מה ההבדל בין פירוק שותפות בהסכמה ללא בהסכמה?

תוכן עניינים

שותפויות עסקיות נחשבות לאחת מדרכי ההתאגדות הנפוצות ביותר בעולם העסקים. דרך התאגדות זו, מביאה עימה מגוון רחב של יתרונות. למרות זאת, בלא מעט מקרים מערכות יחסים עסקיות הן מאתגרות ומורכבות אשר במהלכן השותפים חווים שינויים ואתגרים רבים. בנוסף על כך, בדומה למערכת יחסים זוגית, גם מערכת יחסים עסקית יכולה להוביל להשלכות רגשיות וכלכליות. במאמר זה תוכלו למצוא מידע רלוונטי בנוגע להבדלים השונים בין פירוק שותפות בהסכמה לשותפות עסקית שלא בהסכמה. 

 

יורדים לעובי הקורה – מהי שותפות עסקית?

שותפות עסקית הינה שותפות הנערכת בין שני אנשים או יותר, שיחדיו מתפקדים בתור הבעלים של עסק כזה או אחר. את הזכויות השונות בנוגע לבעלות על העסק ניתן לחלק באופן שווה בין השותפים, אולם בחלק מן השותפויות העסקיות הקיימות כיום במדינת ישראל לשותף אחד יש זכויות רבות יותר מאשר לשותף השני. גם כאשר בשותפות העסקית לוקחים חלק יותר משני אנשים, עדיין יש אפשרות לחלק ביניהם את הזכויות בצורה שווה או שמא אחד מן השותפים יכול להיות בעל זכויות רבות יותר ביחס לשותפים האחרים. 

לקריאה נוספת: סכסוך בין בעלי מניות ושותפים – מהי הסכנה הבלתי מדוברת?

במקרים שבהם שותפות עסקית נוגעת לחברה, ישנם לא מעט מצבים בהם כל אחד משותפי החברה מושך משכורת מהחברה בתמורה לעבודתו. ברוב המקרים מתבצעת חלוקה של רווחים כל תקופת זמן מסוימת, כל אחד משותפי החברה מקבל את החלק היחסי אשר מגיע לו על פי החלק שלו בשותפות. 

 

מהו פירוק שותפות עסקית?

ישנם מקרים רבים במדינת ישראל בהם אחד מן השותפים בשותפות עסקית רוצה לפרק את השותפות, במקרים מהסוג הזה יהיה על אותו שותף לקחת בחשבון גורמים רבים, כמו כן פרק הזמן שחולף עד לרגע שבו מפרקים את השותפות בדרך כלל יהיה טעון ומלא במתחים אשר עשויים לגרום בסופו של דבר לקריסתו של העסק המשותף. שותפים עסקיים רבים סבורים כי בעת שבה מגיעים להחלטה על פירוק שותפות עסקית כבר לא קיימת סיבה להשקיע בעסק, תפיסה זו הינה תפיסה שגויה שלא מתאימה במקרים רבים. כאשר מדובר על שותפות עסקית שקמה למטרת פעילות עסקית מסוימת אשר צפויה להיפסק, בדרך כלל מלאכת פירוק השותפות תהיה הרבה יותר פשוטה, אולם עדיין יהיה על השותפים להגיע להסכמה מסוימת ביניהם בנוגע לדרך שבה הם יסגרו את העסק המשותף, הדבר נכון גם לגבי מקרים שבהם שותף אחד בלבד מעוניין לפרק את השותפות. 

 

מהצד השני, במקרים שבהם מדובר בבית עסק משותף שפעילותו העסקית עתידה להמשיך ולספק רווחים, ובית העסק לא תלוי אך ורק בשותף אחד, כאשר הצדדים בשותפות יגיעו לדיון מתוך רצון אמיתי לפתור את המצב ולהכריע אותו, בין אם הם הגיעו להסכמה מסוימת לאחד הידברות ובין אם בית המשפט הוא זה שעתיד להכריע את המצב, מלאכת הפירוק תהיה שונה לחלוטין.
במקרים בהם בית העסק עתיד להמשיך לפעול ולהניב רווחים, אפילו אם מגיעים להחלטה לפרק את השותפות העסקית, עדיין ניתן להשאיר את העסק פעיל. לכל אחד מן השותפים בעסק יש את האפשרות לקבל את הזכויות של יתר השותפים ובתמורה לכך לספק להם תמורה מתאימה. כך ניתן להגיע למצב בו כל השותפים מרוצים. יתר על כן, יש אפשרות לערוך חלוקה מסוימת בין השותפים העסקיים, באופן הזה כל אחד מן השותפים יכול להישאר עם חלק מהזכויות על העסק. 

שותפויות עסקיות רבות במדינת ישראל מגיעות לסיומן בדרכים שאינן נעימות, אך בפועל זה לא חייב להיות ככה. על ידי סיוע וליווי מטעם עורך דין מקצועי ואיכותי יש אפשרות להביא שותפויות עסקיות לסיומן בדרך נעימה ולהגיע למצב בו כל השותפים מרוצים. 

 

ההבדלים בין פירוק שותפות בהסכמה ללא בהסכמה

פקודת השותפויות (תשל"ה-1975) מבחינה בין פירוק שותפות עסקית בהסכמה לבין פירוק שותפות עסקית שנעשה בחוסר הסכמה. פירוק שותפות עסקית בהסכמה בדרך כלל יהיה רלוונטי עבור שותפויות עסקיות אשר קמו לפרק זמן מסוים או במקרים שבהם השותפות העסקית נקלעת לבעיות כאלה ואחרות שבגינן השותפים מחליטים לפרק את השותפות. 

פירוק שותפות עסקית שלא בהסכמה יתבצע על ידי בתי המשפט המחוזיים או כחלק מהליך גישור או בוררות. מצבים של פירוק שלא בהסכמה נוצרים כאשר אחד מן השותפים אינו מעוניין להמשיך לקחת חלק בשותפות ובעקבות כך הוא מגיש בקשה לפירוק השותפות. על פי פקודת השותפויות, לכל אחד מן השותפים בשותפות העסקית יש את הזכות לדרוש את פירוקה, לא משנה אם מדובר בשותפות מוגבלת בזמן או בשותפות שלא מוגבלת בזמן. 

 

חלק מן הסיבות העיקריות אשר מובילות לפירוק שותפות עסקית שלא בהסכמה הן:

  • הפרה של הסכם השותפות על ידי אחד מן השותפים העסקיים. 
  • תביעה של צד ג לפירוק השותפות, לצורך דוגמא אחד מן הנושים.
  • מצבים כלכליים שונים, לצורך הדוגמא מצבים שבהם העסק אינו מציג רווחים ואינו מגיע ליעדים שהציבו השותפים. מקרים רבים מסוג זה מובילים לפירוק של שותפויות עסקיות מאחר שהשותפים מעדיפים לפרק את השותפות טרם הם יצברו חובות כלפי גורמים שונים. 
  • מקרים שבהם אחד מן השותפים העסקיים מאבד את כשירותו (יש צורך בצו בית משפט כדי שסיבה זו תתקבל). 
  • מקרים בהם ההתנהלות של אחד מן השותפים העסקיים פוגעת בשותפות (יש צורך בצו בית משפט כדי שסיבה זו תתקבל). לצורך הדוגמא, ישנם מקרים רבים בהם אחד מן השותפים בעסק מנצל את המשאבים שלו למטרות אישיות מבלי ליידע על כך את השותפים האחרים, הדבר יכול לבוא לידי ביטוי באופן ישיר כאשר אחד השותפים לוקח כספים מחשבונות משותפים של העסק או באופן עקיף כאשר אחד מהשותפים מנצל הזדמנויות עסקיות שונות של העסק בו הוא שותף לצרכיו האישיים. לדוגמא, ישנם מקרים בהם אחד השותפים בעסק משתמש במאגר הלקוחות של בית העסק לטובתו האישית מבלי ליידע על כך את יתר השותפים.  

 

יש אפשרות לפרק את השותפות בהתאם להסכם שנערך למטרה זו, לא משנה אם ההסכם נערך בצורה ייעודית לאחר שהתקבלה החלטה על פירוק השותפות או שמא אם הסכם הקמת השותפות מתייחס לאפשרות זו. במקרים שבהם לא קיים הסכם, פירוק שותפות יתבצע בהתאם להוראות הכתובות בפקודת השותפויות. במקרים בהם קיים הסכם דרך הפירוק תתבצע בהתאם אליו אפילו אם ההוראות הכתובות בו סוטות מן הכתוב בפקודת השותפויות. 

 

החשיבות בעבודה עם עורך דין מקצועי בעת עריכת הסכם פירוק שותפות

הסכמים הנוגעים לפירוק שותפויות עסקיות יכולים להיות פשוטים במקרים שבהם מדובר בשותפויות בין שני אנשים בלבד, אשר מחזיקים בכמות מעטה של נכסים. מנגד, הסכמי פירוק שותפויות עשויים להיות מורכבים במיוחד במקרים שבהם השותפים הם בעלי אינטרסים מנוגדים, לא מגיעים להסכמה וכאשר השותפות מחזיקה בכמות גדולה של נכסים וכמות השותפים היא גדולה. 

לצורך הדוגמא, כאשר השותפים ינסו להגיע להסכמה בנוגע לדרך שבה יש לחלק את משאבי השותפות, הם יצטרכו להתייחס לשיקולים רבים ומגוונים כאשר אחד מהם נוגע לבחינת התרומה היחסית של כל אחד מן השותפים העסקיים. תרומה יחסית לשותפות מורכבת ממספר פרמטרים לרבות: תרומתו הכספית של השותף לעסק, הסכום הכספי שהשקיע בשותפות, כמות הלקוחות וסוג הלקוחות שהצליח להשיג בעת שבה השותפות פעלה באופן תקין וכן האלה. כבר בנקודה זו אפשר להבין שקיים קושי להגיע להסכמה בין כלל השותפים בנוגע לדרך שבה יש לנסח את הסכם פירוק השותפות. 

עורך הדין אשר ילווה את התהליך מתחילתו ועד סופו ידאג לכך שהסכם הפירוק ייערך באופן שוויוני לחלוטין. חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חברות וכתיבת הסכמים הנוגעים לפירוק שותפות, כך תוכלו להבטיח שהסכם הפירוק ינוסח בצורה מקצועית, לא יפלה אף שותף וכי תהליך הפירוק יתנהל בצורה האידיאלית. 

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי ואין לראות בו משום המלצה לנקיטה או לאי נקיטת פעולה משפטית. כל המבצע פעולה על סמך מידע זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

אהבתם? שתפו:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותי המשרד

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: