ביטול הגבלות בהוצאה לפועל | איך עושים את זה, ומה חשוב לדעת?

תוכן עניינים

בתי עסק ואנשים פרטיים שאינם מוכנים לשלם את החוב שלהם במשך זמן רב ואינם מוכנים להסדיר את נושא התשלומים אל מול הגורם לו הם חייבים את הכסף עלולים להביא את עצמם למצב שבו נפתח נגדם תיק בהוצאה לפועל, אשר בסופו של דבר עלול להוביל להטלת הגבלות ועיקולים שונים על החייבים. במקרים שבהם הצד החייב בתיק מקבל מכתב שבו מתריעים לו כי נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, על החייב מוטלת החובה להסדיר את עניין החוב עד לתאריך הנקוב במכתב, אם זה לא יקרה הדבר עלול לגרום להטלת הגבלות ועיקולים שונים. 

 

הגדרתו הבסיסית של חייב על פי רשות ההוצאה לפועל היא: גורם שאינו שילם את החוב שלו או שאינו הגיש בקשה לצו תשלומים ולא נתן הסבר מספק לרשם ההוצאה לפועל בקשר להתנהלות הלוקה שלו בתיק. 

נוסף על כך, חייבים מהווים גם את כל החברות או את האנשים הפרטיים, אשר אינם העבירו את המסמכים שנדרש מהם להעביר על מנת לבדוק האם היכולת הכלכלית שלהם מאפשרת להם לפרוע את החוב, וגם כאלה שלא מוכנים להגיע לבירור או לחקירת יכולת בהוצאה לפועל. 

 

ביטול הגבלות בהוצאה לפועל

מתי ניתן להטיל הגבלות על חייב?

כדי שיהיה ניתן להטיל הגבלות על חייב עליו לעמוד באחד התנאים או ביותר מתנאי אחד שקיים בחוק. התנאים הבולטים והמוכרים ביותר בנושא זה הם:

 • החוב בתיק של האדם החייב גדול מ-500 שקלים. 
 • החוב בתיק של האדם החייב נוגע לתשלומי מזונות. 
 • החייב לא הגיע לחקירת יכולת של הוצאה לפועל אליה הוא זומן על מנת שיבדקו את יכולתו הכלכלית לפרוע את החוב. 
 • החייב לא הגיש צו תשלומים. 
 • נקבע כי לאדם החייב יש את היכולת הכלכלית לפרוע את חובותיו אך למרות זאת הוא עדיין מתחמק מתשלום החוב. 
 • החייב לא התייחס להוראות האזהרה ולא מילא אותן. 
 • החייב קיבל את ההתראה לגבי פתיחת התיק נגדו במסירה מלאה. 

 

חשוב לציין כי הטלה של הגבלות על אדם חייב אינה פעולה אוטומטית, הצד הזוכה בתיק יכול לבקש מרשם הוצאה לפועל להטיל הגבלות על החייב כדי לגרום לו לפרוע את החוב מהר יותר. בחלק מן המקרים רשם ההוצאה לפועל אינו מוכן להטיל הגבלות על החייב, ישנם מקרים בהם רשם ההוצאה לפועל אינו מודיע לחייב כי הוא עומד להטיל עליו הגבלות. 

 

זקוקים לסיוע עם ביטול הגבלות בהוצאה לפועל? לייעוץ ראשוני ללא עלות:

 

אילו הגבלות קיימות בהוצאה לפועל?

 

כאשר הצד החייב בתיק עומד באחד התנאים אשר מותירים הטלת הגבלות, רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל עליו את חלק מההגבלות הבאות או כמה מהן בו זמנית:

 

 • הגבלת יציאה מהארץ – כאשר מוטלת על חייב הגבלת יציאה מהארץ, הדרכון שלו מבוטל. כמו כן אין לו את האפשרות לחדש את הדרכון או לקבל דרכון חדש. הגבלה זו נוגעת גם לתעודות מעבר. 

לחייב אין שום דרך לעזוב את הארץ אחרי שהוטלה עליו הגבלה זו, גם אם לא קיים חשש שהחייב מתכנן לעזוב את הארץ וגם אם החייב מביא ערבים על מנת להבטיח את החזרה שלו לארץ. 

הגבלת יציאה מהארץ מוטלת על החייב כדי להפוך את חייו לקשים יותר וכדי לגרום לו לפרוע את החוב מהר יותר, הגבלת יציאה מהארץ מתבטלת רק במקרים בהם קיים החייב צריך לצאת מהארץ לטובת טיפול רפואי משמעותי. 

 

 • הגבלות על חשבון הבנק של החייב – כאשר מטילים הגבלות על חשבון הבנק של החייב חשבון הבנק שלו הופך לחשבון מוגבל, לחייב אין אפשרות לפתוח חשבון בנק חדש והוא אינו יכול להנפיק שיקים. נוסף על כך כרטיסי האשראי של החייב מבוטלים וכל חברות האשראי מבטלות את החוזה שלהן איתו. 


 • הגבלות בנוגע לרישיון הנהיגה של החייב – בכל הקשור לביטול הגבלות בהוצאה לפועל, כאשר מטילים הגבלות על רישיון הנהיגה של החייב, החייב מוגבל בהחזקת רישיון נהיגה, בקבלה של רישיון נהיגה חדש וגם בחידוש רישיון נהיגה. במקרים שבהם עוברת שנה מהרגע שבו הוטלו הגבלות על רישיון הנהיגה של החייב וההגבלות לא בוטלו, מחייבים את החייב בתיק לעבור מבחן תאוריה וטסט מחדש כדי לחדש את רישיון הנהיגה שלו. בעת ביטול הגבלות בהוצאה לפועל, יש לדעת כי הגבלות על רישיון הנהיגה של החייב לא יוטלו במקרים שבהם החייב יכול להוכיח כי רישיון הנהיגה שלו הכרחי לו כדי לפרנס את עצמו, או במקרים בהם אחד מבני המשפחה של החייב או החייב עצמו סובלים מנכות מסוימת המצריכה שימוש שוטף ברכב. 

 

 • הגבלת בעלות על חברות ותאגידים – כאשר מוטלת על החייב הגבלה זו, אין לו את האפשרות לקחת חלק או להקים בכל דרך חברה או תאגיד. במקרים שבהם מתגלה כי החייב לוקח חלק בחברה או תאגיד מסוים, הפעילות שלו באותו מקום נעצרת. 

 

ביטול הגבלות בהוצאה לפועל – כיצד ניתן לבצע ביטול הגבלות בהוצאה לפועל?

הגבלות המוטלות על חייבים בהוצאה לפועל ידועות בתור דבר שקשה מאוד לבטל. אף על פי שמדי שנה נעשים ניסיונות רבים לביטול של הגבלות המוטלות על חייבים, החלטותיהם של רשמי ההוצאה לפועל אינן נוטות להיות חיוביות בנושא זה. 

חלק גדול מן החייבים שמוטלות עליהם הגבלות בוחרים לפרוע את החוב ולהגיע להבנה מסוימת והסדר מסוים עם הצד הזוכה בתיק על מנת לבטל את ההגבלות שהוטלו עליהם. 

 

על מנת לבטל הגבלות שהוטלו על חייב כאשר הוא לא נכח, הוא יכול להגיע לחקירת יכולת ברשות ההוצאה לפועל, מטרתה העיקרית של חקירת היכולת היא לבדוק האם מצבו הכלכלי של החייב מאפשר לו לפרוע את החוב או שמא הוא לא מסוגל לכך. 

 

דרך נוספת אשר ניתן לנקוט בה על מנת לבטל הגבלה שהוטלה על החייב היא להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביטול ההגבלה, במסגרת הבקשה יש לציין את ההגבלה שהחייב מעוניין לבטל ואת הסיבות שבגינן הוא רוצה לבטל את ההגבלה. על מנת להגיש בקשת ביטול הגבלות איכותית ומקצועית מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בהליכים של הוצאה לפועל, עורך דין המתמחה בהליכי הוצאה לפועל ידע כיצד לנסח את הבקשה בצורה המיטבית. 

זקוקים לסיוע עם ביטול הגבלות בהוצאה לפועל? לייעוץ ראשוני ללא עלות:

 

האם ניתן לבטל הגבלות בהוצאה לפועל באופן עצמאי?

הגבלות שהוטלו על חייבים מבוטלות במקרים שבהם החייב פורע את החוב במלואו, במקרים שבהם הרשם משתכנע כי החייב פועל בהתאם להוראות צו התשלומים, או בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם שנקבע בינו לבין הצד הזוכה בתיק. נוסף על כך, לרשם ההוצאה לפועל יש את האפשרות לבטל הגבלות שהוא הטיל או להתנות את ביטולם של ההגבלות שהטיל במתן של ערובה מסוימת בהתאם לשיקול דעתו אם הוא משוכנע כי הדבר מוצדק בהתאם לנסיבות. 

 

במקרים שבהם ההגבלה מוטלת על החייב כאשר הוא נוכח בסיטואציה, יש לו את האפשרות לפרוע את החוב תוך חודש ימים, באופן הזה הוא יכול למנוע את כניסת ההגבלה לתוקף, כמו כן לחייב יש את האפשרות להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביטול ההגבלה. 

 

החשיבות של עבודה עם עורך דין הוצאה לפועל

אחת ההמלצות הטובות ביותר שאנו יכולים לתת לכם היא לפנות לעורך דין המתמחה בהליכי הוצאה לפועל ברגע הראשון שאתם מגלים שנפתח נגדכם תיק ברשות ההוצאה לפועל. 

בראש ובראשונה כאשר אתם פונים אל עורך דין, זה מראה לרשויות השונות שאתם לא מזלזלים בתיק שנפתח נגדכם בהוצאה לפועל אלא אתם מתייחסים לכך ברצינות, כמו כן פנייה לעורך מראה לרשויות כי אתם מעוניינים לפרוע את החוב ואתם מחפשים אחר פתרונות שונים לעשות זאת. 

 

עורך דין בעל התמחות בתהליכי הוצאה לפועל הוא איש המקצוע שיודע כיצד לנהל את התיק שלכם בצורה המיטבית, עורך דין הוצאה לפועל יודע בדיוק אילו פעולות עליו לבצע כדי להפוך את ההתנהלות שלכם בתיק לקלה יותר, חלק מהפעולות השונות אותן רשאי לבצע עורך דין הוצאה לפועל הן: הגשה של בקשה במטרה לאחד את התיקים של החייב, הגשת בקשה במטרה שהחייב יעבור חקירות יכולת ברשות ההוצאה לפועל, הגשת בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל, הגשה של בקשה לקבלת הסדר תשלומים ועוד. 

ישנם מקרים רבים בהם הפנייה לעורך דין גורמת לביטול הגבלות המוטלות על חשבון הבנק תוך מספר ימים. 

 

איך נדע שעורך הדין שבו בחרנו הוא מקצועי ואיכותי?

אם הגעתם לכאן אתם כנראה מחפשים אחר עורך דין מקצועי ואיכותי המתמחה בהליכי הוצאה לפועל שיוכל לעזור לכם להתנהל בצורה נכונה ומיטבית בתיק שלכם. אין ספק כי בחירת עורך הדין שילווה אתכם לאורך כל התיק היא בחירה חשובה וקריטית מאוד. אספנו עבורכם מידע בנוגע למספר טיפים שיעזרו לכם לבחור עורך דין איכותי ומקצועי:

 • בעל התמחות בתחום המתאים – כל עורכי הדין במדינת ישראל הם בעלי התמחויות שונות, במקרה שלכם הבחירה האידיאלית עבורכם תהיה עורך דין בעל התמחות בהליכי הוצאה לפועל. עורכי דין המתמקדים בתחום עיסוק אחד אינם מפסיקים לצבור ניסיון וידע באותו תחום עיסוק, הודות לכך עורכי דין העוסקים אך ורק בהליכים של הוצאה לפועל הם אלו שידעו לתת לכם את העצות הטובות ביותר והם אלו שידעו מהן הדרכים הטובות ביותר שיש לנקוט בהן. 
 • המלצות קודמות – לפני שאתם בוחרים בעורך דין מסוים שילווה אתכם בתיק שלכם, אנו ממליצים לכם לערוך חיפוש באינטרנט על אותו עורך דין ולראות האם קיימות המלצות קודמות עליו. אם תמצאו כמות גדולה של המלצות חיוביות על עורך הדין אתם תוכלו להבין כי מדובר בעורך דין איכותי ומקצועי שקהל הלקוחות שלו מרוצה ממנו. אם תמצאו כמות גדולה של המלצות שליליות זה עלול להדליק לכם נורה אדומה ומומלץ, ברוב המקרים, לפקוח את העיניים.

 

זקוקים לסיוע עם ביטול הגבלות בהוצאה לפועל? לייעוץ ראשוני ללא עלות:

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו ❤️

צריכים עזרה או ייעוץ?

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שותפויות עסקיות רבות מתחילות בהתלהבות רבה, אך לעיתים קרובות נקלעות לקשיים כאשר השותפים חלוקים בדעותיהם או מעוניינים ללכת בכיוונים שונים. כדי למנוע סכסוכים עתידיים בין בעלי המניות בחברה, חשוב לחתום…
פירוק שיתוף בין יורשים הוא הליך משפטי מורכב, המתבצע במטרה לחלק באופן הוגן ומוסכם בין היורשים את נכסי העיזבון. כאשר מדובר בדירת מגורים שהייתה בבעלות משותפת של בני הזוג, עולות…
שאלה שמטרידה יורשים רבים שמקבלים נכס משותף בירושה יחד עם אחרים, היא: האם קיימת אפשרות להכריח באופן משפטי את היורש למכור את זכויותיו בדירה/לבצע העברת דירה בירושה? המצב שבו מספר…
האם הנכם חלק משותפות עסקית לא רשומה שכבר אינה פועלת כראוי? האם אתם מרגישים תסכול וחוסר אונים לנוכח המצב הזה? אתם לא לבד. קוראים יקרים, המאמר הזה הכתב במיוחד בשבילכם.…
האם אי פעם תהיתם מה יקרה לרכושכם ולכספכם ביום שלא תהיו? האם בני משפחתכם ידעו לחלק ביניהם את הנכסים בצורה הוגנת ללא סכסוכים? הסכם בין יורשים עתידיים יכול לענות על…
האם אתם שותפים בבעלות על נכס כלשהו עם אדם נוסף, ומעוניינים לצאת מהשותפות הזו? במקרים רבים, שותפויות עסקיות או פרטיות מסתיימות במחלוקות מרות ותביעות משפטיות ארוכות ויקרות. עם זאת, ניתן…
האם מצאתם את עצמכם במצב שבו בן משפחה אהוב נפטר, אך לא השאיר אחריו צוואה? האם ניסיתם לחפש היכן שמור מסמך הצוואה שלו, אך ללא הצלחה? מצב זה יכול להיות…
הסכם פירוק שותפות יכול להיות מורכב ורגיש כשמגיעים לנושא חלוקת הנכסים, וכן נושא זכויות וחובות בפירוק שותפות. מה קורה כשיש מחלוקת בין השותפים על נכס יקר ערך? וכיצד ניתן לחלק…
האם ישנם חילוקי דעות ביניכם לבין השותפים שלכם לגבי שווי החברה בה אתם שותפים? האם אתם מתלבטים כיצד לקבוע באופן הוגן ומקצועי את שווי נכסי החברה לצורך פירוק השותפות? אם…
חלוקת ירושה בין אחים או בין ילדי המנוח היא תהליך רגיש ומורכב, הטומן בחובו פוטנציאל למתיחות וסכסוכים. עם זאת, באמצעות תכנון נבון, תקשורת פתוחה וגישה רגישה, ניתן להפוך אותו לחוויה…
מכירת דירה שהתקבלה בירושה בין האחים יכולה להיות תהליך מורכב ומאתגר, במיוחד כאשר מדובר במספר יורשים. האם תמיד צריך למכור את הדירה? מה קורה אם אחד היורשים רוצה לגור בה?…
שותפות עסקית יכולה להיות דרך מצוינת לפתיחת עסק חדש, אך לעיתים הדרכים נפרדות ומתעורר הצורך בפירוק השותפות. האם ידעתם שקיימים סעיפים מסוימים שחייבים להופיע בהסכם פירוק שותפות כדי להגן על…

מוזמנים לחפש מידע באתר

זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: