איחוד תיקים לחייב מוגבל באמצעים – איך זה עובד?

תוכן עניינים

יש מקרים רבים בהם חייבים בהוצאה לפועל אינם מצליחים לעמוד בפני החובות שלהם. כאשר מתנהל תיק נגד חייב בהוצאה לפועל ואותו חייב סבור כי אין לו את היכולת הכלכלית כדי להצליח לפרוע את החוב הקיים נגדו, יש לו אפשרות לבקש שיכריזו עליו כחייב מוגבל באמצעים. כאשר מכריזים על חייב כעל "חייב מוגבל באמצעים", יש לכך מספר משמעויות שונות. 

בראש ובראשונה, כאשר מכריזים על חייב כמוגבל באמצעים, כל תיקי ההוצאה לפועל הקיימים נגדו מתאחדים לתיק אחד. תהליך זה נקרא איחוד תיקים. לאחר איחוד תיקיו של החייב מוטל עליו צו איסור יציאה מהארץ וגם חשבון הבנק שלו הופך למוגבל (הגבלת חשבון הבנק של החייב זהה להגבלה המוטלת על אדם בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי). 

 

לאדם המוגדר כחייב מוגבל באמצעים אין אפשרות להשתמש בכרטיס האשראי שלו והוא לא יכול להקים חברה או לנהל חברה מבלי לקבל אישור מיוחד לכך מרשות ההוצאה לפועל. 

אנשים שונים אשר מקיימים קשר עם החייב יכולים לדעת כי הוא חייב מוגבל באמצעים מאחר ושמו מופיע ברשימת המוגבלים באמצעים. הכרזה על חייב כחייב מוגבל באמצעים יכולה לפגוע באופן משמעותי בעסקים של החייב וביכולת שלו להתפרנס. אך למרות זאת חלק גדול מן החייבים רוצים שיכריזו עליהם כעל חייבים מוגבלים באמצעים וזאת בשל מספר יתרונות שמעניקה ההכרזה לחייבים. 

 

הכרזת חייב מוגבל באמצעים

כך למשל, כאשר מכריזים על חייב כחייב מוגבל באמצעים כל ההליכים השונים הקיימים נגדו מעוכבים עד להודעה חדשה. כמו כן, מהרגע בו חייב מוכרז כחייב מוגבל באמצעים, הזוכים בתיק אינם יכולים לפעול כנגד החייב בתהליכים שונים כמו צווי הבאה, עיקולים וכן הלאה. נוסף על כך, כאשר החייב מוכרז כחייב מוגבל באמצעים, הדבר אינו אומר כי הוא ישאר כך לתמיד, החייב יכול לבקש להפסיק להיות חייב מוגבל באמצעים בכל רגע נתון. אין ספק כי יתרון זה הוא אחד היתרונות הבולטים ביותר בקשר לחייב מוגבל באמצעים, בשונה מהליכי פשיטת רגל. 

חייבים שהוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים אינם יכולים לבחור לאיזה נושה הם מעדיפים לשלם קודם, כמו כן אין להם את הסמכות לשלם את החובות שלהם לנושה אחד על פני נושה אחר. יתרה מכך, בשונה מהליכי פשיטת רגל, לא מצמידים נאמן שיעקוב אחר הפעילות הכלכלית של חייב מוגבל באמצעים.  

 

 

יורדים לעובי הקורה – מיהו חייב מוגבל באמצעים?

חוק ההוצאה לפועל הקיים במדינת ישראל קובע כי ניתן להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים במידה והוא עומד באחד מהתנאים הבאים:

  • החייב הגיש בקשה לפרוס את תשלום החוב שלו בהתאם לגודלו של החוב. 
  • חייב שמבקש שיכריזו עליו כעל חייב מוגבל באמצעים, צריך לחתום על כתב ויתור סודיות המאפשר מעקב אחר הנכסים שלו. 

כאשר החייב מוכרז כחייב מוגבל באמצעים, הזוכה בתיק מקבל הודעה על כך. 

במקרים בהם ראש ההוצאה לפועל מחליט להכריז על חייב כעל חייב מוגבל באמצעים, אותו חייב מקבל הזמנה לחקירת יכולת. 

 

במסגרת חקירת יכולת רשות ההוצאה לפועל מתייחסת לבקשה של החייב ולכל מידע שיש להם על החייב. רשות ההוצאה לפועל יכולה לדרוש מהחייב להציג בפניה מסמכים שהיא חושבת שיכולים לעזור לנושא בו היא עוסקת. הצד הזוכה בתיק מקבל עדכונים בנוגע לכל צעד שנעשה, ראש ההוצאה לפועל מחויב להקשיב לטענות השונות של הצד הזוכה בתיק במידה וקיימות. כאשר מסיימים לערוך את חקירת היכולת לחייב, רשם ההוצאה לפועל מעניק לחייב צו תשלומים בהתאם לממצאים שעלו בחקירת היכולת, כמו כן רשם ההוצאה לפועל קובע כי החייב מוגבל באמצעים אם הוא אינו יכול לפרוע את מלוא החוב במהלך התקופה הקבועה בחוק. 

 

בקשה מצדו של הזוכה בתיק

הצד הזוכה בתיק הוצאה לפועל יכול להגיש בקשה להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • במסגרת חקירת יכולת התברר כי הצד החייב לא יצליח לפרוע את מלוא החוב במהלך התקופה הקבועה בחוק. לצד הזוכה בתיק יש אפשרות לבקש בעל פה מרשות ההוצאה לפועל להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים במסגרת חקירת היכולת שעורכים לו. 
  • הצד החייב בתיק הגיש בקשה לצו תשלומים שיאפשר לו לפרוס את תשלום החוב לפרק זמן ארוך יותר מפרק הזמן הקבוע בחוק. החייב צריך להגיש את הבקשה בכתב. 

 

בקשה מצדו של החייב בתיק

הצד החייב בתיק הוצאה לפועל יכול להגיש בקשה שיכריזו עליו כחייב מוגבל באמצעים במסגרת הגשת בקשה לצו תשלומים בה הוא מבקשה לפרוס את תשלום החוב שקיים נגדו לתקופה ארוכה יותר מהתקופה הקבועה בחוק. החייב צריך למלא שאלון מסוים ולחתום על כתב ויתור סודיות. 

בנוסף על כך החייב צריך לצרף קבלה על תשלום ראשון בגובה זהה לגובה התשלום החודשי שמציע החייב, הסכום לא יכול להיות נמוך מ-150 שקלים חדשים. 

רשות ההוצאה לפועל לא תקבל את בקשתו של הצד החייב בתיק להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים במידה והוא לא מילא את כלל הטפסים שעליו למלא כדי להגיש בקשה לצו תשלומים. 

 

 

למי מגישים את הבקשה להכרזה כחייב מוגבל באמצעים

חוק ההוצאה לפועל במדינת ישראל קובע כי חייב שרוצה להגיש בקשה להכריז עליו כעל חייב מוגבל באמצעים צריך להגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל בה קיימים מרבית התיקים נגדו. רשם ההוצאה לפועל שנמצא בלשכת ההוצאה לפועל בה הוגשה בקשתו של החייב יכול להחליט בכל רגע נתון ובהתאם לבקשותיהם של מרבית הזוכים בתיק כי איחוד התיקים של החייב יתבצע בלשכת ההוצאה לפועל אחרת והבקשה תעבור לאותה לשכה. 

במקרים בהם נדחת בקשתו של החייב לאיחוד תיקים, אין לו טעם להגיש בקשה נוספת עד שהוא יכול להוכיח 

כי הוא עבר שינוי משמעותי שמצדיק את איחוד התיקים שלו.

 

מהן ההשלכות של הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים?

כאשר מכריזים על חייב כחייב מוגבל באמצעים, חלות עליו אותן מגבלות אשר חלות על חייב שמחזיק ביכולת לשלם את חובותיו אך בוחר להתחמק מכך. המגבלות האלו הן:

  • החייב אינו יכול לקבל דרכון ישראלי חדש או תעודת מעבר – במידה והחייב מחזיק בדרכון ישראלי או בתעודת מעבר, לא תהיה לו את האפשרות להאריך את תוקף הדרכון או תעודת המעבר, אלא אם זקוק להם כדי לחזור למדינת ישראל. מגבלה זו אינה תוטל על חייב מוגבל באמצעים במידה ורשם ההוצאה לפועל משוכנע כי הטלת מגבלה זו עלולה לפגוע בבריאותו של החייב או של אחד מבני המשפחה שלו אשר תלויים בכך. 
  • הטלת צו איסור יציאה מהארץ על החייב – במידה ורשם ההוצאה לפועל משוכנע כי היציאה ממדינת ישראל חיונית לבריאותו של החייב או של אחד מבני משפחתו אשר תלוי בכך, הוא לא יטיל את מגבלה זו על החייב. 
  • הגבלת החייב בתור לקוח מוגבל מיוחד – בראש ובראשונה החייב אינו יכול לעשות שימוש בכרטיסי אשראי. מהרגע שמוטלת מגבלה זו על החייב הוא אינו יכול לעשות שימוש בכרטיסי האשראי שלו. מנפיק כרטיסי האשראי של החייב יקבל על כך הודעה, מהרגע שהמנפיק מקבל את ההודעה, כרטיסי האשראי של החייב יוצאים מפעולה. בנוסף על כך החייב אינו יכול לפתוח חשבונות בנק חדשים והוא אינו יכול השתמש בשיקים. מטרתה העיקרית של מגבלה זו היא להבטיח כי החייב לא יצבור חובות כלכליים חדשים, לא יפתח חשבונות בנק חדשים ולא יעשה שימוש בשיקים ללא כיסוי. 
  • החייב אינו יכול להקים תאגיד/חברה או לקחת בעלות על תאגיד/חברה – מטרתה העיקרית של מגבלה זו היא להבטיח כי החייב לא יקיים פעילויות עסקיות וכי החייב לא יקים עסקים חדשים אשר מאוגדים בתור חברה בע"מ, כך לא תהיה לחייב אפשרות לצבור חובות נוספים על שם החברה או התאגיד. 

 

איחוד תיקים – על מה אנחנו מדברים?

המטרה העיקרית של רשות ההוצאה לפועל היא למצות את כל הזכויות החוקיות של הנושים בתיק תוך כדי שימוש באמצעי אכיפה שונים. אך למרות זאת, מטרתן של הליכי ההוצאה לפועל היא גם להקל על מצבו של החייב שאינו מצליח לעמוד בתשלומי החוב. על מנת לספק מענה לבעיה זו נקבע כי ניתן לאחד את תיקיו של חייב בהוצאה לפועל על מנת לאפשר לו לפרוס את תשלומי החוב שלו בהתאם ליכולת הכלכלית שלו. 

תהליך איחוד תיקים מתחיל כאשר החייב מגיש בקשה לכך. כדי שחייב יוכל להגיש בקשה לאיחוד תיקים עליו לעמוד בתנאים מסוימים. החוק קובע כי החייב צריך לכלול בבקשתו את כלל התיקים הקיימים נגדו מלבד תיק מזונות, עניינים שאינם כספיים והתנגדויות לביצוע שטר אשר הועברו לבית המשפט ועדיין לא התקבלה הכרעה. 

חשוב לציין כי החייב יכול להגיש בקשה לאיחוד תיקים פעם אחת בלבד אלא אם כן מדובר במקרים יוצאי דופן. כמו כן חשוב לדעת כי הגשת בקשה לאיחוד תיקים אינה עוצרת או משהה את קיום ההליכים השונים נגד החייב עד שלא מתקבל צו איחוד התיקים אותו מבקש החייב. אך למרות זאת, במקרים מסוימים ראש ההוצאה לפועל יכול לקבוע אחרת. חשוב לדעת כי בקשה לאיחוד תיקים עלולה לגרור אחריה מגבלות נוספות על החייב. 

 

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותי המשרד

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: