ביטול עיקול חשבון בנק | איך מבצעים זאת, ומה חשוב לדעת?

תוכן עניינים

כאשר אדם פרטי או ארגון מסוים אינם משלמים חובות מסוימים שהם חייבים בהם, אחת הפעולות שניתן לנקוט בהן על מנת לגרום להם להחזיר את החוב היא: עיקול חשבון הבנק של החייבים. 

בין החוקים השונים הקיימים במדינת ישראל ניתן למצוא את חוק ההוצאה לפועל, חוק ההוצאה לפועל מעניק לראש ההוצאה לפועל את האפשרות להחליט על הטלה של עיקולים שונים על נכסים וכספים אישיים השייכים לחייבים. אחת הפעולות השונות בהן יכולה לנקוט רשות ההוצאה לפועל על מנת לזרז את פריעת החוב היא עיקול חשבון בנק. המטרה העיקרית של עיקול חשבון בנק ושל יתר העיקולים השונים היא לגרום לחייב לכסות חלק גדול ככל הניתן מהחוב שלו במהירות המקסימלית. 

 

על מנת להטיל עיקול על חשבון בנק של חייב יש צורך בקבלת מספר אישורים מגופים שונים. רשות ההוצאה לפועל פועלת ללא לאות על מנת להחזיר לזוכים את הכספים המגיעים להם על פי החוק. לצורך העניין, שיק שאינו יכול להתקבל בשל סיבה כלשהי יטופל על ידי רשות ההוצאה לפועל. יש לציין כי רשות ההוצאה לפועל אינה פועלת על דעת עצמה בצורה עיוורת בנוגע לחובות שונים, במקרים רבים רשות ההוצאה לפועל צריכה להיעזר בפסק דין. 

 

למידע בנושא: ביטול עיקול רישיון נהיגה

 

יורדים לעובי הקורה – מהו עיקול על חשבון הבנק?

במקרים שבהם חייבים בהוצאה לפועל אינם משלמים את חובם, רשות ההוצאה לפועל יכולה להטיל עיקולים מסוגים שונים על הנכסים של החייבים על מנת לזרז את פריעת החוב. הכספים בחשבון הבנק של החייב מוגדרים כנכס אשר מוחזק על ידי צד שלישי הלא הוא הבנק, רשות ההוצאה לפועל רשאית לעקל את חשבון הבנק של החייב. 

החוק במדינת ישראל קובע כי במקרים שבהם הבנק מקבל צו עיקול על חשבונות בנק של חייבים, על הבנק מוטלת החובה לעצור את כל פעילות חשבון הבנק של אותם חייבים. 

כמו כן, כעבור עשרה ימים הבנק צריך להעביר לרשות ההוצאה לפועל פרטים בנוגע לחשבון הבנק של החייב, בין הפרטים השונים שהבנק מעביר לרשות ההוצאה לפועל ניתן לראות פרטים בנוגע לכספים שעתידים להיכנס לחשבון הבנק של החייב ועוד. כלל הכספים הקיימים בחשבון הבנק של החייב וגם כספים שעתידים להיכנס לחשבון הבנק שלו מוקפאים במסגרת עיקול חשבון הבנק והחייב אינו יכול להשתמש בהם. 

 

 

באילו מקרים מתקבל עיקול על חשבון הבנק?

אנשים רבים תוהים לעצמם באילו מקרים חייבים מקבלים עיקול על חשבון הבנק שלהם, בואו ונעניק לכם את המענה המתאים.

כאשר אדם פונה לרשות ההוצאה לפועל בטענה כי לא משלמים לא כסף שחייבים לו על פי חוק, הוא למעשה מבקש מרשות ההוצאה לפועל לפתוח תיק נגד האדם שחייב לו כסף. כאשר נפתח תיק נגד חייב בהוצאה לפועל, החייב מקבל מכתב מרשות ההוצאה לפועל בו הוא מקבל התראה על פתיחת תיק נגדו, על התלונה של הזוכה בתיק, כמו כן החייב יכול לראות במכתב מהו הסכום הכספי שהוא נדרש לשלם. 

 

בנוסף על כך, רשות ההוצאה לפועל מקצה לחייב 20 ימים לפרוע את החוב שקיים נגדו. אם החייב מחליט לא לפרוע את החוב במהלך תקופת הזמן הזאת, הזוכה יכול לפעול נגדו בהליכים שונים כדי לגרום לו לשלם את החוב. 

 

במקרים שבהם החייב אינו פורע את החוב לאחר עשרים ימים מרגע קבלת המכתב, הזוכה יכול להתחיל לפעול נגדו בדרכים שונות. לזוכה בתיק יש את האפשרות לפנות לרשות ההוצאה לפועל ולבקש ממנה להטיל עיקול על חשבון הבנק של החייב באופן מיידי. במקרים בהם רשות ההוצאה לפועל סבורה כי בקשתו של הזוכה היא בקשה מוצדקת, היא פונה ישירות לסניף הבנק שבו מתנהל חשבון הבנק של החייב. רשות ההוצאה לפועל למעשה, ברגע זה מעדכנת את סניף הבנק כי חשבונו של החייב נמצא תחת תהליכים של עיקול. מהרגע בו רשות ההוצאה לפועל פונה אל סניף הבנק של החייב, תוך עשרה ימים מרגע הפנייה סניף הבנק של החייב צריך להעביר לרשות ההוצאה לפועל מידע על חשבון הבנק של החייב. המידע שמקבלת רשות ההוצאה לפועל נוגע לגובה הכספים המופקדים בחשבונו של החייב, לתנועות האחרונות בחשבון שלו וכל מידע אחר שיכול לעזור. 

 

יחד עם זאת סניף הבנק של החייב מעדכן אותו כי חשבון הבנק האישי שלו נמצא תחת תהליכים של עיקול – מרגע זה הבנק נועל את הכספים הקיימים בחשבונו של החייב והוא לא יכול לעשות בהם שימוש. כאשר רשות ההוצאה לפועל קובעת כי עיקול חשבון הבנק של החייב הוא פעולה מוצדקת וחיונית – הבנק מעביר את הכספים הקיימים בחשבונו של החייב לחשבון הבנק של הזוכה. במקרים שבהם הכספים הקיימים בחשבון הבנק של החייב אינם מספיקים על מנת לפרוע את כל החוב, במהלך שלושת החודשים הבאים מהרגע בו חשבון הבנק של החייב נכנס להליכי עיקול, כל הכספים אשר יופקדו לחשבון הבנק במהלך תקופה זו יועברו לחשבונו של הזוכה. בחלק מן המקרים רשות ההוצאה לפועל מחליטה מסיבות מסוימות לא להמשיך בתהליך העיקול על חשבון הבנק של החייב. 

 

מהן ההשפעות של עיקול חשבון בנק?

הליכי עיקול חשבון בנק של חייבים משפיעים עליהם גם בצורה ישירה וגם בצורה עקיפה: החייבים יסבלו מהשלכות משפטיות שונות וגם מהגבלות כלכליות שונות. 

חייבים אשר חשבון הבנק שלהם נמצא תחת עיקול אינם יכולים להתנהל עם צ'קים ועם כרטיסי אשראי. הסיבה לכך היא שרשות ההוצאה לפועל מנסה לצמצם ככל הניתן את הסיכוי שהחייב יכנס לחובות כלכליים נוספים אשר עלולים להוביל להליכי עיקול נוספים בעתיד. 

 

אצל חלק מסוים מהחייבים קיים חיסכון בחשבון הבנק, כאשר חשבונות בנק של חייבים המחזיקים בחיסכון נכנסים להליכי עיקול, הם אינם רשאים לבצע העברות של כספים בתוך חשבון הבנק שלהם – לא משנה אם מדובר בהעברה ליתרת העובר ושב של החשבון או שמא העברה לחיסכון. הגבלה נוספת ממנה סובלים חייבים שחשבון הבנק שלהם מעוקל על ידי רשות ההוצאה לפועל היא חוסר יכולת להעביר כספים לגופים אחרים, כמו כן הם גם אינם יכולים למשוך כסף מזומן מחשבון הבנק שלהם.  

 

אין ספק כי אחת הסנקציות הקשות מכל הסנקציות הכלכליות אשר מוטלות על החייב, היא העברת כל הכספים של החייב לחשבונו של הזוכה במהלך שלושה חודשים. לאורך תקופה זו כל משכורת, העברה בנקאית וגם קצבאות מסוימות שנכנסות לחשבונו של החייב מועברות בצורה ישירה לחשבון הבנק של הזוכה בתיק, המטרה של סנקציה זו היא להוביל למצב של פריעת החוב במלואו. 

 

עיקול חשבון בנק של חייב אשר אינו מוכן לשלם הוא רק פעולה ראשונית בה רשות ההוצאה לפועל נוקטת. במקרים שבהם חייבים אינם מוכנים לפרוע את חובם, רשות ההוצאה לפועל יכולה לעקל את הרכבים שלהם, את הנכסים הפרטיים שלהם ובמקרים מסוימים גם את המשכורות שלהם. 

אם קיבלתם מכתב על כך שהוגשה נגדכם תביעה ובקשה לעיקול חשבון הבנק שלכם – אנו ממליצים לכם לפעול מהר ככל האפשר על מנת לטפל בכך. 

 

 

ביטול עיקול חשבון בנק: מה אפשר לעשות בנוגע לעיקול חשבון בנק?

כאשר חייב מגלה כי הוגשה נגדו תביעה ובקשה לעיקול חשבון הבנק שלו, קודם כל עליו צריך ליצור קשר עם הזוכה בתיק ולבדוק עמו מהו גודלו של החוב ומהי הסיבה לחוב (אם הוא אינו מכיר את הסיבה). בנקודה זו קיימות שתי אפשרויות שונות: החייב מכיר בחוב שקיים כלפיו או שמא החייב אינו מכיר בחוב. במקרים שבהם החייב כן מכיר בחוב שקיים נגדו, הוא יכול לנסות להגיע להסדר תשלומים מסוים עם הזוכה ובאופן הזה למנוע את עיקול חשבון הבנק שלו. 

 

במקרים שבהם החייב מנסה להגיע לפשרה מסוימת עם הזוכה בתיק אך הוא אינו מצליח, החייב יכול לגשת אל רשות ההוצאה לפועל ולבדוק מה גודלם של התשלומים האפשריים שעליו לשלם בהתאם לשכר שהוא מקבל ובהתאם למצב הכלכלי שלו, באופן הזה החייב יכול לנסות לעצור את קיום ההליכים נגדו. 

 

במקרים שבהם החייב טוען כי החוב הוא מומצא ושקרי יש לו את האפשרות לגשת אל רשות ההוצאה לפועל ולהוכיח לה כי הוא אכן דובר אמת ואין חוב שקיים נגדו. לא משנה אם החייב מכיר בחוב או שמא הוא לא מוכן להכיר בחוב, אם ממשיכים להתקיים נגד החייב תהליכים לעיקול חשבון הבנק שלו, קיימות מספר פעולות שהוא יכול לבצע על מנת להגן על הכספים שלו, אחת הפעולות שהחייב יכול לבצע היא לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי בתחום. 

 

אם מדובר על חייב שמקבל גמלאות, הוא צריך למשוך את כל הגמלה מחשבון הבנק שלו. חשוב מאוד לעשות זאת במהירות האפשרית מאחר שכעבור 14 ימים הבנק יכול להשתמש בגמלה של החייב על מנת לפרוע את החוב. כמו כן, אם החייב מחזיק בטחונות מסוימים בחשבון הבנק שלו – יש לו את האפשרות לבקש מסניף הבנק שבו נמצא חשבון הבנק שלו לבצע הפרדה בין הכספים השונים עד שהעיקול על חשבון הבנק שלו יוסר. 

חשוב מאוד לדעת כי גם במקרים בהם רשות ההוצאה לפועל קובעת כי יש לעקל גם את המשכורות העתידיות של החייב, עדיין הבנק מחויב להשאיר לחייב סכום כספי מסוים שישמש אותו לצורך קיום בסיסי. 

 

האם קיימים כספים שלא ניתן לעקל?

התשובה לשאלה זו היא חיובית, ישנם כספים מסוימים אשר חל איסור מוחלט לעקל אותם לא משנה מה קורה. הכספים שעליהם מדובר הם כספים אשר משמשים את החייב ואת בני משפחתו לצרכי קיום בסיסיים, מדובר על סכומי כסף נמוכים במיוחד. 

 

נוסף על כך ישנם סוגי כספים נוספים אשר חל איסור לעקל אותם, בין סוגי הכספים הללו אנו יכולים לראות: דמי מזונות, כספי מס הכנסה שליליים, מענקי עבודה מרשות המיסים, כספי ליווי לאנשים עיוורים ממשרד הרווחה, קצבאות של ניצולי שואה וקצבאות ביטוח לאומי. כמו כן אסור לעקל כספים אשר ניתנים לאדם מובטל וכספים הניתנים לאנשים בעלי פנסיה תקציבית עד לגובה של חמישים אחוז מקצבת הפנסיה הכוללת. 

 

באילו מקרים זה נכון להגיש בקשה לביטול עיקול?

ישנם מקרים שבהם הגשת בקשה לביטול עיקול חשבון בנק היא נכונה, המקרים הללו הם:

 

  • חלק מן הכספים שעוקלו הם כספים שאסור לעקל אותם על פי החוק – דמי מזונות, שכר עבודה מוגן, מענק השתתפות בשכר דירה, מענקי עבודה מרשות המיסים ועוד. 

 

  • עיקול חשבון הבנק של החייב מונע ממנו את האפשרות לפרוע את החוב שלו בהוצאה לפועל. 

 

  • חשבון הבנק שעיקלו הינו חשבון משותף וכל הכספים בו או חלק מהכספים בו לא שייכים לחייב. 

 

  • קיים חשש משמעותי לגדילת חובותיו של החייב עקב עיקול חשבון הבנק שלו – בדרך כלל במקרים בהם בחשבון הבנק קיימות הוראות קבע, חיובי אשראי וכן הלאה. 

 

  • עיקול חשבון הבנק של החייב פוגע באופן משמעותי בבני המשפחה של החייב. 

 

אילו פרטים צריכה לכלול בקשת ביטול עיקול חשבון בנק?

הפרטים והטיעונים שצריך לכלול בבקשת ביטול עיקול חשבון הבנק משתנים בהתאם למקרה שעליו מדובר. 

כך לדוגמא, במקרים בהם חשבון הבנק של החייב אשר עוקל הוא חשבון משותף, יכול להיות כי יהיה ניתן להוכיח שכלל הכספים בחשבון או חלק מסוים מהם לא שייכים לחייב ולכן יש להסיר מהם את העיקול. נוסף על כך החוק במדינת ישראל קובע כי ישנם כספים מסוימים אשר חל איסור לעקל אותם, אם עוקלו כספים אשר חל איסור לעקל אותם, הגשת בקשה מתאימה תגרום להסרת העיקול על אותם כספים.  

 

כיצד מגישים בקשה לביטול עיקול חשבון בנק?

את הבקשה לביטול עיקול חשבון הבנק יש להגיש באמצעות טופס בקשה ייעודי בצירוף של כלל המסמכים הרלוונטים. כמו כן יש לצרף לבקשה תצהיר מאומת המתייחס לעובדות שעליהן נכתב בבקשה וגם מסמכים אשר תומכים בטענות של החייב. יתרה מכך, החייב צריך לצרף גם מסמך המפרט את התנועות ביתרת העובר ושב שלו במהלך שלושת החודשים האחרונים וגם לציין במקום הייעודי בטופס את פרטי חשבון הבנק שלו. ניתן להגיש בקשה לביטול עיקול חשבון בנק בכל לשכות הוצאה לפועל הקיימת בארץ. 

 

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

 

אהבתם? שתפו:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותי המשרד

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: