מהי צוואה לא חוקית?

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

צוואה היא אחד מהמסמכים החשובים ביותר שאדם משאיר אחריו בחייו. צוואה תקפה, משמעותה הבטחה כי רצון המנוח ימומש כהלכה ונכסיו יחולקו בהתאם להוראותיו. אלא שפעמים רבות, מתעורר החשד כי סעיף מסוים לא היה חוקי בצוואה שנכתבה עבורם מידי המנוח, ככל הנראה עקב העובדה שאחד מהסעיפים הינו בגדר סעיף מפלה (לטענתם של חלק מהיורשים).

במציאות, החוק מגדיר במדויק מהי צוואה חוקית ומחייבת, ועל כל צוואה קבילה לעמוד, אם כן, בדרישות החוק. במאמר הבא נרחיב על המאפיינים והתנאים המשפטיים לצוואה חוקית, לרבות דרישות הנוגעות לגיל וכשירות של המצווה, אופן ניסוח הצוואה וכן הלאה. נסביר מהי צוואה בלתי חוקית, מהן הסיבות שבגינן צוואה עלולה להיפסל – ואיך תדעו האם הצוואה שלכם נחשבת לחוקית?

צוואה לא חוקית – הגדרות

צוואה היא מסמך משפטי המאפשר לאדם להעביר את רכושו לאחר מותו. עם זאת, לעיתים צוואה או חלקים ממנה עלולים להיות בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. לדוגמא, אם הצוואה כוללת הוראות המנוגדות לחוק, כגון ציווי לבצע מעשה לא חוקי, או פוגעות בתקנת הציבור והמוסר. במקרים אלה קובע סעיף 34 לחוק הירושה כי ניתן לבטל את הצוואה, במלואה או באופן חלקי. הביטול יכול לחול רק על הסעיפים הלא חוקיים אם אלה ניתנים להפרדה מיתר חלקי הצוואה מבלי לפגוע בתוקפה ובמהותה. עם זאת, אם הסעיפים הלא חוקיים הם מרכזיים ובליבת הצוואה, ייתכן שיוחלט על ביטול הצוואה כולה.

ביטול הצוואה או חלקים ממנה יכול להוביל לתוצאות משמעותיות עבור המעורבים. ראשית, ההוראות שבוטלו לא ימומשו והנכסים הרלוונטיים יחולקו על פי חוק ולא על פי רצון המצווה. שנית, הדבר עלול ליצור מתיחות וקונפליקטים משפחתיים בנוגע לחלוקת העיזבון. לבסוף, ביטול הצוואה עשוי לפגוע במי שהיו אמורים לרשת על פיה. לפיכך, חשוב לנסח את הצוואה בזהירות תוך הקפדה על חוקיותה, אם לא ייעשה כן, היא עלולה להתבטל ולגרום להשלכות שליליות עבור כל המעורבים. ייעוץ מקצועי מטעם עורך דין ירושה יכול למנוע מצב זה.

 

הוראות בלתי חוקיות הפוסלות את הצוואה

אחת הסיבות הנפוצות לפסילת צוואה היא קיומן של הוראות המנוגדות לחוק. לדוגמה, אם המצווה כלל ציווי לביצוע מעשה בלתי חוקי כתנאי לקבלת ירושה, או ניסה להוריש זכות אישית שאינה ניתנת להעברה כגון רישיון או תואר. הוראות מסוג זה הן בלתי חוקיות ולכן בטלות ומבוטלות.

מקרה נוסף, הוא ניסיון של דייר מוגן להוריש את זכות המגורים המוגנת שלו ליורשיו. זכות זו היא אישית והיא מסתיימת עם מות הדייר, ולכן גם היא אינה ניתנת להורשה. הוראות בלתי חוקיות אלה עלולות להביא לביטול מלא של הצוואה אם הן מהותיות, או לביטול הסעיפים הבעייתיים בלבד אם ניתן להפרידם מיתר חלקי הצוואה. על כן, חשוב לנסח את הצוואה באופן חוקי ותקין כדי שניתן יהיה לממשה.

 

צוואה לא חוקית שהפכה לחוקית

לעיתים קורה שצוואה כללה בעבר הוראה שנחשבה בזמנה כבלתי חוקית, אך ברבות השנים הפכה לחוקית לאור שינויים בחקיקה או בנורמות החברתיות. במקרים שכאלה קובע החוק, כי יש לבחון את חוקיות הצוואה על פי המצב הקיים במועד מימושה בפועל ולא על פי המצב ששרר בעת כתיבתה. משמע, אם בשלב המימוש ההוראה כבר חוקית, ניתן יהיה לממש אותה גם אם בעבר לא הייתה, שהרי העיקרון המנחה הוא כיבוד רצון המצווה.

 

צוואה המורישה לדורות רבים או למי שטרם נולד – בעייתיות משפטית

אחד המקרים בהם צוואה עלולה להיחשב כבלתי חוקית הוא כאשר היא כוללת הוראה להעברת רכוש וזכויות בירושה מדור לדור ללא הגבלת זמן. על פי סעיף 34 לחוק הירושה, צוואה המורישה לנצח תיחשב לבלתי חוקית ומבוטלת. הטעם לכך נובע משיקולים של ודאות משפטית ויציבות העברת הרכוש בין הדורות.

באופן דומה, לפי חוק הכשרות המשפטית, לא ניתן להוריש רכוש או זכויות לעובר שטרם נולד או למי שלא בא לעולם במועד הרלוונטי. זאת מאחר והחוק קובע כי רק מי שכבר נולד יכול להיחשב כשיר מבחינה משפטית לקבל נכסים. לפיכך, גם הוראה שכזו בצוואה תהיה בעייתית ובלתי חוקית.

 

פסילת צוואה עקב היעדר כשירות משפטית של המצווה

אחת הסיבות העיקריות לפסילתה של צוואה היא מצב בו האדם שכתב אותה לא היה בעל כשירות משפטית מלאה במועד הרלוונטי. על פי החוק בישראל, רק מי שמלאו לו 18 שנים, שהוא בר דעת, שלא הוכרז כפסול דין או הועמד תחת אפוטרופסות, רשאי לערוך צוואה מחייבת.

לפיכך, אם המצווה היה קטין, סובל מלקות נפשית או שמונה לו אפוטרופוס – הצוואה שכתב תהיה בטלה ומבוטלת. זאת גם אם בדיעבד התברר שהמצב הנפשי שלו השתפר. יחד עם זאת, אם האדם היה כשיר בעת כתיבת הצוואה אך מאוחר יותר איבד את כשירותו מסיבה כלשהי, הצוואה תישאר תקפה מכיוון שנערכה כדין.

 

פסילת צוואה בגלל הפעלת לחץ אסורה

בחלק מן המקרים, אדם עלול לנסות ולהשפיע באופן בלתי הוגן על אדם אחר כדי לגרום לו לכתוב צוואה שלא משקפת את רצונו האמיתי. דוגמאות להשפעה בלתי הוגנת הן איומים, לחץ, הטעיה והבטחת טובות הנאה. אם יכול המצווה להוכיח שמישהו הפעיל עליו השפעה מסוג זה בנוגע לצוואה, בית המשפט יכול לפסול את הצוואה מכיוון שהיא אינה משקפת את רצונו האמיתי והחופשי. צוואה חייבת להיכתב מתוך החלטה עצמאית ומרצון חופשי, ללא השפעות חיצוניות בלתי הוגנות. פסילת הצוואה היא אמצעי שנועד להגן על זכותו של אדם לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

 

פסילת צוואה בגלל טעויות טכניות

צוואה עלולה להיפסל עקב טעויות ופגמים טכניים בניסוח שלה או באופן שבו נערכה, גם אם כוונת המצווה ברורה. לדוגמא, היעדר חתימה כנדרש של המצווה והעדים, השמטת תאריך או פרטים מזהים אחרים, קיומם של תיקונים או מחיקות משמעותיות בגוף הצוואה, שימוש בלשון מעורפלת – כל אלה עלולים להביא לפסילתה. הרציונל הוא שצוואה חייבת לעמוד בסטנדרט מסוים של בהירות, דייקנות ותיעוד נכון, על מנת להבטיח שאכן משקפת נאמנה את רצון המצווה. פסילת צוואה בגין פגמים טכניים נועדה למנוע מצב שבו צוואה תתפרש באופן שגוי או מטעה לאחר מות המצווה.

 

פסילת צוואה הנובעת ממניעים זדוניים

צוואה עלולה להיפסל אם בית המשפט קובע כי המצווה פעל בחוסר תום לב ומתוך מניעים זדוניים בעת כתיבתה. לדוגמא, אם המצווה כתב את הצוואה על מנת לפגוע ביורשים מסוימים שאותם שנא מסיבות אישיות, או כדי לנקום בבן זוג לשעבר, או כדי לקדם מטרות כלכליות מפוקפקות על חשבון היורשים החוקיים – כל אלה עשויים להיחשב כמניעים זדוניים. הרעיון הוא שהמצווה צריך לפעול אך ורק מתוך רצון אמיתי לחלק את רכושו לאחר מותו באופן הוגן וראוי, מבלי לנצל לרעה את הכוח שיש לו לעשות זאת באמצעות הצוואה. שימוש לרעה בצוואה לקידום מטרות נקמניות או אישיות אחרות מהווה עילה לפסילתה.

הצוואה אמורה לשקף את רצונו האמיתי של האדם בנוגע לחלוקת רכושו, ולא לשמש כלי לפגיעה באחרים. לכן, במקרים שבהם ברור כי המצווה ניצל לרעה את שיקול דעתו וכוחו בכתיבת הצוואה מתוך מניעים זדוניים, הצוואה עלולה לאבד את תוקפה החוקי.

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: