכלי אליו נקלע הצד החייב לפתע. ברוב המקרים האישור לבקשה מן הסוג הזה יתקבל רק כאשר הצד החייב אינו מסוגל לפרנס את עצמו בצורה מינימלית אלא אם בקשתו לפרוס את החוב תתקבל. 
  • פטור מתשלום דמי מזונות – במקרים בהם הצד החייב נמצא במצב בריאותי קשה מאוד שאינו מאפשר להחזיר את החוב או במקרים בהם הצד הזוכה יכול להסתדר כלכלית גם ללא תשלומי המזונות, קיים סיכוי כי הצד החייב יקבל פטור מלא או פטור חלקי מתשלום של דמי המזונות. 

 

 

*האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין לראות בו כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי

אהבתם? שתפו:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותי המשרד

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: