איך מכינים הסכם חלוקת עיזבון?

תוכן עניינים

מהו הסכם חלוקת עיזבון ואיך מכינים אותו? אדם צובר במהלך חייו רכוש, כסף ונכסים שונים, וברוב המוחלט של המקרים כאשר אדם נפטר מן העולם הוא מותיר את כל הרכוש הכסף והנכסים שצבר ליורשים שלו. בחלק מן המקרים אנשים עורכים צוואה לפני מותם בה כתובות ההוראות בנוגע לאופן חלוקת העיזבון, ובמקרים בהם לא קיימת צוואה העיזבון מחולק בהתאם לחוק הירושה (תשכ"ה, 1965).

 

חוק הירושה במדינת ישראל מותיר ליורשיו החוקיים של המנוח לשנות את דרך חלוקת הירושה באמצעות עריכת הסכם חלוקת עיזבון (ראו גם: הסכם חלוקת עיזבון: 4 מקרים בהם הוא שימושי במיוחד), הסכם זה נקרא גם "הסכם יורשים". 

ישנם לא מעט אנשים אשר אינם מודעים לאופציה של עריכת הסכם חלוקת עיזבון וגם אלו המודעים להסכם זה אינם יודעים באמת למה הוא משמש ומהם התנאים שלו. 

מאמר זה יעסוק בהסכמים הנוגעים לחלוקת עיזבון בין יורשים, בהמשך המאמר תוכלו למצוא מידע בנוגע למקרים נפוצים בהם נעשה שימוש בהסכם חלוקת עיזבון, מידע בנוגע להסכמים חלקיים הנוגעים לחלוקת עיזבון ועוד מידע חיוני נוסף בנושא. 

 

למה משמש הסכם חלוקת עיזבון?

מדי שנה אנו עדים למקרים רבים בהם דרך חלוקת העיזבון בין כלל היורשים אינה יעילה כלל בפן הכלכלי, מובילה לריבים בין בני משפחה או אינה מתאימה מסיבות שונות. אם יורשיו של המנוח נתקלים באחד מן המצבים הללו יש להם את האופציה לערוך הסכם חלוקת עיזבון שבאמצעותו הם יכולים לשנות את דרך החלוקה של הירושה, ללא כל תלות באופן בה נקבעה דרך החלוקה של הירושה. כלומר, בין אם דרך החלוקה נקבעה בהתאם לחוק הירושה ובין אם דרך החלוקה נקבעה על פי צוואתו של המנוח, עדיין ליורשים החוקיים של המנוח יש אפשרות לא לעקוב אחר הוראותיו של המנוח או של חוק הירושה ולשנות את דרך החלוקה.  

 

אחד התנאים העיקריים והחיוניים שצריך להתקיים כדי שתהיה אפשרות להוציא לפועל הסכם חלוקת עיזבון הוא הסכמה מלאה מכל היורשים בנוגע לעריכת הסכם עיזבון. במידה ויורש אחד מתוך כלל היורשים אינו מוכן לתת את הסכמתו בנוגע לעריכת הסכם חלוקת עיזבון, יתר היורשים יכולים לפנות לבית המשפט כדי שיסייע בהכרעת הסיטואציה.

 

מהו הסכם חלוקת עיזבון חלקי?

החוק במדינת ישראל אינו מחייב לערוך הסכם חלוקת עיזבון בנוגע לכלל הנכסים אשר קיימים בירושה. יורשיו של המנוח רשאים לערוך הסכם חלוקת עיזבון הנוגע רק לנכסים מסוימים אשר לוקחים חלק בירושה ולא לכל הנכסים הקיימים בה. התנאי העיקרי לצורך קיום של הסכם חלוקת עיזבון חלקי הוא שעל ההסכם לעסוק אך ורק בחלוקה של נכסים הקיימים בירושה ולא בנכסים אשר אין להם כל קשר לירושה. בנוסף על כך, כאשר זה נוגע להסכמי חלוקת עיזבון חלקיים לא צריך לקבל אישור מכל היורשים על מנת לבצע חלוקה חדשה של העיזבון. בלא מעט מקרים רק חלק מסוים מיורשיו של המנוח עורכים ביניהם הסכם חלוקת עיזבון חלקי. 

 

מקרים נפוצים בהם הוא שימושי

מדי שנה אנו עדים למקרים רבים אשר מגיעים להכרעה באמצעות עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, בפסקה זו תוכלו למצוא מידע בנוגע למקרים נפוצים במדינת ישראל אשר אותם נהוג לפתור באמצעות עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים.

 

  • התנגדות לצוואה מצד היורשים – ישנם מקרים רבים בהם יורשים בוחרים באפשרות של עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים מאחר שאחד מן היורשים החוקיים של המנוח או מספר יורשים מתנגדים לצוואתו של המנוח על מנת לדאוג לתועלתם האישית. דרך פעולה יעילה ונפוצה מאוד בה בוחרים יורשים רבים במטרה למנוע הגעה להליכים משפטיים וסכסוכים הנוגעים להתנגדות לצוואה היא עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין כל יורשי המנוח כדי לרצות את היורשים המתנגדים ולגרום להם להפסיק את התנגדותם לצוואה. 
  • שיקולים בנוגע למיסים – חלק גדול מן היורשים במדינת ישראל בוחרים באפשרות של עריכת הסכם עיזבון בין יורשים בעקבות שיקולים הנוגעים למיסים. ניתן למנות מצבים רבים בהם שינוי האופן שבו רוצים לחלק את העיזבון יכול להוביל לחיסכון רציני בעלויות מיסוי. 
  • קשר סנטימנטלי לנכס מסוים – בלא מעט מקרים לאחד היורשים של המנוח יש קשר רגשי חזק לאחד הנכסים הקיימים בירושה אך על פי דרך חלוקת העיזבון המקורית הוא לא יזכה לקבל חלק מהנכס. באמצעות עריכת הסכם חלוקת עיזבון יורשיו של המנוח יכולים לשנות את דרך חלוקת העיזבון ולקבוע כי היורש יזכה לקבל חלק בנכס אליו יש לו קשר רגשי. 
  • מניעת שותפות בנכסי הירושה – באמצעות עריכת הסכם חלוקת עיזבון יורשיו של המנוח יכולים להחליט על הפסקת שותפויות שלא עובדות כפי שצריך בנכסים השונים אשר לוקחים חלק בירושה. ישנם מקרים מסוימים בהם המוריש מותיר אחריו נכסים מסוימים אותם הוא רוצה להוריש באופן משותף למספר יורשים, אך הם אינם מצליחים לקיים את השותפות ביניהם בצורה תקינה וראויה – מה שמוביל בסופו של דבר למחלוקות וריבים. עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים יכולה להוות פתרון מצויין במקרים כאלה מאחר שהסכם חלוקת עיזבון מאפשר ליורשים לעצור את השותפות שאינה עובדת כראוי ובכך למנוע מצבים של ריבים וויכוחים. 

 

בקשות לאישור הסכמי יורשים

אחד מהדברים שקובע חוק הירושה בישראל הוא כי במצבים שבהם כל היורשים מסכימים לגבי הסכם יורשים אין צורך בקבלת אישור מבית המשפט, אף על פי שניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל אישור להסכם יורשים באמצעות פסק דין. 

הסכם יורשים מקבל את תוקפו בעת שבה כל היורשים מסיימים לחתום עליו, במקרים מסוימים יורשיו של המנוח מחליטים כי הסכם היורשים צריך לקבל אישור גם מטעם בית המשפט כדי להיכנס לתוקף. כאשר הסכם יורשים מקבל אישור מטעם בית המשפט קשה מאוד לבטל אותו מכיוון שפסק הדין מוגדר בתור הוראה סופית עליה לא ניתן להגיש ערעור. 

יתר על כן, חוק הירושה קובע כי אם הסכם יורשים נוגע למיטלטלין או כספים בלבד, אין צורך בקבלת אישור מטעם בית המשפט. 

חשוב לדעת כי הסכמה לחלוקת הנכסים אשר לוקחים חלק בירושה לפני עריכה של הסכם יורשים נחשבת לטעות רצינית ואין לנהוג בדרך זו. 

 

כיצד עורכים הסכם יורשים?

השלב הראשון בעריכת הסכם יורשים הוא פנייה אל עורך דין, בחלק מן המקרים כל היורשים פונים לאותו עורך דין ובמקרים אחרים כל יורש פונה לעורך דין אחר שמייצג אותו. 

הסכמי יורשים נערכים בכתב יד במטרה להבהיר ככל הניתן את הדרך שבה יחולק העיזבון בין יורשיו של המנוח תוך כדי פירוט מלא של הפרטים הנוגעים לנכסים השונים והפרטים של כלל היורשים אשר עתידים לקחת חלק בירושה, באופן הזה יורשיו של המנוח יכולים להבטיח ביטחון וודאות ולהימנע מויכוחים מיותרים בהמשך הדרך.

יש לציין כי הפסיקה אינה מחייבת לערוך הסכמי יורשים בכתב יד, בעקבות כך יש אפשרות לערוך הסכמי יורשים בעל פה אך חשוב לציין כי קיים קושי גדול יותר לאכוף הסכמי יורשים שנערכו בעל פה. 

 

כיצד והיכן רושמים הסכם יורשים?

כפי שבוודאי כבר הבנתם, במצבים בהם כלל היורשים של המנוח מסכימים על עריכת הסכם יורשים הם אינם צריכים לקבל אישור על ההסכם מבית המשפט. במצבים כאלה ניתן לרשום את הנכסים של המנוח בהתאם להסכם היורשים, זאת באמצעות הגשה של הסכם היורשים לרשם המקרקעין, לבנקים או למוסדות הכלכליים שמחזיקים בזכויות כלכליות או רכושיות של המוריש. 

 

מנהל עיזבון – מיהו, ומה תפקידו?

מנהל עיזבון הוא אדם האחראי על התנהלות הירושה במקרים שבהם לא מצליחים להגיע להסכמה.

ניתן למנות מקרים רבים שבהם מנוח משאיר אחריו ירושה, אך מאידך – היורשים שלו אינם מצליחים להגיע להסכמה או פשרה כלשהי בנוגע לירושה. במצבים בהם ירושי המנוח לא מצליחים להגיע להסכמה משותפת או פשרה כזו או אחרת ממנים מנהל עיזבון שהתפקיד שלו הוא להיות אחראי על התנהלות הירושה ולהבטיח כי הירושה תחולק בין יורשיו של המנוח. מנהלי עיזבון יכולים להציע דרכים חדשות לחלוקת הירושה בין יורשי המנוח ובית המשפט יכול לקבל את ההצעה החדשה של מנהל העיזבון גם אם יורשי המנוח אינם מסכימים לכך. 

 

יתר על כן, בית המשפט מחזיק בסמכות לאישור ההסכמים הנוגעים לחלוקת עיזבון גם אם לא כל יורשי המנוח נוכחים או מוצגים על פי הוראות החוק. במידה וחלק מיורשיו של המנוח או כל היורשים של המנוח אינם מצליחים להגיע להסכמה בנוגע לסעיפים ספציפיים הקיימים בהסכם היורשים, האחריות על חלוקת הירושה בין יורשיו של המנוח עוברת לידי בית המשפט. כאשר האחריות עוברת לידי בית המשפט הוא מחלק את הירושה על פי חוק הירושה ולא על פי הסכם יורשים. 

 

האם ניתן לבטל הסכם יורשים?

כל הסכמי היורשים בישראל כפופים לדיני חוזים כלליים ולדיני ירושה, אי לכך ניתן לפנות לבית המשפט על מנת לבטל הסכמי יורשים במקרים בהם קיימת עילה לביטול בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970.

לצורך הדוגמא, כל אחד מן היורשים של המנוח יכול לפנות לבית המשפט במטרה לבטל את ההסכם שנערך מאחר והוא טוען כי יתר היורשים הטעו אותו בעת עריכת ההסכם. כאשר הסכמי יורשים מקבלים תוקף של פסק דין נדרשת הגשת תביעה לצורך ביטול ההסכם. 

 

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותי המשרד

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: