חלוקה של זכויות וחובות במסגרת הסכם פירוק שותפות

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

הסכם פירוק שותפות יכול להיות מורכב ורגיש כשמגיעים לנושא חלוקת הנכסים, וכן נושא זכויות וחובות בפירוק שותפות. מה קורה כשיש מחלוקת בין השותפים על נכס יקר ערך? וכיצד ניתן לחלק חוב שאינו ניתן לפירעון מיידי? במאמר זה נבחן קריטריונים לחלוקה הוגנת של זכויות והתחייבויות בעת פירוק, נציג טיפול במצבים מורכבים שעלולים להתעורר, ונמליץ על דרכי פעולה מעשיות למניעת סכסוכים בין שותפים לשעבר. אז אם נפרדים, בואו נפרד כידידים.

הגדרה מדויקת של הנכסים והחובות – הבסיס למקסום הזכויות בפירוק שותפות

כדי להבטיח תהליך חלוקה צודק ויעיל של נכסים והתחייבויות בעת פירוק שותפות עסקית, השלב הראשון והחיוני הוא מיפוי מקיף של הנכסים והחובות הקיימים. יש להכין רשימות מפורטות הכוללות כל פריט בנפרד – לרבות מזומנים, חשבונות בנקים, ציוד ומלאי, נכסי נדל"ן, חובות לקוחות, התקשרויות והסכמים עם ספקים ולקוחות, הלוואות של השותפים וצדדים שלישיים וכד'.

בלעדי מיפוי שלם ומדויק שכזה, לא ניתן יהיה לדעת מה בדיוק צריך לחלק ומהן ההתחייבויות שיש לטפל בהן. כמו כן, היעדר הגדרה ברורה עלול להוביל למחלוקות בין השותפים בנוגע לבעלות על נכסים מסוימים או לחובות שעלולים "להיעלם" בתהליך.

הגדרה ברורה הכרחית גם כבסיס לקביעת ערכם של הנכסים השונים, במיוחד כאלו שקשה לאמוד את השווי ההוגן שלהם כגון: נדל"ן, מוניטין עסקי וקניין רוחני. הערכות מקצועיות של שמאים ורואי חשבון יאפשרו חישוב מדויק יותר של חלקו של כל שותף בעת חלוקת הנכסים נטו, לאחר ניכוי התחייבויות.

הגדרה ברורה של הנכסים והחובות מהווה את הבסיס לכל תהליך פירוק שותפות הוגן ויעיל.

 

שוויון, יחסיות ושקיפות – עקרונות מפתח לחלוקה הוגנת

על מנת להבטיח כי תהליך חלוקת הזכויות והחובות בעת פירוק שותפות יהיה הוגן, יש לקבוע מספר עקרונות בסיסיים שיכוונו את אופן החלוקה:

  • עקרון השוויון – יש לוודא כי החלוקה מקנה לכל שותף את החלק היחסי לפי שיעור החזקתו בשותפות. לדוגמא, אם לשותף א' יש 40% מהבעלות על העסק, יש להקצות לו 40% מכלל נכסי השותפות נטו. עיקרון זה מונע מצבים בהם שותף מקבל יותר או פחות מחלקו היחסי.
  • עקרון היחסיות – הקצאת הנכסים וההתחייבויות תיעשה באופן יחסי לתרומתו של כל שותף לשותפות, כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם השותפות המקורי.
  • שקיפות – יש לקבוע כללי שקיפות המחייבים גילוי נאות ושיתוף במידע בין השותפים, על מנת למנוע תחושות של חוסר הוגנות. שקיפות תאפשר גם בקרה הדדית ותמנע מצבים של הסתרת נכסים או הטלת חובות שנויים במחלוקת על ידי צד כזה או אחר.

עמידה בעקרונות אלו תסייע ליצור תהליך פירוק וחלוקה הוגן, מאוזן ומוסכם הן מבחינה מהותית והן מבחינה תהליכית.

 

מימוש נכסים שאינם ניתנים לחלוקה – הפתרון המיטבי

בתהליך חלוקת נכסי שותפות, לעיתים ישנם נכסים שקשה עד בלתי אפשרי לחלק בין השותפים, כגון נכסי נדל"ן, ציוד ייחודי או מוניטין עסקי. במקרים אלה הפתרון המומלץ הוא מימוש הנכס – מכירתו או השכרתו לצד ג' תמורת ערך כספי, וחלוקת התמורה בין השותפים על פי חלקם בשותפות. מימוש מאפשר המרה לערך כספי שניתן לחלק, וגם מניב תזרים מזומנים לצורך פירעון חובות. עם זאת, יש להימנע ממכירות כפויות תוך קביעת זכות סירוב ראשונה לשותפים, שהרי העסק היה שלהם במשותף.

 

חובות במחלוקת – גישור ופשרה לפני הדיון המשפטי

אחד האתגרים השכיחים בתהליך פירוק שותפות עסקית הוא הטיפול בהתחייבויות שטרם נפרעו, במיוחד כאשר יש מחלוקת בנוגע לקיומם או גובהם של חובות מסוימים. לדוגמא, חובות לספקים שאחד השותפים טוען שכבר נפרעו, או הלוואה שאחד הצדדים טוען שמעולם לא ניתנה.

מצב זה עלול להוביל לסכסוך משפטי ממושך ויקר בין השותפים הפורשים. על כן, יש לנסות וליישב את המחלוקות בדרכי נועם – באמצעות גישור או פשרה. למשל, חלוקת הנטל על החובות השנויים במחלוקת באופן שווה בין הצדדים.

אם ניסיון זה אינו מצליח, ניתן למנות בורר מוסכם שיכריע בסוגיות השנויות במחלוקת על בסיס העובדות שיוצגו בפניו על ידי הצדדים. במידת הצורך, תמיד ניתן לפנות לערכאות משפטיות, אולם עדיף לנסות ולמצות הליכים אלטרנטיביים מהירים וזולים יותר לפני הגשת תביעה.

 

פיצוי הוגן תמורת ויתור על נכסים

בתהליך חלוקת נכסים בין שותפים, ייתכנו מצבים בהם קיימים נכסים משותפים שלא ניתנים לחלוקה פיזית, אך אף אחד מהשותפים אינו מוכן לוותר על הבעלות עליהם. במקרה כזה, ניתן ליישב את המחלוקת על ידי תשלום פיצוי כספי לשותף שמוכן לוותר על זכויותיו בנכס. הפיצוי יכול להיעשות על ידי העברה כספית ישירה, או על ידי הקצאת נכסים חלופיים בעלי ערך שקול. מנגנון זה הוגן כלפי השותף המוותר ומונע סכסוך משפטי מיותר על הנכס.

זקוקים לסיוע? נשמח לתת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: