מתי צוואה תיחשב לצוואה פסולה?

תוכן עניינים

צוואה היא מסמך משמעותי שמומלץ לכל אדם לערוך בחייו, מסמך שקובע כיצד יתחלק רכושו לאחר מותו. כדי שצוואה תהיה תקפה ומחייבת, עליה לעמוד בדרישות החוק ולהיערך כראוי. צוואה שנערכה שלא כדין, או שיש בה פגמים, עלולה להיפסל על ידי בית המשפט ואז חלוקת הרכוש תיעשה על פי חוק הירושה – במקרה כזה, אנו נאמר שהצוואה תיחשב לצוואה פסולה. מידע מפורט על המקרים שבהם צוואה נחשבת פסולה נציג במאמר הבא, כמו גם סיבות לפסילתה של צוואה.

 

צוואה פסולה - אילוסטרציה

אילו סוגי צוואות קיימים?

יש 4 סוגים של צוואות קבילות במדינת ישראל, כאשר כל אחת מהן נערכת באופן אחר. להלן מידע בנוגע לכל אחת מהדרכים:

  • צוואה בעל פה – צוואה זו, כשמה כן היא – ניתנת בעל פה ובנוכחות של שני עדים, מבלי שרושמים אותה בכתב. על פי חוק הירושה (תשכ"ה, 1965), ניתן לערוך צוואה בעל פה רק במצבי חירום, כאשר אדם חש כי הוא עומד למות בקרוב ואין ביכולתו לערוך צוואה בכתב בשלב זה של החיים. על העדים להיות נוכחים יחד בעת ההצהרה על הצוואה ולשמוע אותה ישירות מהמצווה. העדים נדרשים לאשר באמצעות חתימה כי המצווה היה צלול מבחינה רפואית, וכי זו אכן הייתה צוואתו. 
  • צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד היא צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה, ללא צורך באישור של עדים או נוטריון. יחד עם זאת, על המצווה לחתום על הצוואה בכתב ידו ולציין את התאריך. היתרון של צוואה בכתב יד הוא הפשטות והנוחות שבעריכתה. לעומת זאת, החיסרון העיקרי של צוואה הוא הסיכויים הגבוהים שלה להיפסל בקלות רבה יותר בעקבות אי בהירות או חוסר תיעוד נכון. מומלץ לצרף מסמכים התומכים בצוואה כמו למשל העתק של תעודת זהות. כמו כן, כדאי להפקיד עותק של צוואה בכתב יד בבית משפט או אצל עורך דין.
  • צוואה בפני רשות – ניתן לערוך צוואה באופן רשמי בפני רשות מוסמכת כמו נוטריון, קאדי או שופט. היתרון של צוואה מסוג זה הוא שהרשות המוסמכת מאמתת את זהות המצווה, בודקת שהוא בעל כשירות ומעידה על עצם מתן הצוואה. הרשות גם מתעדת את הצוואה באופן רשמי ושומרת אותה במאגר הצוואות הממוחשב. באופן הזה ניתן להבטיח ודאות גבוהה של תקפות הצוואה.
  • צוואה בפני עדים – אפשרות נוספת בה ניתן לבחור היא עריכת צוואה בפני שני עדים, שאינם קרובי משפחה של המצווה. העדים חותמים על הצוואה ומאשרים כי המצווה הצהיר על רצונותיו בפניהם וחתם על המסמך. על העדים להיות נוכחים יחד עם המצווה בעת חתימת הצוואה. היתרון של צוואה בפני עדים הוא קבלת אישור חיצוני לצוואה, אך עדיין נדרשת זהירות בניסוח המסמך.

יש לכם צוואה שאתם צריכים איתה סיוע? נשמח להעניק לכם ייעוץ:

מתי ניתן לפסול צוואה?

צוואה תוכל להיחשב לצוואה פסולה בשל אחת מהעילות הבאות:

 

פגם בכשירות המצווה

צוואה תיחשב לפסולה אם מי שכתב אותה לא היה בעל כשרות משפטית מלאה בעת כתיבתה. על פי חוק, פגם בכשירות המצוואה מתרחש כאשר כתב את הצוואה אדם שעדיין לא מלאו לו 18 שנים, שאינו בר דעת ו/או מוגבל על ידי אפוטרופוס. אם המצווה היה קטין, פגוע נפשית או שמונה לו אפוטרופוס בעת כתיבת הצוואה, הצוואה תיפסל. גם במקרה שבו האדם היה כשיר בעת כתיבת הצוואה אך לאחר מכן איבד את כשרותו, הצוואה תהיה תקפה כל עוד נכתבה כאשר המצווה היה בר דעת.

 

השפעה בלתי הוגנת

אם ניתן להוכיח כי המצווה כתב את הצוואה תחת השפעה בלתי הוגנת, הצוואה תיפסל. לצורך הדוגמא, אם אדם אחר הפעיל על המצווה לחץ, איומים או שמא הטעה אותו על מנת לגרום לו לכתוב צוואה בניגוד לרצונו, הצוואה תיפסל. גם אם אחד מבני המשפחה הבטיח טובות הנאה למצווה בתמורה לעריכת הצוואה בהתאם לרצונותיו, ייתכן כי הדבר ייחשב להשפעה בלתי הוגנת. צוואה חוקית חייבת לשקף את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

 

פגמים טכניים בצוואה

צוואה אשר כוללת בתוכה פגמים טכניים עלולה להיפסל, למשל אם לא נחתמה כראוי על ידי המצווה והעדים, אם חסרים בה פרטים חיוניים כמו תאריך, או אם יש בה מחיקות ותיקונים משמעותיים. גם שימוש בלשון מעורפלת או בלתי ברורה עלול להוביל לפסילת הצוואה. צוואה חייבת להיות מנוסחת ומאורגנת כהלכה כדי להיחשב לצוואה בעלת תוקף חוקי.

 

חוסר תום לב של המצווה

אם ניתן להבין מן הצוואה כי המצווה פעל בחוסר תום לב בעת כתיבתה, למשל על מנת לפגוע במתנגדיו, להטעות או להונות את יורשיו, הצוואה עשויה להיפסל. על המצווה לפעול בתום לב וממניעים כנים בעת חלוקת רכושו לאחר מותו. אם ברור שניסה לעשות שימוש לרעה בצוואתו, הדבר יכול להוות עילה לפסילת הצוואה.

 

תוכן לא חוקי בצוואה

צוואה הכוללת בתוכה הוראות אשר מנוגדות לחוק, למוסר או לתקנת הציבור תיפסל. לצורך הדוגמא, אם הצוואה מורה לבצע פשע או עבירה פלילית, או לחלק את הרכוש באופן בלתי חוקי או בלתי מוסרי. גם ניסיון להתנות את העיזבון בתנאים בלתי אפשריים או בלתי סבירים עשוי להוביל לפסילת הצוואה. תוכן הצוואה חייב להיות חוקי ומוסרי.

 

תיקון צוואה פגומה

בחלק מן המקרים בהם מתגלים פגמים בצוואה יש אפשרות לתקן אותה במקום לפסול אותה לחלוטין. החוק מאפשר במקרים מסוימים לבית המשפט לתקן טעויות קלות או פגמים טכניים שנפלו בצוואה, אם ברור שאלו היו טעויות כנות שאינן משנות את מהות הצוואה או כוונת המצווה. למשל, ניתן לתקן טעות בשם או בכתובת של יורש, אי דיוקים בתיאור הנכסים, שגיאות כתיב ועוד. אך חשוב לזכור כי תיקונים משמעותיים יותר  שעלולים לשנות את תוכן הצוואה לא יתקבלו על ידי בית המשפט, והצוואה תיפסל. עדיף לנסות ולמנוע פגמים בצוואה מלכתחילה על ידי ניסוח זהיר ותיעוד נכון.

 

למה חשוב לערוך צוואה עם עורך דין?

עריכת צוואה היא פעולה משפטית מורכבת ולכן מומלץ להיעזר בעורך דין מקצועי המתמחה בתחום במסגרת התהליך. הסיוע המקצועי של עורך הדין חיוני במספר היבטים:

  • ניסוח מדויק של צוואה – עורכי דין המתמחים בעריכת צוואות בקיאים בניסוח משפטי מדויק ויכולים לסייע בניסוח הצוואה באופן בהיר וחד משמעי. עורך הדין יביא בחשבון את כל הפרטים והנסיבות הרלוונטיות כדי שהצוואה תשקף במדויק את רצון המצווה לגבי חלוקת הרכוש לאחר מותו. עורך הדין ישים לב לבחירת מילים מדויקת, ימנע שימוש בביטויים מעורפלים, יפרט במדויק מי הם היורשים וכיצד יחולק הרכוש ביניהם, ויתעד בבירור את הנכסים והנדל"ן שברצון המצווה להוריש. ניסוח ברור ומדויק חיוני כדי למנוע את פסילת הצוואה או סכסוכים בין היורשים.
  • הבטחת תוקף משפטי – עורך הדין יוודא כי הצוואה עומדת בכל דרישות החוק כדי שתהיה תקפה מבחינה משפטית. הוא יוודא כי כל החתימות הנדרשות קיימות, יאמת תאריכים ופרטים אישיים, ויתעד הכל כראוי. עורך הדין גם ידאג לכך שהעדים הנבחרים יענו על הקריטריונים הקבועים בחוק. עמידה בדרישות הטכניות והחוקיות קריטית כדי למנוע את פסילת הצוואה.
  • ייעוץ בנושאים מורכבים – אם המצווה מחזיק בנכסים מורכבים כמו עסקים, שותפויות, נדל"ן בארץ ובחו"ל או נכסים פיננסיים, עורך הדין יוכל לייעץ לו כיצד להעביר אותם ליורשים בצורה הטובה והיעילה ביותר מבחינה משפטית וכלכלית. עורך הדין יכול גם להמליץ על דרכים להקטנת מיסים ואגרות. ייעוץ מקצועי מטעם עורך דין מסייע באופן משמעותי לממש את רצון המצווה באופן מיטבי.

יש לכם צוואה שאתם צריכים איתה סיוע? נשמח להעניק לכם ייעוץ:

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו ❤️

צריכים עזרה או ייעוץ?

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שותפויות עסקיות רבות מתחילות בהתלהבות רבה, אך לעיתים קרובות נקלעות לקשיים כאשר השותפים חלוקים בדעותיהם או מעוניינים ללכת בכיוונים שונים. כדי למנוע סכסוכים עתידיים בין בעלי המניות בחברה, חשוב לחתום…
פירוק שיתוף בין יורשים הוא הליך משפטי מורכב, המתבצע במטרה לחלק באופן הוגן ומוסכם בין היורשים את נכסי העיזבון. כאשר מדובר בדירת מגורים שהייתה בבעלות משותפת של בני הזוג, עולות…
שאלה שמטרידה יורשים רבים שמקבלים נכס משותף בירושה יחד עם אחרים, היא: האם קיימת אפשרות להכריח באופן משפטי את היורש למכור את זכויותיו בדירה/לבצע העברת דירה בירושה? המצב שבו מספר…
האם הנכם חלק משותפות עסקית לא רשומה שכבר אינה פועלת כראוי? האם אתם מרגישים תסכול וחוסר אונים לנוכח המצב הזה? אתם לא לבד. קוראים יקרים, המאמר הזה הכתב במיוחד בשבילכם.…
האם אי פעם תהיתם מה יקרה לרכושכם ולכספכם ביום שלא תהיו? האם בני משפחתכם ידעו לחלק ביניהם את הנכסים בצורה הוגנת ללא סכסוכים? הסכם בין יורשים עתידיים יכול לענות על…
האם אתם שותפים בבעלות על נכס כלשהו עם אדם נוסף, ומעוניינים לצאת מהשותפות הזו? במקרים רבים, שותפויות עסקיות או פרטיות מסתיימות במחלוקות מרות ותביעות משפטיות ארוכות ויקרות. עם זאת, ניתן…
האם מצאתם את עצמכם במצב שבו בן משפחה אהוב נפטר, אך לא השאיר אחריו צוואה? האם ניסיתם לחפש היכן שמור מסמך הצוואה שלו, אך ללא הצלחה? מצב זה יכול להיות…
הסכם פירוק שותפות יכול להיות מורכב ורגיש כשמגיעים לנושא חלוקת הנכסים, וכן נושא זכויות וחובות בפירוק שותפות. מה קורה כשיש מחלוקת בין השותפים על נכס יקר ערך? וכיצד ניתן לחלק…
האם ישנם חילוקי דעות ביניכם לבין השותפים שלכם לגבי שווי החברה בה אתם שותפים? האם אתם מתלבטים כיצד לקבוע באופן הוגן ומקצועי את שווי נכסי החברה לצורך פירוק השותפות? אם…
חלוקת ירושה בין אחים או בין ילדי המנוח היא תהליך רגיש ומורכב, הטומן בחובו פוטנציאל למתיחות וסכסוכים. עם זאת, באמצעות תכנון נבון, תקשורת פתוחה וגישה רגישה, ניתן להפוך אותו לחוויה…
מכירת דירה שהתקבלה בירושה בין האחים יכולה להיות תהליך מורכב ומאתגר, במיוחד כאשר מדובר במספר יורשים. האם תמיד צריך למכור את הדירה? מה קורה אם אחד היורשים רוצה לגור בה?…
שותפות עסקית יכולה להיות דרך מצוינת לפתיחת עסק חדש, אך לעיתים הדרכים נפרדות ומתעורר הצורך בפירוק השותפות. האם ידעתם שקיימים סעיפים מסוימים שחייבים להופיע בהסכם פירוק שותפות כדי להגן על…

מוזמנים לחפש מידע באתר

זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: