הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה

תוכן עניינים

על פי החוק במדינת ישראל הסתלקות מירושה (יכולה להיקרא גם "הסתלקות מעיזבון") היא תהליך אשר באמצעותו אדם יכול להסתלק מירושה שמגיעה לו לאחר מותו של האדם המוריש, כל עוד הירושה לא חולקה על ידי עריכת תצהיר הסתלקות מירושה. החוק במדינת ישראל קובע כי לאחר מותו של האדם המוריש וכל עוד הירושה טרם חולקה, ליורש יש אפשרות להסתלק מן החלק שלו בירושה באמצעות הודעה כתובה לבית המשפט. הסתלקות מירושה אינה חייבת להיות הסתלקות מלאה, ניתן גם לבצע הסתלקות חלקית מן הירושה ולא הסתלקות מכל הנכסים. על פי החוק בישראל חל איסור להסתלק מתנאי ירושה. 

יתר על כך, החוק קובע כי יורש שהסתלק מחלקו בירושה נחשב כאילו מעולם לא לקח חלק בירושה. הכוונה היא שכאשר אדם מסתלק מירושה הוא נחשב לאדם שלא היה חלק מן הירושה מעולם ובעקבות כך אותו אדם שהיה יורש בעבר אינו מחויב לקחת חלק בחיובים שהותיר אחריו המוריש לאחר פטירתו בדיוק באותה מידה שהוא אינו זכאי לזכויות השונות אשר נובעות מהירושה. 

אי לכך, כל אדם שמסתלק מירושה והסתלקותו נרשמת, לא יכול לקבל שום דבר מן הירושה ואין לו את האפשרות להגיש התנגדות לצוואה של המוריש. ניתן לומר כי אדם שהסתלק מירושה אינו מעוניין באף קשר לנושא הירושה ואין לו אף זכות להביע עמדה בנושאים הקשורים לירושה שהותיר אחריו המנוח. 

תהליכי הסתלקות מירושה כוללים בתוכם סוגיות מגוונות ורבות לרבות: הסתלקות מחלק מסוים בירושה, הסתלקות של קטין מירושה, הסתלקות מן הירושה לטובתו של הורה, הסתלקות מירושה על מנת להתחמק מחובות ועוד. 

במאמר זה ריכזנו עבורכם מידע חיוני ורלוונטי בכל הנוגע להסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה. 

 

הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה

מאמרים שעשויים לעניין אותך:

 

כיצד מתחילים בתהליך הסתלקות מירושה?

תהליך הסתלקות מירושה יכול להיות תהליך הסתלקות מלאה בו היורש מסתלק מכל החלק שלו בירושה או שמא תהליך הסתלקות חלקי בו היורש מוותר על חלק מסוים מהירושה שמגיעה לו. 

על פי החוק במדינת ישראל תהליך הסתלקות מירושה חייב להיות מוגש בכתב, בתור תצהיר מאומת וחתום על ידי עורך דין, אין אפשרות להסתלק מירושה באמצעות הצהרה בעל פה. 

כאשר אדם מעוניין להסתלק מירושה עליו להכין תצהיר בו הוא מסביר מאיזה חלק בעיזבון שמגיע לו הוא מסתלק ולטובת מי הוא מסתלק מהעיזבון. לא משנה אם יורש מעוניין להסתלק מכל העיזבון שמגיע לו או רק מחלק מסוים מהעיזבון שמגיע לו, בשני המקרים יהיה עליו להכין תצהיר. 

לאחר שהתצהיר מוכן הוא צריך לעבור אימות ולהיחתם על ידי עורך דין, לאחר מכן יש להגיש את התצהיר לרשם הירושות או לבית המשפט לענייני משפחה (זאת אם התיק הועבר מרשם הירושות לבית המשפט). 

אם יורש מסוים הכין תצהיר והגיש אותו לעורך דין כדי שיאמת אותו ויחתום עליו אך בסופו של דבר לא הגיש את התצהיר לרשם הירושות, הוא לא יוכל להשתמש בתצהיר על מנת להסתלק מהירושה. 

אם היורש מעוניין להסתלק מכל חלקו בירושה, החלק שלו מתחלק בין יתר היורשים, בהתאם לכתוב בחוק הירושה. 

במקרים שבהם יורש מסוים מסתלק מחלקו בירושה לטובתו של בן משפחה אחר, חלקו של היורש המסתלק מועבר אך ורק לבן המשפחה שלטובתו הוא הסתלק מהירושה. 

אם אחד היורשים רוצה להסתלק מחלקו בירושה, עליו לעשות זאת בפרק הזמן שבין מותו של המוריש ועד לרגע שבו מחולקת הירושה בין היורשים. 

 

זקוקים לסיוע עם הסתלקות מירושה? לייעוץ ראשוני ללא עלות:

 

תצהיר הסתלקות מירושה – על מה אנחנו מדברים?

כאשר אנו מדברים על תצהיר הסתלקות מירושה אנחנו למעשה מדברים על מסמך שנערך בהתאם לתקנות הירושה הקיימות במדינת ישראל. תקנות הירושה במדינת ישראל קובעות כי אדם המעוניין להסתלק מירושה צריך לעשות זאת על ידי מסירת הודעה לבית המשפט העוסק בירושה שהותיר אחריו המנוח או שמא לרשם לענייני ירושה, אל ההודעה יש לצרף את תצהיר ההסתלקות מהירושה. 

ברגע שרשם הירושות מקבל את תצהיר ההסתלקות הוא מאשר את קבלת ההודעה ומתקן את צו קיום הצוואה או את צו הירושה שהתקבל כמה שניתן, בצורה כזאת שזכויותיו של המסתלק ימחקו מהצו. 

מילוי תצהיר הסתלקות מירושה הוא תנאי חובה לצורך הסתלקות מירושה. 

תצהיר הסתלקות מירושה כולל בתוכו את פרטי הזיהוי של היורש המסתלק, את פרטי הזהות של המנוח אשר הותיר אחריו את הירושה, את החלק ממנו בוחר להסתלק היורש ולטובת מי היורש בוחר להסתלק מהירושה, כמו כן על היורש המסתלק לחתום על תצהיר ההסתלקות. כל תצהיר הסתלקות מירושה חייב לעבור אימות על ידי עורך דין העוסק בדיני ירושה כדי שיהיה ניתן לשלוח אותו לרשם הירושות. 

טעויות שונות בתצהיר הסתלקות עלולות להוביל לביטול הסתלקות מן הירושה, מכאן ניתן להבין כי ישנה חשיבות רבה לביצוע תהליך הסתלקות מירושה על פי החוק. לצורך הדוגמא, פגם קטן בעריכה של תצהיר הסתלקות עלול להוביל למצב של ביטול ההסתלקות. 

 

מהן הסיבות להסתלקות מירושה?

על פי חוק הירושה במדינת ישראל, כל אדם שהסתלק מן החלק שלו בירושה נחשב כאילו מעולם לא לקח חלק בה. בחלק מן המקרים מצב זה מעניקים ליורשים שלא מעוניינים לרשת את החלק שלהם יתרונות שונים. 

 

בחלק גדול מן המקרים ילדים בוחרים להסתלק מהחלק שלהם בירושה לטובת הרווחה של אימם. מקרה זה הוא המקרה הפופולרי ביותר בקרב הסתלקויות מירושות. 

בדרך כלל המחשבה שעומדת מאחורי הסתלקויות מירושות היא דאגה כלכלית לאותו אדם שלמענו מבצעים את ההסתלקות מהירושה או חשש שמא הערך של נכס מסוים ירד אם לא תבוצע הסתלקות מירושה, בחלק מן המקרים יורשים מסתלקים מהירושה שמגיעה להם בשל חוסר כדאיות. 

 

סיבה נוספת שבגינה יורשים בוחרים להסתלק מן החלק שלהם בירושה היא נושא המיסוי. במצבים רגילים, כאשר רוצים לבצע העברה של זכויות על נכס מסוים יש לשלם מיסים שונים כמו מס קנייה, מס מכירה ועוד. מנגד, במקרים בהם חלוקת הירושה כוללת גם העברה של זכויות על נכסים שונים, העברה של הזכויות בין היורשים השונים, באופן של הסתלקות מירושה, אינה מצריכה תשלום של מיסים. 

 

סיבה פופולרית נוספת שבעקבותיה יורשים מעדיפים להסתלק מן החלק שלהם בירושה היא מצבים בהם קיימים כלפי יורשים חובות שונים, במקרים מסוג זה הנושים מחכים לרגע שבו הם יוכלו לגבות מהיורשים את החוב או שמא יוכלו לעקל להם נכסים מסוימים. בעקבות כך, ישנן פעמים רבות בהן יורשים בוחרים להסתלק מירושה כדי לא לשלם את חובותיהם לנושים. 

חשוב מאוד לציין כי הסתלקות מעיזבון לצורך התחמקות מתשלום חובות ונושים אינה עומדת בקנה אחד עם חוק הירושות במדינת ישראל, במידה ונושיו של היורש מצליחים להוכיח כי היורש מנסה להסתלק מן הירושה רק כדי להתחמק מתשלום החובות הקיימים כלפיו, בית המשפט יכול להחליט על ביטול הסתלקותו של היורש מהירושה. 

בנוסף על כך, במקרים בהם נושיו של יורש מסוים מטילים עיקול על חלקו של אותו יורש בעיזבון, לפני שהוא מודיע כי הוא מעוניין להסתלק מן הירושה, אותו יורש לא יכול להסתלק מן החלק שלו בעיזבון. 

 

נימוק של מסתלק מהירושה

לא חלה חובה על היורש המסתלק להסביר בתצהיר הסתלקות מירושה למה הוא רוצה להסתלק מהירושה, אך למרות זאת, במהלך השנים האחרונות בית המשפט בוחן את המניעים שבגינם בוחרים יורשים להסתלק מירושות, זאת על מנת לבדוק האם מדובר בהסתלקות מירושה שנעשתה לא בתום לב והאם ניסיון ההסתלקות מהירושה הוא בעל כוונות נסתרות כמו הברחה של נכסי הירושה. 

 

מתי ניתן להסתלק מירושה?

ליורשים יש את האפשרות להסתלק מהחלק שלהם בירושה מהיום בו המוריש הולך לעולמו ועד היום בו מבצעים חלוקה לעיזבון שהותיר אחריו המוריש. 

מהרגע בו העיזבון של המנוח מחולק בין היורשים אף יורש לא יכול להסתלק מחלקו בעיזבון, אלא אם כן מדובר במקרים חריגים. 

בפועל, יורשים יכולים להסתלק מחלקם בירושה מהיום בו נפטר המוריש ועד הרגע בו הרשם לענייני ירושה או השופט בבית המשפט מעניק צו קיום צוואה או צו ירושה, זאת מאחר שהסתלקות לאחר קבלת אחד מהצווים הללו תדרוש ביצוע עריכה לאותם צווים.  

 

האם קיימות הגבלות על הסתלקות מירושה?

 

על פי חוק הירושה בישראל ישנן מספר הגבלות החלות על הסתלקות מירושה, הפרת ההגבלות הללו עלולה להוביל למצב בו לא מתקבל אישור על הסתלקות מירושה. 

ההגבלה הראשונה בחוק קובעת כי ליורש יש אפשרות להסתלק מן החלק שלו בירושה באופן מלא או באופן חלקי אך ורק אם הוא עושה זאת לטובת בן הזוג, הילדים או האחים של המוריש. מכאן אנו יכולים להבין כי אין אפשרות להסתלק מירושה לטובת הורה או כל קרוב משפחה, וכמובן שלא ניתן להסתלק מירושה לטובת אדם שזר למוריש. 

 

האם קטין יכול להסתלק מירושה?

קטין יכול להסתלק מירושה אך ורק לאחר שקיבל אישור לכך מבית המשפט, כלומר הסתלקות של קטין שאינה קיבלה אישור מבית המשפט מבוטלת ואינה בעלת תוקף. אותו דבר נכון גם לגבי הסתלקות חלקית של קטין מעיזבון.  

 

האם פסול דין יכול להסתלק מירושה?

חוק הירושה קובע כי אנשים שהוכרזו בתור פסולי דין אינם רשאים להסתלק מחלקם בירושה אלא אם כן קיבלו על כך אישור מבית המשפט, אי לכך כל ניסיון הסתלקות של פסול דין מבוטל מבעוד מועד, אלא אם כן התקבל על כך אישור מבית המשפט. אותו דבר נכון גם לגבי הסתלקות חלקית של פסול דין מירושה או הסתלקות על תנאי של פסול דין מירושה. 

 

האם ניתן לבטל הסתלקות מירושה?

על מנת לבטל הסתלקות מירושה יש צורך בהגשת תביעה לביטול הסתלקות לבית המשפט, זאת מאחר שחוק הירושה קובע כי אדם שהגיש בקשה להסתלקות מירושה אינו יכול לחזור בו. כל ניסיון של מסתלק מירושה לפנות לרשם לענייני ירושות במטרה לתקן את צו הירושה ולאפשר לו לקבל את חלקו בעיזבון עתיד להיגמר בכישלון. 

למרות שעל פי חוק הירושה הרשם לענייני ירושות רשאי לתקן את צו קיום צוואה או את צו הירושה, אם היורש מבקש כך, הסמכות של רשם הירושות היא מוגבלת ואינה נחשבת לסמכות שיפוטית, על רשם הירושות לערוך דיון במקרים בהם קיימת תקלה טכנית בצו קיום צוואה או בצו ירושה, לצורך הדוגמא ישנם מצבים שבהם הרכב היורשים בירושה נכתב בצורה לא נכונה וכתוצאה מכך יש צורך בתיקון של הצו. 

אדם המעוניין לבטל הסתלקות מירושה צריך להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, במסגרת התביעה על אותו אדם לנמק מדוע הוא מעוניין בביטול ההסתלקות. 

 

זקוקים לסיוע עם הסתלקות מירושה? לייעוץ ראשוני ללא עלות:

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו ❤️

צריכים עזרה או ייעוץ?

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שותפויות עסקיות רבות מתחילות בהתלהבות רבה, אך לעיתים קרובות נקלעות לקשיים כאשר השותפים חלוקים בדעותיהם או מעוניינים ללכת בכיוונים שונים. כדי למנוע סכסוכים עתידיים בין בעלי המניות בחברה, חשוב לחתום…
פירוק שיתוף בין יורשים הוא הליך משפטי מורכב, המתבצע במטרה לחלק באופן הוגן ומוסכם בין היורשים את נכסי העיזבון. כאשר מדובר בדירת מגורים שהייתה בבעלות משותפת של בני הזוג, עולות…
שאלה שמטרידה יורשים רבים שמקבלים נכס משותף בירושה יחד עם אחרים, היא: האם קיימת אפשרות להכריח באופן משפטי את היורש למכור את זכויותיו בדירה/לבצע העברת דירה בירושה? המצב שבו מספר…
האם הנכם חלק משותפות עסקית לא רשומה שכבר אינה פועלת כראוי? האם אתם מרגישים תסכול וחוסר אונים לנוכח המצב הזה? אתם לא לבד. קוראים יקרים, המאמר הזה הכתב במיוחד בשבילכם.…
האם אי פעם תהיתם מה יקרה לרכושכם ולכספכם ביום שלא תהיו? האם בני משפחתכם ידעו לחלק ביניהם את הנכסים בצורה הוגנת ללא סכסוכים? הסכם בין יורשים עתידיים יכול לענות על…
האם אתם שותפים בבעלות על נכס כלשהו עם אדם נוסף, ומעוניינים לצאת מהשותפות הזו? במקרים רבים, שותפויות עסקיות או פרטיות מסתיימות במחלוקות מרות ותביעות משפטיות ארוכות ויקרות. עם זאת, ניתן…
האם מצאתם את עצמכם במצב שבו בן משפחה אהוב נפטר, אך לא השאיר אחריו צוואה? האם ניסיתם לחפש היכן שמור מסמך הצוואה שלו, אך ללא הצלחה? מצב זה יכול להיות…
הסכם פירוק שותפות יכול להיות מורכב ורגיש כשמגיעים לנושא חלוקת הנכסים, וכן נושא זכויות וחובות בפירוק שותפות. מה קורה כשיש מחלוקת בין השותפים על נכס יקר ערך? וכיצד ניתן לחלק…
האם ישנם חילוקי דעות ביניכם לבין השותפים שלכם לגבי שווי החברה בה אתם שותפים? האם אתם מתלבטים כיצד לקבוע באופן הוגן ומקצועי את שווי נכסי החברה לצורך פירוק השותפות? אם…
חלוקת ירושה בין אחים או בין ילדי המנוח היא תהליך רגיש ומורכב, הטומן בחובו פוטנציאל למתיחות וסכסוכים. עם זאת, באמצעות תכנון נבון, תקשורת פתוחה וגישה רגישה, ניתן להפוך אותו לחוויה…
מכירת דירה שהתקבלה בירושה בין האחים יכולה להיות תהליך מורכב ומאתגר, במיוחד כאשר מדובר במספר יורשים. האם תמיד צריך למכור את הדירה? מה קורה אם אחד היורשים רוצה לגור בה?…
שותפות עסקית יכולה להיות דרך מצוינת לפתיחת עסק חדש, אך לעיתים הדרכים נפרדות ומתעורר הצורך בפירוק השותפות. האם ידעתם שקיימים סעיפים מסוימים שחייבים להופיע בהסכם פירוק שותפות כדי להגן על…

מוזמנים לחפש מידע באתר

זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: