תביעה עירונית

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

מערך התביעה והתובע העירוני נחשבים לחלק מרכזי וחשוב מאוד במערך האכיפה של הרשויות המקומיות השונות. ככלל, חשיבותם של מערכי תביעה עירוניים יעילים ואפקטיביים מתבטאת בעזרתם בשיפור איכות החיים של התושבים ברשות המקומית בכל הנוגע לניקיון, שמירת הסדר והדין ברשות המקומית.
לתובעים העירוניים יש חלק בגיבוש מדיניות האכיפה של הרשות, כמו כן הם אלו אשר קובעים מדיניות תביעה עירונית ואחראים ליישם אותה.

כחלק מתפקידם כתובעים פליליים, התובעים העירוניים פועלים גם בתור הנציגים של היועץ המשפטי לממשלה והם אלו אשר מנהלים את ההליכים המשפטיים בהתאם להנחיות שלו.
התובעים של רשות מקומית הם אלו אשר מנהלים בשמה של הרשות את כלל ההליכים המשפטיים הנוגעים לאכיפת חוקים שתחום האחריות לאכוף אותם הוא תחת הסמכות של הרשות המקומית.

מה תפקידו של התובע העירוני?

תפקידו העיקרי של התובע העירוני הוא לנהל את ההליכים הפליליים ובמסגרת ניהול ההליכים הפליליים להבטיח את האינטרסים של הציבור. התובע העירוני צריך לעזור לבית המשפט לגלות את האמת מבלי לפגוע באינטרסים של הציבור ובזכויות של הנאשמים. בכל שלב בהליך המשפטי מוטלת על התובע העירוני החובה לשמור על הגינות, במיוחד במקרים בהם הנאשמים אינם מיוצגים.
החוק במדינת ישראל קובע כי לתובע העירוני יש שיקול דעת שלטוני בעל אופי שיפוטי, כלומר לתובע העירוני יש את הסמכות לקבוע האם יש להגיש כתב אישום או לא, מהי סיבת האשמה ואילו ראיות יועברו לבית המשפט. כמו כן, לתובע העירוני יש את הסמכות להפסיק הליכים הנוגעים להעמדה לדין וגם סמכות להחליט בעניינים הנוגעים להסדרי טיעון.
לתובע העירוני יש את האפשרות להיות בבקרה על חקירה לכל אורכה ולהורות בעת הצורך על ביצוע השלמה לחקירה.
הסמכויות המוענקות לתובע העירוני מתוקף תפקידו מחייבות אותו לפעול בשיקול דעת עצמאי כאשר הוא מעמיד אדם לדין. שיקול הדעת צריך להיות סביר, בתום לב, ללא שיקולים זרים וללא כל הפליה כזו או אחרת.

כיצד בנוי המערך הארגוני של תביעה עירונית?

הרשות המקומית צריכה להקים מנגנון אכיפה ובמסגרתו למנות תובעים ומפקחים. תפקידן של יחידות הפיקוח השונות הוא לאתר עבירות ולאסוף ראיות. תפקידן של יחידות התביעה הוא לבחון את הראיות שאספו יחידות הפיקוח ולהחליט האם הן מספיקות לצורך ביסוס של אישום פלילי, הגשה של כתב אישום וניהול של הליך פלילי.

שירותים נוספים בנושא משפט מנהלי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותים נוספים בנושא משפט מנהלי

מאמרים בנושא משפט מנהלי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: