9 שאלות נפוצות בנושא צוואות וירושות

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

 

מה אני צריך לעשות כדי לקבל ירושה של קרוב משפחה אשר נפטר מן העולם?

על מנת לקבל את הירושה של קרוב משפחה אשר נפטר מן העולם ניתן לפעול בכל אחת מן הדרכים הבאות: במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה יש להגיש בקשה למתן צו ירושה על מנת לקבל את הירושה, במקרים בהם המנוח הותיר אחריו צוואה יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה על מנת לקבל את הירושה. 

 

מה זה צו ירושה?

כאשר אדם עוזב את העולם מבלי להותיר אחריו צוואה אין אפשרות לחלק את הירושה שהוא הותיר אחריו מבלי להחזיק בצו ירושה. בקשות לקבלת צווי ירושה מוגשות לרשם לענייני ירושה, לכל אחד מיורשיו של המנוח יש את האפשרות להגיש בקשה למתן צו ירושה. 

בקשות למתן צו ירושה מוגשות באמצעות טפסים מיוחדים הכוללים בתוכם את כלל הפרטים החיוניים שיש למלא ואת כל המסמכים הרלוונטים שיש לצרף לבקשה. 

בעת בה הרשם לענייני ירושה מקבל בקשה למתן צו ירושה הוא מעביר אותה ליועץ המשפטי לממשלה על מנת לקבל תגובה לבקשה, במרבית המקרים התשובה המתקבלת היא תשובה חיובית. יתר על כן, כאשר אדם מגיש בקשה לקבלת צו ירושה באותה עת מפורסמת הודעה המתריעה כי אותו אדם הגיש בקשה לצו ירושה, מטרתה של ההודעה היא לאפשר לציבור להתנגד אם יש לו עניין בכך. 

 

 

מה זה צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה הוא מסמך שבו חייבים להחזיק על מנת לחלק את רכושו של המנוח בהתאם לצוואה ולתבוע זכות לפי הצוואה. אי לכך, אם יורשים של מנוח מסוים מעוניינים בקיום של צוואה עליהם להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני. החוק במדינת ישראל קובע כי צווי קיום צוואה נחשבים לצווים הצהרתיים המעניקים תוקף מחייב לרצון של המנוח בדרך שבה רצונו בא לידי ביטוי בצוואה שערך. צו קיום צוואה מעניק לתוכנה של הצוואה ולנוסח של הצוואה תוקף של פסק דין, רק לאחר קבלת צו קיום צוואה ניתן לחלק את רכושו של המנוח. 

אם אדם מתנגד לכשרות של צוואה מסוימת או שמא לנוסח שלה הוא שראי להגיש את ההתנגדות שלו לרשם לענייני ירושה ובנוסף להגיש בקשה למניעת מתן צו קיום צוואה. 

יש לציין כי צוואות שלא ניתן עליהן צו קיום צוואה הן צוואות בלתי אכיפות ואין חובה לציית להוראות הכתובות בהן. 

 

האם ניתן להביע התנגדות לבקשות הנוגעות למתן צו קיום צוואה?

כאשר אדם מגיש בקשה לצו קיום צוואה יש לפרסם את בקשתו ברשומות ובעיתון היומי על מנת לאפשר לאנשים המעוניינים בכך להגיש התנגדות לאותה בקשה. אדם יכול להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה עד 14 ימים מהיום בו פורסמה הבקשה למתן הצו, כל אדם שרוצה להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה יכול לעשות זאת. 

סיבות פופולריות בגינן אנשים מתנגדים לבקשות למתן צו קיום צוואה הן: טענות הנוגעות לכך שקיימות צוואות מאוחרות יותר מאלו שהוגשו עבורן בקשות למתן צו קיום צוואה, טענה כי הצוואה אינה משקפת את הרצונות האמיתיים של המנוח, טענה כי קיימים פגמים בצוואה ובעקבות כך היא אינה כשירה ועוד. 

התנגדויות למתן צווי קיום צוואה צריכות להיות מוגשות בכתב לרשם לענייני ירושה יחד עם העתק נוסף לבית המשפט. התנגדות לצו קיום צוואה צריכה לכלול בתוכה את הסיבה להתנגדות, הסבר מדוע אתם מתנגדים לצוואה, מסמכים הקשורים להתנגדות, תצהיר המאומת על ידי עורך דין ותומך בכל העובדות, טופס הנוגע לפתיחת ההליך ותיעוד הנוגע לתשלום האגרה. 

 

מדוע חשוב לערוך צוואה?

עריכת צוואה מאפשרת לכל אדם להחליט מה יקרה עם הרכוש והנכסים שהוא צבר במהלך חייו אחרי שהוא ימות. כאשר אדם עוזב את העולם ולא מותיר אחריו צוואה, רכושו יחולק בהתאם להוראות חוק הירושה. הוראות חוק הירושה הן אלו הקובעות מי הם יורשיו של המנוח במקרים שונים. כלומר, אם אדם לא ערך צוואה טרם מותו יכול להיות שרכושו יעבור לאנשים שהוא לא היה רוצה שיקבלו את הרכוש שלו. לעומת זאת כאשר אדם עורך צוואה לפני מותו הוא יכול להעניק את רכושו לכל מי שיבחר ואפילו לתרום את הרכוש והנכסים שצבר במהלך חייו אם הוא מעוניין בכך. 

 

באילו מקרים אדם אינו כשיר משפטית לצורך עריכה של צוואה?

ישנם מספר מקרים שונים בהם אינו כשיר משפטית לצורך עריכה של צוואה, המקרים הללו הם:

  • קטין – כל אדם שעדיין לא מלאו לא 18 שנים אינו כשיר לערוך צוואה. 
  • פסול דין – אדם אשר לוקה בנפשו או בשכלו, אדם אשר אינו מסוגל לנהל אורח חיים תקין ושגרתי בכוחות עצמו לא כשיר לערוך צוואה. בית המשפט מחזיק בסמכות לקבוע אם אדם הוא פסול דין או לא, במקרים בהם בית המשפט קובע שאדם הוא פסול דין הוא ממנה אפוטרופוס אשר הופך להיות אחראי על ניהול העניינים. 
  • אדם שאינו מבין מהי המשמעות של צוואה – אדם אשר נמצא במצב שבו הוא אינו מסוגל להבין את המשמעות של הצוואה שהוא עורך אינו כשיר לערוך צוואה. 

 

אילו פגמים בצוואה יכולים להוביל לפסילתה?

ישנם מצבים שונים בהם צוואה יכולה להיפסל מאחר שעריכתה אינה תואמת את דרישות החוק, ריכזנו עבורכם מידע בנוגע לחלק מהמצבים הללו:

  • ניסוח שאינו תקני – בחלק מן המקרים ישנן צוואות אשר קיימות בהן בעיות מסוימות הנוגעות לניסוח, הבעיות הללו מעידות כי מצווה הצוואה אינו היה צלול בדעתו בעת בה הוא ערך את צוואת. יתר על כן בחלק מן המקרים צוואות מכילות בתוכן בעיות ניסוחיות המעידות כי האדם אשר ערך את הצוואה לא הבין בצורה מלאה את התנאים וההוראות שכתב בצוואה שלו וחלק מהן אינן סבירות. 
  • כתב יד שאינו תקני – צוואות אשר אינן כתובות בכתב ידו האישי של בעל הירושה יכולות להיפסל. יתרה מכך, צוואה אשר חלק ממנה כתוב בכתב ידו של בעל הירושה וחלק אחר שלה כתוב בכתב יד אחר יכולה להיפסל. 
  • חוסר בנוכחות עדים – ישנם מקרים בהם צוואות נערכות ונחתמות כאשר אין עדים נוכחים או כאשר עד אחד נוכח בסיטואציה, במקרים מסוג זה ניתן לפסול את הצוואה. כמו כן, החוק מתיר לפסול צוואות שנערכו ונחתמו בנוכחותם של עדים שאינם כשירים להיות עדים על פי החוק. 

במצבים מסוימים צוואות מתקיימות אף על פי שיש בהן פגמים שונים, הצוואות הללו מקבלות אישור אחרי שהן עברו בדיקה מעמיקה ומקיפה מטעם בית המשפט, במהלך הבדיקה בודקים את המהות של הפגם אשר קיים בצוואה. 

 

מהן סמכויותיו של הרשם לענייני ירושה?

במסגרת תפקידו הרשם לענייני ירושה אחראי על בדיקת המסמכים השונים אשר נוגעים לענייני ירושה. כאשר אדם מתנגד לצוואה מסוימת עליו להגיש את ההתנגדות ללשכה של הרשם לענייני ירושה. למצווה הצוואה יש אפשרות להפקיד את הצוואה שערך אצל הרשם לענייני ירושה, באופן הזה הוא יכול להבטיח כי לאחר מותו לא יהיה ניתן להגיש צו ירושה מאחר שצוואתו קיימת. 

 

מדוע חשוב להיעזר בשירותים של עורך במהלך עריכת צוואה?

חשוב להיעזר בשירותים של עורך דין במהלך עריכת צוואה על מנת להבטיח שצוואתו של בעל הירושה תתקיים בדיוק כפי שהוא רצה ללא כל עיכוב בלתי צפוי ותוך כדי התנגדות מינימלית ככל הניתן על אמינותה של הצוואה. עורך דין בעל התמחות בצוואות הוא איש המקצוע האידיאלי לצורך עריכת צוואה. תפקידו של עורך דין צוואות הוא לוודא כי הצוואה תקינה, לספק לכם נקודת מבט מקצועית בנוגע למקרים שונים מתוך הניסיון שלו, להעניק לכם סיוע וייעוץ בנושאים שונים אשר אינכם בטוחים בהם ולוודא כי ביצעתם את כל הפעולות הנדרשות כראוי וכי הצוואה שלכם תואמת את דרישות החוק ונחשבת לתקינה מבחינה משפטית. 

 

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: