עורך דין ייפוי כוח מתמשך

תוכן עניינים

אנחנו לא אוהבים לחשוב על זה, אבל אין מה לעשות – עלול להיות יום בחיים של כולנו שבו נאבד את כשירותינו בעולם לביצוע הפעולות הכי בסיסיות. נשאלת השאלה, מה יקרה באותו היום? התשובה, נעוצה בעובדה שזה לגמרי תחת שליטתנו וניתן לעשות זאת באמצעות מסמך הנקרא "ייפוי כוח מתמשך".

למה הכוונה? ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך משפטי בעל חשיבות עליונה, שכמעט ואין אדם בארץ שמומלץ לו לא לבצע את עריכתו, במוקדם או במאוחר. המשמעות, היא אפשרות המינוי שניתנת לאדם למינוי אדם (כדוגמת בן משפחה) אשר יוכל לקבל החלטות חשובות בשמו, במקרה שיאבד את כשירותו המשפטית ח"ו בעתיד. מיופה הכוח כאמור יכול להיות בן משפחה, חבר קרוב או עורך דין.

איך בוחרים את מיופה הכוח?

מומלץ לבחור מיופה כוח מהימן, אשר מכיר את העדפותיו וצרכיו של הממנה. במסגרת מסמכים אלו, ניתן להסדיר עניינים שונים כגון: טיפול רפואי, ניהול חשבונות בנק ועוד. הרבה אנשים חושבים שמדובר בהליך מורכב, ונראה שיש לא מעט שאלות בנושא ייפוי כוח מתמשך – בפועל, הכנת ייפוי כוח היא לא תהליך מסובך בכלל כאשר פונים לעורך דין ומקבלים הדרכה מסודרת כיצד לפעול. רק כך, ניתן לאפשר שלווה נפשית לאדם ובני משפחתו, מאחר שהוא מבטיח טיפול מיטבי לענייניו, במקרים שבהם לא יוכל לבצעם. 

במקרה שאתם מעוניינים להחליף את האפוטרופוס הקיים, ניתן לקרוא עוד על מסמך הבעת רצון.

 

מי יכול למנות מיופה כוח?

כל תושב ישראלי בגיר (מעל גיל 18) ובעל כשירות משפטית מלאה יכול למנות לו מיופה כוח, באמצעות ייפוי כוח מתמשך. מסמך ייפוי הכוח מאפשר לממנה לבחור אדם אחר שיפעל בשמו ובמקומו בעניינים משפטיים ואישיים אם יאבד את כשירותו המשפטית בעתיד. בדרך כלל, אנשים בוחרים בן משפחה קרוב או חבר קרוב בתור מיופה כוח, אך אין כל איסור בחוק למנות כל אדם אחר, כל עוד הוא נראה לממנה מתאים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מיופה הכוח נדרש להיות מעל גיל 18, בעל כשירות משפטית מלאה ולא הורשע בעבירה שעלולה לפגוע בתפקודו כמיופה כוח, כך על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות (תשכ"ב, 1962). מטבע הדברים, חשוב לבחור מיופה כוח מהימן ואחראי שניתן לסמוך על שיקול דעתו.
יש להימנע מאנשים הסובלים מהפרעות נפשיות או אנשים שיש ניגוד עניינים בינם לבין הממנה. כדי למנות מיופה כוח, יש צורך בייפוי כוח חתום ומאומת כדין על ידי עורך דין, שאותו מוסרים למיופה הכוח ורושמים במשרד המשפטים. ייפוי כוח נותן ביטחון לממנה שענייניו יטופלו כראוי לטובתו במקרה הצורך.

 

מדוע יש צורך בעורך דין בעריכת מסמך ייפוי כוח?

ייפוי כוח הוא מסמך משפטי מורכב המקנה סמכויות רחבות לאדם אחר לנהל את ענייניו של הממנה. לכן חשוב שהמסמך ייערך בצורה מקצועית ומדויקת, על ידי עורך דין ייפוי כוח מתמשך בעל ניסיון בתחום. עורך הדין יוודא שהמסמך עומד בדרישות החוק ומגן על זכויותיו של הממנה. הוא יסביר לממנה את המשמעויות וההשלכות של המסמך ויתאים אותו לצרכיו האישיים. עורך דין יכול גם להמליץ על מיופה כוח מתאים.

עורך הדין גם יכול לייצג את האינטרסים של הממנה אם בעתיד תיווצר מחלוקת כלשהי בנוגע לייפוי הכוח. נוכח חשיבות המסמך, מורכבותו, מרווח הטעויות והשלכותיהן במקרה ויבואו לידי התגשמות, קריטי שהמסמך ייערך באופן מקצועי על ידי מומחה בתחום. זאת, על מנת להבטיח שהוא תקף ומגן על הממנה כראוי בעת הצורך.

 

מהם התפקידים של ממונה מטעם ייפוי כוח?

הנה חלק מהתפקידים הבולטים ביותר של אנשים אשר מונו מטעם ייפוי כוח:

 • הגדרה ותפקידים כלליים – כאשר ממנים אדם במסגרת ייפוי כוח מתמשך למעשה ממנים אותו כדי לנהל את העניינים המשפטיים והכספיים של האדם אשר מינה אותו במקרה שיאבד את כשרותו המשפטית. ייפוי הכוח המתמשך נועד לאפשר לממונה לפעול בשם הממנה בכל עניין משפטי, לרבות ניהול חשבונות בנק, טיפול בנכסים, ייצוג משפטי ועוד. למעשה, תפקידו העיקרי של הממונה הוא לדאוג לטובתו ולרווחתו של הממנה במקרה של אובדן כשירות.
 • תפקידים בתחום הכלכלי – אחד התפקידים החשובים של ממונה ייפוי כוח מתמשך הוא ניהול העניינים הכספיים של הממנה. הדבר כולל ביצוע פעולות שוטפות כגון תשלום חשבונות, הפקדות ומשיכות מחשבון בנק וכן הלאה. כמו כן, על הממונה לנהל את השקעותיו ונכסיו של הממנה, להבטיח שענייני המיסוי שלו מטופלים כראוי ולייצג אותו מול מוסדות פיננסיים. מטרתו היא להבטיח את היציבות והביטחון הכלכלי של הממנה.
 • תפקידים בתחום המשפטי – תפקיד נוסף מרכזי של ממונה ייפוי כוח הוא ייצוג משפטי מלא של הממנה. הדבר כולל טיפול בהליכים משפטיים, חוזים ומסמכים משפטיים בשמו. יתר על כן, עליו לפקח על קיום הוראות הצוואה, לנהל את עזבונו של הממנה ולהעביר נכסים ליורשים על פי צוואתו. הממונה אחראי גם על קבלת החלטות רפואיות בשמו של הממנה אם אינו כשיר לכך. מטרתו להגן על האינטרסים והזכויות החוקיות של הממנה ולפעול לטובתו בהיבט המשפטי.

 

למה חשוב להתייחס בכתיבת מסמך ייפוי כוח?

במסגרת כתיבת מסמכים מסוג זה, התייחסו למספר נקודות עיקריות:

 • זיהוי ברור של כל אחד מהצדדים – כדי שמסמך ייפוי כוח מתמשך יקבל תוקף משפטי, עליו לכלול פרטים מזהים ברורים על הממנה ועל מיופה הכוח – כולל שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים מלאה, תאריך לידה ופרטי קשר נוספים כגון טלפון ודוא"ל. זיהוי מדויק וברור של הצדדים הוא חשוב כדי למנוע בלבול וטעויות ביישום ייפוי הכוח בעתיד. הפרטים צריכים להופיע בפתיחת המסמך ולהישמר לכל אורכו. 
 • הגדרה ברורה של סמכויות מיופה הכוח – על מסמכים מסוג זה לפרט במדויק אילו סמכויות מוקנות למיופה הכוח בכל תחום – כספי, משפטי, רפואי ואישי. יש להגדיר היטב את גבולות הסמכות של מיופה הכוח כדי למנוע חריגה או ניצול לרעה. הניסוח חייב להיות ברור וחד-משמעי על מנת להסיר כל פרשנות שגויה אשר עלולה לפגוע בממנה.
 • הנחיות מפורטות לשעת חירום – המסמך צריך לכלול הנחיות מפורטות בהקשר לדרכים שבהן על מיופה הכוח לנהוג במצבי חירום רפואיים שונים. יש לפרט אילו טיפולים רפואיים לאשר או לדחות, באילו מקרים ניתן לאשפז את הממנה וכן הלאה. הנחיות ברורות יסייעו למיופה הכוח לקבל החלטות נכונות לטובת המטופל.
 • תיאור נכסי הממנה והוראות לטיפול בהם – על מסמך ייפוי הכוח לפרט את הנכסים הכספיים והפיזיים של הממנה ולתת הוראות ברורות כיצד לטפל בהם – השקעה, מכירה, תרומה ועוד. תיאור מדויק של הנכסים יקל על מיופה הכוח לנהל אותם בהתאם לרצונות של הממנה.
 • קביעת תוקף ייפוי והוראות ביטול – יש לציין במפורש מתי נכנס ייפוי הכוח לתוקף, כמו כן יש לציין תנאים הנוגעים לביטול המסמך או לשינוי שלו. יתרה מכך, יש להבהיר כי הייפוי מתבטל במות הממנה.
  שימו לב: קביעה מראש של תוקף הייפוי ודרכי הביטול שלו תמנע אי הבנות וסכסוכים בעתיד.

 

נקודות חשובות לבדיקה טרם בחירת מיופה כוח

אז מה חשוב לבדוק לפני שממנים מיופה כוח? הנה כמה דברים:

 • מהימנות ואמינות – חשוב לוודא שמיופה הכוח הוא אדם מהימן שניתן לסמוך עליו שינהל את ענייני הממנה ביושר, ללא רמאות ותוך הקפדה על טובתו של הממנה. יש לברר על עברו ולקבל המלצות מאנשים המכירים אותו היטב כדי לאמת שמדובר באדם אמין וישר שלא ינצל את מעמדו לרעה.
 • הבנה כלכלית – חשוב שלמיופה הכוח יהיו הידע והניסיון הנדרשים כדי לנהל כראוי את העניינים הכספיים של הממנה. יש לבדוק שיש לו הבנה בנושאים פיננסיים, השקעות וניהול חשבונות, וכי יש לו את היכולת לקבל החלטות כלכליות מושכלות ואחראיות.
 • זמינות ונגישות – חשוב לבחור מיופה כוח שזמין בכל עת לסייע לממנה, בייחוד במצבי חירום ומשבר. יש לוודא שהוא גר בקרבת מקום לממנה וניתן ליצור עמו קשר בקלות.  במקרים שבהם מיופה הכוח אינו זמין ונגיש, הדבר עלול לפגוע ביכולת שלו לטפל בצרכי הממנה.
 • היעדר ניגוד עניינים – יש לברר שאין למיופה הכוח אינטרסים אישיים או כספיים המנוגדים לטובת הממנה, כמו נכסים משותפים, חובות הדדיים או קשר עסקי, שעלולים להשפיע על שיקול דעתו.

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותי המשרד

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: