שותפות לא רשומה – על מעמדה המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

עולם העסקים והיזמות הולך ותופס תאוצה, וכיום רבים בוחרים בדרכי פעולה חלופיות ויצירתיות לקידום רעיונותיהם העסקיים. אחת הדרכים הללו היא שותפות לא רשומה – מודל עסקי המאפשר לשותפים לפעול יחדיו תחת מסגרת לא פורמלית. חלק גדול מן האנשים בישראלים תוהים האם שיטה זו באמת מתאימה לכל מקרה? ומה המשמעויות המשפטיות והסיכונים הכרוכים בה? במאמר זה נבחן את מהותה של שותפות לא רשומה, נבהיר את מעמדה המשפטי ונדון ביתרונותיה וחסרונותיה הבולטים.

 

שותפות לא רשומה – על מה אנחנו מדברים?

כאשר אנו מדברים על שותפות לא רשומה אנחנו למעשה מדברים על הסכם לא רשמי בין שני גורמים או יותר הנוגע לשיתוף פעולה במטרה להשיג רווחים משותפים. במונחים פשוטים, זוהי עסקה בין שותפים בה הם מסכימים להשקיע משאבים ומאמצים במיזם עסקי מסוים, תוך חלוקת הרווחים וההפסדים על פי הסכמה פנימית. לא קיימים תנאים או דרישות פורמליות להקמת שותפות כזו, וניתן לבצע זאת על בסיס הבנות עקרוניות בין הצדדים השותפים. ההסכם יכול להיות בעל פה או בכתב, ומוטב שיכלול את כל ההיבטים הרלוונטיים לאופן ניהול העסק – כדוגמת חלוקת תחומי האחריות, השקעת המשאבים, תהליכי קבלת החלטות וכדומה. מכיוון שאין צורך בהתנהלות בירוקרטית, שותפות לא רשומה נחשבת לגמישה וזולה יחסית להקמה ולניהול.

 

מה מעמדה המשפטי של שותפות לא רשומה?

מבחינה משפטית, שותפות לא רשומה איננה נחשבת לישות משפטית עצמאית. בפועל, כל שותף נחשב כעוסק עצמאי ונושא באחריות אישית על התחייבויותיו. חשוב לציין כי בשותפות מסוג זה, כל שותף אחראי באופן אישי לא רק לחלקו שלו, אלא גם להתחייבויות של שותפיו האחרים במסגרת השותפות. משמעות הדבר היא שבמקרה של חובות, תביעות או כשלים עסקיים, נכסיו האישיים של כל שותף עלולים להיות בסיכון ולשמש כבטוחה לנושים. מעמד זה של אחריות משותפת וחשיפת נכסים עלול להוות סיכון לא מבוטל עבור השותפים, ולכן יש לשקול זאת בקפידה רבה ביחס לרמת האמון וההערכה ההדדית.

 

יתרונות ושיקולים של שותפות לא רשומה – מתי וכיצד כדאי לפעול בשיטה זו

שותפות לא רשומה מהווה אפשרות נוחה ויעילה עבור יזמים ועסקים קטנים המעוניינים בגמישות ופשטות תפעולית. העדר המבנה הפורמלי, הדרישות הבירוקרטיות והתקנות המחייבות מאפשר לשותפים לפעול במהירות רבה יותר, להתאים את השותפות לצרכים המשתנים ולנצל הזדמנויות באופן מיידי וללא עיכובים. כמו כן, היעדר הצורך בהתאגדות רשמית מייתר עלויות יקרות כגון אגרות ממשלתיות וכן משחרר את השותפים מחובות דיווח שוטפים וניהול ספרים מלא. מבחינה זו, שותפות לא רשומה מאפשרת גמישות ופשטות תפעולית, ומתאימה לעסקים קטנים וזעירים המעוניינים להישאר "מתחת לרדאר".

יחד עם זאת, כדאי לשקול שיטה זו בעיקר עבור מיזמים זמניים או קצרי טווח, שכן לטווח ארוך עלולים לצוץ קשיים בניהול, התנהלות לא סדורה, חוסר תיעוד מסודר וסכנה לאי-עמידה בדרישות רגולטוריות שונות. כמו כן, גידול וצמיחת העסק עלולים להפוך את השותפות למורכבת מדי לניהול ללא מבנה תאגידי.

 

חסרונות וסיכונים בשותפות לא רשומה – היבטים שלילים ודגשים חשובים להיזהר מהם

למרות היתרונות, יש לזכור כי שותפות לא רשומה כרוכה גם בסיכונים וחסרונות שאין להתעלם מהם. ראשית, כפי שצוין קודם, כל שותף נושא באחריות אישית מלאה על כל התחייבויות השותפות, דבר שיכול לחשוף את נכסיו הפרטיים במקרה של חובות או תביעות. במצב כזה, לנושים יש אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים גם נגד נכסיו האישיים של כל שותף, ללא הגנה על הרכוש הפרטי. כמו כן, ניהול שותפות לא רשומה עלול להיות מורכב במיוחד כאשר מדובר במספר שותפים רב או בפעילות עסקית נרחבת, בשל העדר מבנה ותקנון ברורים לניהול.

במקרה של מחלוקת, סכסוך או רצון מצד מי מהשותפים לפרוש או לפרק את השותפות, העדר מסגרת חוזית פורמלית וברורה עלול להוביל לבעיות משפטיות מורכבות סביב חלוקת הנכסים וההשקעות שבוצעו. לבסוף, שותפות לא רשומה איננה נהנית מהטבות המס וחסכון במס שמקבלים מבנים תאגידיים פורמליים, וכן היא חסרה את הוודאות המשפטית הכרוכה בקיומה של ישות משפטית רשמית ומוכרת.

 

סיום שותפות לא רשומה – התנאים והשלכות של פירוק השותפות

אחד האתגרים המרכזיים בשותפות לא רשומה הוא סיום הפעילות או פירוק השותפות. בהיעדר הסכם פורמלי וברור המסדיר את התנאים לסיום ואת אופן החלוקה של נכסים והתחייבויות, תהליך הפירוק עלול להוביל למחלוקות משפטיות מורכבות. כאשר אחד השותפים או יותר מביעים רצון לצאת מהשותפות, עלולות להתעורר מריבות סביב חלוקת הרכוש, הנכסים וההתחייבויות שנצברו במהלך הפעילות המשותפת. ללא מנגנון פירוק מוגדר מראש, יש סיכון ממשי שבין הצדדים תתעורר מחלוקת על שיעורי החלוקה הראויים.

במצב כזה של אי-הסכמה, עלולות גם להתעורר טענות סביב שוויו של העסק, הערכת תרומתו של כל שותף במאמצים ובהשקעות, ואף קונפליקטים אישיים עמוקים. ללא גוף מכריע ומסגרת ברורה, יתכנו מקרים קיצוניים בהם נדרשת התערבות משפטית לפתרון הסכסוך, דבר הכרוך בהליכים ארוכים ויקרים. לפיכך, על מנת להימנע ממריבות וסכסוכים בנושא פירוק השותפות, מומלץ מאוד לשותפים לקבוע הבנות מפורשות מראש לגבי תנאי הפרידה והסיום, באופן שיקטין את הסיכון למחלוקות עתידיות.

 

דו"חות שנתיים וניהול חשבונות בשותפות לא רשומה

נקודה חשובה נוספת הנוגעת לשותפות לא רשומה היא חובות הדיווח והמעקב על הפעילות העסקית. בשונה מחברות מאוגדות וישויות משפטיות רשמיות, לשותפות לא רשומה אין חובה על פי חוק לנהל ספרים ולערוך דו"חות כספיים מסודרים. עם זאת, למרות שאין מדובר בדרישה חוקית, מומלץ מאוד לשותפים לערוך מעקב קפדני ומסודר אחר ההכנסות, ההוצאות, ההשקעות והתנועות הכספיות השוטפות של העסק.

ניהול חשבונות ראוי ומקצועי יסייע לשותפים להבין את מצב העסקים באופן מלא ומדויק, לזהות חולשות וליקויים וכן נקודות חוזקה וצמיחה. כמו כן, תיעוד פיננסי שוטף ומסודר יאפשר לשותפים לעמוד בחובות המס האישיות שלהם כלפי רשויות המס, תוך הצגת דו"חות ומסמכים תומכים. יתרה מכך, מעקב חשבונאי ראוי יקל על קבלת החלטות עסקיות נבונות יותר, המבוססות על נתונים מהימנים.

לא פחות חשוב, תיעוד מפורט של הפעילות וההתנהלות הכספית עשוי לסייע רבות במקרה של סכסוכים או מחלוקות עתידיות בין השותפים. בהיעדר מסגרת משפטית ותקנון מוגדר, רישום מדויק של כל התנועות והעסקאות יכול לשמש כבסיס עובדתי איתן לפתרון חילוקי דעות סביב חלוקת רווחים, השקעות צדדיות וכדומה.

 

החשיבות של הגדרת הסכמים ברורים מראש

בשל הסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים בשותפות לא רשומה, חשוב ביותר שהשותפים יגיעו מראש להבנות ברורות, מפורטות וממצות לגבי מכלול ההיבטים של הקמה, ניהול ופירוק השותפות. הסדרת כלל הנושאים המרכזיים במסגרת הסכם שותפות רחב היקף, תסייע במניעת אי-הבנות וסכסוכים עתידיים בין הצדדים.

ראשית, יש להגדיר במדויק את הגדרת העסק והמטרות המשותפות, תוך פירוט מעמיק של תחומי האחריות, התפקידים והסמכויות של כל שותף. כמו כן, חשוב להסדיר את תהליכי קבלת ההחלטות השוטפות והמנגנונים לפתרון חילוקי דעות.

נושא מרכזי נוסף הוא חלוקת הרווחים, ההפסדים וההשקעות. הסכם השותפות צריך לקבוע במפורש את שיעורי החלוקה, אופן ההשקעות הצפויות ומנגנוני הפיצוי במקרה של הפסדים או כישלונות עסקיים. נקודה חשובה נוספת היא קביעת כללים לניהול כספי של השותפות וחובות דיווח כלפי כל צד.

תרחישי קצה

לא פחות חשוב להתייחס מראש לתרחישים של יציאת שותף או פירוק מלא של השותפות. הגדרת מנגנונים וכללים ברורים לחלוקת הנכסים, הרכוש וההתחייבויות במקרה של סיום הפעילות, תמנע מחלוקות וסכסוכים עתידיים מסובכים. כל נושא רלוונטי נוסף כמו מדיניות קניין רוחני, איסור תחרות, סודיות ועוד, רצוי להגדיר בהסכם השותפים.

לאחר גיבוש הבנות מקיפות בין הצדדים, מומלץ ביותר לעגן את כל ההסכמות במסגרת חוזה שותפות רשמי וחוקי, ולעשות זאת תוך הסתייעות בעורך דין מומחה לשותפויות ולמשפט מסחרי. שכירת שירותיו של עו"ד מנוסה תבטיח את תקפותו המשפטית של ההסכם, תגדיר את זכויות וחובות הצדדים באופן ברור וחד משמעי, ותספק הגנה משפטית מיטבית לשותפים במקרה הצורך.

עריכת הסכם שותפות ראוי ומקצועי, בשילוב עם ניהול תקין של חשבונות השותפות, תיעוד מסודר של הפעילות וקיום גישה פתוחה להידברות מתמדת בין השותפים – כל אלה יצמצמו משמעותית את הסיכונים ויסייעו בהפחתת החשש מפני סכסוכים ומחלוקות בעתיד.

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: