תצהיר תביעת חוב – המדריך המלא

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

כל בעל עסק ייתקל במהלך חייו במקרה בו נושים (לקוחות לרוב) אינם משלמים את הכסף שהם חייבים עבור השירות/המוצר שהם קיבלו – בדיוק לשם כך נולד המושג תצהיר תביעת חוב. בהגדרתו, מדובר במסמך בעל חשיבות גבוהה בעולם המשפט, אשר מסייע לגזור הליכי גבייה משפטיים בהמשך כמו עיקול בהוצאה לפועל; זאת, כאשר התצהיר הוא למעשה הבסיס להוכחת החוב ולפתיחה בהליכים כנגד החייב. אולם כתיבתו דורשת זהירות ומקצועיות רבה. טעות אחת במילוי התצהיר עלולה לסכל את כל ההליך. אז כיצד כותבים תצהיר תביעת חוב באופן מושלם? מהם הפרטים החיוניים שצריכים להיכלל בו? ומה קורה כשמדובר בתצהיר תביעה במצבי חדלות פירעון? כל התשובות במאמר הבא.

 

מהו תצהיר תביעת חוב ומהי חשיבותו?

תצהיר תביעת חוב הוא מסמך משפטי חשוב המהווה את הבסיס להליכי גבייה שונים כנגד חייב סרבן. התצהיר מהווה מעין "הודעה רשמית" הקובעת באופן חד-משמעי את קיומו של חוב כלפי הנושה, את סכום החוב המדויק ואת העובדות הנלוות אליו.

חשיבותו של התצהיר נובעת מכך שללא אותו מסמך עליו חתומה הצהרת אמת, לא ניתן יהיה לפתוח בהליכים משפטיים של גבייה. הצגת תצהיר תקין ומנומק היא תנאי יסודי להגשת תובענות חוב אזרחיות, פתיחה בהליכי הוצאה לפועל, עיקול נכסים ואף במקרים מסוימים – הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון.

אי לכך, כתיבתו וניסוחו של התצהיר הם שלב קריטי להצלחת כל הליך גביית חובות. תצהיר גרוע או לקוי עלול לגרום לדחיית התביעה על הסף, עיכובים, חוסר אמון מצד הערכאות השיפוטיות, ובסופו של דבר אף לאי גביית החוב בפועל.

 

מהם המסמכים והמידע הנדרשים בתצהיר תביעת חוב?

התצהיר חייב לכלול מספר סוגים עיקריים של מסמכים ונתונים לצורך הוכחת החוב:

ראשית, פרטים מזהים מדויקים של הנושה והחייב – שמות מלאים ומספרי זיהוי כמו ת.ז או ח.פ ברורים וחד-משמעיים.

שנית, פירוט מלא של סכום החוב הנתבע – כולל סכום הקרן, הריבית המצטברת, הפרשי הצמדה והוצאות כלשהן. חשוב להציג את החישובים המדויקים. 

חלק מרכזי נוסף הוא הצגת הרקע לחוב – מקורו, נסיבותיו, המועדים והאירועים שהובילו להיווצרותו. במקרה של חוב הנובע מחוזה או הסכם, יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים. כמו כן, חיוני להציג את כל ההתכתבויות, ההתראות וההודעות שנשלחו לחייב לפני הגשת התצהיר, לצורך הוכחת ניסיונות להחזרת החוב. לבסוף, יש לפרט את כל הצעדים לגבייה שננקטו עד כה ואת הנימוקים להמשך ההליך המשפטי.

 

כתיבה נכונה של תצהיר תביעת חוב – טיפים והנחיות

לצד התכנים החיוניים שצריך לכלול בתצהיר החוב, חשובה גם הדרך בה הוא נכתב ומנוסח. להלן כמה טיפים והנחיות מרכזיות לכתיבה נאותה של תצהיר תביעה:

  • סדר כרונולוגי – רצוי לשמור על סדר כרונולוגי בתצהיר, כך שהאירועים והפרטים יוצגו לפי רצף התרחשותם. כך התצהיר יהיה קריא ובהיר יותר.
  • הימנעות מפרטים מיותרים – יש להימנע משפע של פרטים מיותרים שאינם רלוונטיים למהות החוב והתביעה. יש לכלול רק מידע הנוגע לעניין באופן ישיר.
  • הבהרת המשמעויות – במקרים בהם נכללים בתצהיר מונחים או פרטים טכניים, חשוב להבהיר את משמעותם לבית המשפט באופן פשוט וברור.
  • התמקדות בעיקר – יש להתמקד בפרטים המרכזיים והחשובים בלבד ולתת את הדגש העיקרי עליהם. אין להסיח את הדעת מהעיקר.
  • שימוש בלשון פשוטה – ההימנעות ממונחים משפטיים מורכבים וכתיבה בשפה צנועה, קולחת ובהירה היא חיונית. מומלץ מאוד לא לנסח את התצהיר בשפה מסובכת.
  • הימנעות משגיאות – יש להקפיד היטב על הימנעות משגיאות דפוס, שגיאות כתיב או טעויות אחרות העלולות להשפיע על אמינות התצהיר ולגרום לחוסר בהירות.

 

תצהיר תביעת חוב בהליכי חדלות פירעון

במצבים בהם החייב עומד לפני פשיטת רגל או חדלות פירעון, הרי שתצהיר תביעת החוב חייב להיות מנוסח ברמת דיוק וזהירות גבוהה אף יותר. זאת משום שבמקרים אלה, התצהיר לא משמש רק לצורך הגשת תביעה אלא גם כדי לקבוע את מעמדו של הנושה בהליכי חדלות הפירעון השונים – לרבות דיונים, הסדרי נושים וההליך הכולל.

במסגרת התצהיר יהיה על הנושה להציג פירוט נרחב על מהות החוב, נסיבות היווצרותו, הגדרתו כחוב עדיף או רגיל וכן כל מידע רלוונטי אחר. כמו כן, יש להקפיד במיוחד על אסמכתאות ומסמכים תומכים למניעת חילוקי דעות בשלבים המאוחרים יותר.

מעבר לכך, בהליכי חדלות פירעון יש לבחון היטב כיצד יש לנסח את התצהיר באופן שישרת בצורה המיטבית את האינטרסים והזכויות של הנושה מול הנאמן והחייב. זהו שלב בו ייצוג של עורך דין מנוסה הוא קריטי לשמירה על האינטרסים.

 

חשיבות הסיוע של עורך דין בהכנת תצהיר תביעת חוב

חשיבות הסיוע של עורך דין גבייה בהכנת תצהיר תביעת חוב הינה רבה ביותר. כתיבת תצהיר כזה כרוכה במורכבות רבה ודורשת הבנה מעמיקה של הנושא וידע משפטי נרחב. עורך הדין, בזכות ניסיונו הרב, יודע להתמקד בפרטים החשובים ביותר לתביעה ולהציגם באופן המשכנע והברור ביותר. בנוסף, הוא יסייע בגיבוש כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים כדי לבסס את התצהיר באופן מהימן. שליטתו של עורך הדין בחוקים ובתקנות הרלוונטיים תאפשר לו להבטיח שהתצהיר עומד בכל הדרישות החוקיות הנדרשות ולא יתקל בבעיות משפטיות בהמשך ההליך. 

חשוב לא פחות, עורך הדין ישים דגש מיוחד על מניעת שגיאות וטעויות בתצהיר שעלולות להיות בעלות השלכות קשות בנוגע לתביעה. לבסוף, תפקידו של עורך הדין יהיה גם להנחות את הלקוח לגבי הדרך המשפטית הנכונה והיעילה ביותר לנסח את התצהיר – בהתאם למטרותיו וסוג ההליך המשפטי המתבקש. לפיכך, שיתוף פעולה עם עורך דין בהכנת תצהיר החוב הינו צעד חשוב ביותר להבטחת התוצאה הרצויה בהליכי הגבייה והאכיפה המשפטיים.

 

שגיאות נפוצות בכתיבת תצהירי חוב

שגיאות נפוצות בכתיבת תצהירי חוב עלולות להוביל לכישלון התביעה או לפגיעה משמעותית בסיכויי ההצלחה שלה. אחת השגיאות הנפוצות היא אי פירוט מספיק של הנסיבות והעובדות הרלוונטיות לחוב. תצהיר שאינו מציג את כל הפרטים החשובים, כמו מקור החוב, זהות הצדדים, סכום החוב המדויק ופירוט התקופה בה נוצר החוב, עלול להיחשב חסר ולא משכנע. שגיאה נוספת היא אי צירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים כראיות לביסוס החוב. ללא ראיות תומכות מספקות, התצהיר יהיה חלש ולא יצליח לשכנע את בית המשפט. כמו כן, לעיתים קיימות שגיאות בניסוח המשפטי של התצהיר, כמו שימוש בניסוחים כלליים מדי או לא ברורים, מה שיכול להקשות על הבנת החוב ונסיבות היווצרותו. שגיאות אחרות נוגעות לזיהוי שגוי של הצדדים לתביעה, אי התייחסות לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, והצגה לא עניינית של העובדות. רצוי להימנע משגיאות אלה ככל הניתן על מנת להגיש תצהיר חוב איכותי ומשכנע. 

 

דרעי רייפר ושות' – המשרד שיוביל אתכם לתוצאות מוצלחות בגביית חובות

לאור המורכבות הרבה הכרוכה בהכנת תצהיר תביעת חוב נאות, חשוב להיעזר בשירותיהם של עורכי דין מנוסים ומומחים בתחום. משרד דרעי רייפר ושות' הוא משרד ותיק ומוכר בתחום גביית החובות וההוצאה לפועל. עורכי הדין במשרדנו שולטים היטב בכל הדרישות והתנאים הנדרשים לכתיבת תצהיר תביעה משכנע. צוות המשרד יטפל בהכנת כלל המסמכים הנלווים, בניסוח נכון ויקפיד על כך שהתצהיר יעמוד בדרישות החוק. המומחיות והניסיון הרב של עורכי הדין במשרדנו יבטיחו כי התצהיר יהיה ברמה גבוהה וחסין מפני שגיאות שעלולות להוביל לדחיית התביעה. בנוסף, המשרד ילווה את הלקוחות לאורך כל ההליך המשפטי ויייעץ להם בנוגע לדרכי הפעולה המיטביות להבטחת גביית החוב במלואו. הליווי הצמוד של עורכי הדין המנוסים במשרדנו לאורך כל שלבי התהליך ישמש ערובה מרכזית להשגת התוצאות הרצויות.

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: