9 שאלות נפוצות בנושא צו קיום צוואה

תוכן עניינים

להלן שאלות נפוצות שאנשים שואלים את עצמם מפעם לפעם בכל נושא צו קיום צוואה. בואו נענה עליהן:

 

מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה הינו מסמך שבו חייבים להחזיק כדי לחלק את רכושו של המוריש ולתבוע זכות על הירושה לפי צוואה. אי לכך, אם יורשיו של המוריש מעוניינים לקיים את צוואתו עליהם להגיש בקשה במטרה לקבל צו קיום צוואה, את הבקשה ניתן להגיש לשני גופים שונים – בית הדין הרבני או הרשם לענייני ירושה. בפרק החמישי לחוק הירושה תשכ"ה-1965 נקבע כי צווי קיום צוואה נחשבים לצווים הצהרתיים המעניקים תוקף מחייב לרצונותיו של המנוח כפי שהם מובאים לידי ביטוי בצוואתו. ברגע שבו מקבלים צו קיום צוואה בנוגע לצוואה מסוימת, התוכן של הצוואה והנוסח של הצוואה מקבל תוקף של פסק דין. רק לאחר קבלת צו קיום צוואה ניתן לחלק את רכושו של המוריש בין כלל היורשים. 

 

מדוע יש צורך בצו זה?

במקרים שבהם אדם נפטר מן העולם והשאיר אחרי לכתו צוואה, על מנת לחלק את הנכסים והרכוש שהוא הותיר אחריו בהתאם להוראות הכתובות בצוואה שערך – נהוג להשתמש במסמך הקרוי "צו קיום צוואה". גם במקרים שבהם קיימים סיכויים גבוהים לכך שההוראות הכתובות בצוואה יגרמו לריבים משפחתיים, עדיין אנו מחויבים לעקוב אחר ההוראות הכתובות בה – וכאן בדיוק טמון כוחה האדיר ויתרונה הבולט. החוק בישראל קובע שישנם ארבעה סוגים שונים של צוואות, ולא משנה באיזה סוג צוואה מדובר, יש צורך בצו קיום צוואה על מנת לקיים אותה. 

 

מי יכול להגיש בקשה למתן צו קיום?

לא כל אדם יכול להגיש בקשה כזו. למעשה, רק האנשים המוזכרים בצוואה של בעל הירושה יכולים להגיש בקשה במטרה לקבל את הצו, בנוסף על כך כל האנשים אשר יש להם עניין בצוואתו של המנוח והם מעוניינים שהיא תקבל תוקף יכולים להגיש בקשה במטרה לקבל צאת הצו. אם לאחד מיורשיו של המנוח יש חוב פתוח, לנושה שלו בנוגע לאותו חוב יש אפשרות להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה מאחר שיש לו עניין בצוואה והוא רוצה שהיורש כלפיו קיים החוב יקבל את חלקו בצוואה וכך יהיה ניתן לגבות ממנו את החוב שקיים נגדו. 

 

למי מגישים בקשות לצווי קיום צוואה?

בקשות לצווי קיום צוואה יש להגיש ללשכתו של הרשם לענייני ירושה אשר פועל במחוז שבו היה גר המנוח לפני מותו או לבית הדין הרבני הפועל באותו אזור. 

על הרשם לענייני ירושה מוטלת החובה לפרסם הודעה בעיתונים וברשומות בנוגע לכל בקשה שהוא מקבל בנוגע למתן צו קיום צוואה. הסיבה שעליו לעשות זאת היא כדי לאפשר לאנשים שמתנגדים לצוואה להתנגד אליה. המטרה של פרסום הבקשה בעיתונים וברשומות היא להעביר דיווח בנוגע לכך שצוואתו של המנוח עומדת להיכנס לתוקף ולהתקיים כאשר יסתיים ההליך, כל אדם המתנגד לצוואתו של המנוח או שמא כל אדם שאינו ידע כי המנוח השאיר אחריו צוואה יכול להתנגד לצוואה ולהגיש עליה ערעור טרם היא מקבלת תוקף באמצעות הצו.

 

איך אפשר לבדוק את הסטטוס של צו קיום הצוואה?

לאחר הגשת הבקשה, בין אם עשיתם זאת בכוחות עצמכם ובין אם עשיתם זאת בסיוע של עורך דין המתמחה בצוואות וירושות, יהיה עליכם לחכות עד שתקבלו תשובה מלשכתו של הרשם לענייני ירושה, בלא מעט מקרים מדובר בהליך שאורך הרבה זמן, בעקבות כך לא מעט אנשים רוצים לבדוק איך מתקדמת הבקשה שהם הגישו. נכון להיום, הדרך הטובה והיעילה ביותר לבדוק את מצב הבקשה שלכם היא פנייה לעורך דין מקצועי בעל התמחות בצוואות, לעורך הדין יש את האפשרות לבדוק את הסטטוס של צו קיום צוואה בצורה קלה ופשוטה על ידי שימוש במערכת ממוחשבת של הרשם לענייני ירושה, כל עוד עורך הדין הוא מיופה כוח בתיק שלכם אתם תוכלו לקבל ממנו תשובות במהירות. 

 

אילו מסמכים נדרשים להגשת בקשה למתן צו קיום צוואה?

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה הם: 

 1. צוואתו המקורית של המנוח. 
 2. תעודת פטירתו של המנוח. 
 3. במקרים בהם יש אנשים אשר זכאים לקבל חלק בירושה אך הם אינם בחיים יש להציג את תעודות הפטירה שלהם. 
 4. במקרים שבהם רוצים להגיש את הבקשה בסיוע של עורך דין חשוב לדאוג לייפוי כוח. כמו כן יש לצרף את חתימתו של עורך הדין בטופס הבקשה. 
 5. אישור בנוגע לתשלום האגרה ודמי הפרסום. 
 6. ייתכן שתידרשו להגיש מסמכים נוספים כמו תצהירי הסתלקות במקרים שבהם אחד היורשים מעוניין לוותר על החלק שלו בירושה. 

 

תוך כמה זמן מקבלים אישור לצו קיום צוואה?

במרבית המקרים ההליכים השונים אותם יש לעבור כדי לקבל אישור לכך אורכים מספר חודשים. כאשר קיימת התנגדות, ההליך עובר לטיפול של בית הדין הדתי או בית המשפט לענייני משפחה, במקרים בהם קיימת התנגדות וההליכים עובר לטיפול קיים סיכוי גבוה כי הם ימשכו זמן רב יותר מבדרך כלל, הדבר תלוי במורכבות של כל אחד מן התיקים. אחד מתפקידיו של הרשם לענייני ירושה הוא פרסום מודעה בעיתון וברשומות בקשר לכל בקשה שהוא מקבל הנוגעת למתן הצו. כל מי שמעוניין להביע את התנגדותו, נדרש לעשות זאת תוך פרק זמן של 14 יום מהרגע שבו פורסמה המודעה בעיתון וברשומות. ישנם מקרים מסוימים בהם הרשם לענייני ירושה או בית המשפט שלוקח אחריות על התיק מחליט על פרק זמן אחר בו ניתן להביע התנגדות. 

במקרים בהם לא קיימת התנגדות כלל, הרשם לענייני ירושה מעביר את הבקשה לאפוטרופוס הכללי לצורך קבלת אישור. האפוטרופוס הכללי יכול לפעול במספר דרכים שונות: הוא יכול לאשר את הבקשה, לדרוש ממגיש הבקשה להוסיף נתונים רלוונטיים שאינם מופיעים או להעביר את הבקשה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. כאשר האפוטרופוס הכללי מסיים לבדוק את הבקשה ולדון בה ולאחר שמסתיים פרק הזמן בו אפשר להביע התנגדות לצו קיום הצוואה, הרשם לענייני ירושה מאשר את תוקפה של הצוואה וחותם על צו קיום כדי לתת לו תוקף של פסק דין מחייב. 

טרם הגשתם את הבקשה למתן הצו, אנו ממליצים לכם לבדוק כי הבקשה כוללת בתוכה את כל הפרטים הרלוונטיים וכי היא מנוסחת בצורה מקצועית ומדויקת, באופן הזה תוכלו למנוע עיכובים מיותרים בהמשך הדרך. כאשר בקשה אינה מכילה בתוכה את כל המידע הרלוונטי זה עלול לפגוע בהליך קבלת הצו, ומשכך, משך ההליך רק ילך ויגדל.

 

מהי צוואה הדדית?

כשמדובר על צוואה הדדית, למעשה מדובר על צוואה בה בני זוג מורישים את כל הרכוש שלהם אחד לשני, בעת בה אחד מבני הזוג נפטר מן העולם כל הרכוש שלו אשר מפורט בצוואה ההדדית עובר לבן הזוג שנשאר בחיים ולא לילדיו או לכל יורש אחר. 

 

באילו מקרים ניתן לפסול צוואה?

על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קיימים מספר מקרים שונים בהם ניתן להתנגד לכשירותה של צוואה:

 • מקרים בהם מצווה הצוואה לא היה כשיר לכתוב אותה או שמא להבין את המשמעות שלה. 
 • מקרים שבהם הופעלה על מצווה הצוואה השפעה בלתי הוגנת אשר הובילה אותו לשנות את רצונותיו המקוריים או שמא מקרים בהם מצווה הצוואה ערך את צוואתו תחת איומים, לחץ או כל מניפולציה אחרת. 
 • כאשר צוואה אינה קובעת מי הם יורשיו של המנוח או כאשר אין אפשרות להבין מהצוואה אילו נכסים לוקחים חלק בירושה. 
 • צוואות המטיבות עם מי שלקח חלק בעריכתן. 
 • צוואות בהן קיימות טעויות כתיב או טעויות תחביר אשר עשויות להוביל לפרשנות לא נכונה של הצוואה. 
 • צוואות הכוללות בתוכן הוראות אשר נוגדות את החוק או את המוסר, צוואות הכוללות בתוכן הוראות שלא ניתן לבצע. 
 • צוואות שביטל המצווה שלהן.

 

*האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין לראות בו כתחליף לייעוץ או כהמלצה לביצוע פעולה מסוימת

אהבתם? שתפו:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותי המשרד

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: