מימוש עיקול צד ג – המדריך המלא

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

האם אתם נמצאים במצב בו קיבלתם פסק דין לטובתכם נגד חייב, אך הוא אינו משלם את החוב שנפסק בגינו? במקרים כאלה, עלול להיווצר תסכול רב מאחר ולמרות שבית המשפט זיכה אתכם בתביעה, אתם לא רואים את פירותיה. אל תתייאשו! חוק ההוצאה לפועל (תשכ"ז, 1967) זוקף כלי חזק ויעיל לאכיפת פסקי דין – כלי זה הוא מימוש עיקול צד ג, שכן החוק קובע:

"רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסויים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי".

במאמר הבא נסביר לכם בפירוט מהו הליך זה ונספק כלים יישומיים למימוש עיקול צד שלישי באופן מוצלח.

 

מהו עיקול צד ג'?

עיקול צד שלישי הוא אחד הכלים החזקים והאפקטיביים ביותר העומדים לרשות זוכים במסגרת דיני ההוצאה לפועל בישראל. מטרתו היא לאפשר גבייה של חובות שנפסקו בבית המשפט, גם כאשר החייב עצמו אינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות ואינו משלם את פסק הדין.

ההליך מבוסס על הרעיון שאם החייב עצמו מסרב לשלם, ניתן לאתר גורם חיצוני – צד שלישי – שחב כספים לאותו חייב, ולעקל את הכספים שצד זה חייב לחייב. כך, הזכות הכספית שיש לחייב כלפי הצד השלישי מנוצלת לטובת הזוכה, שמקבל את הכספים לצורך פירעון החוב.

צד שלישי עשוי להיות כמעט כל גורם, החל ממעסיק המשלם משכורת לחייב, דרך גוף ממשלתי המשלם קצבאות וגמלאות שונות, ועד לחברה שחייבת תשלום עסקי לאותו חייב בגין שירותים או עסקאות. עיקול הצד השלישי אוסר עליו להעביר את הכספים ישירות לחייב, ומחייב אותו להפנותם לזוכה לכיסוי החוב.

 

מתי נעשה שימוש בכלי מימוש העיקול לצד ג'?

לרוב, עיקול צד שלישי מהווה שלב מתקדם יותר בהליכי ההוצאה לפועל והגבייה מחייב, לאחר שננקטו כבר צעדים ראשוניים אחרים ללא הצלחה. הזוכה יידרש להראות כי כבר ביצע עיקולים ישירים על נכסי החייב, וניסה לגבות את החוב באמצעים פשוטים יותר אך ללא הצלחה. רק לאחר מכן בית המשפט יאפשר את הצעד המורכב יותר של עיקול צד ג'.

עם זאת, ישנם מקרים רבים בהם עיקול צד ג' מהווה את הדרך המתאימה והיעילה ביותר לגבייה, גם כצעד ראשוני. עיקול צד ג' יעיל במיוחד במקרים בהם ידוע שאין לחייב נכסים משמעותיים אחרים, אך הוא מקבל הכנסה שוטפת כמו משכורת. במצבים כאלה, עיקול נגד המעסיק או גוף משלם אחר יכול להוות את הפתרון היעיל והזריז ביותר לגבייה מיידית של החוב.

 

חשיבות איתור נכון של הצד השלישי

לשם יישום מוצלח של עיקול צד ג', חשוב לאתר באופן מדויק ומלא את הצד השלישי הרלוונטי המתאים לכל מקרה. הצד השלישי יכול להיות מעבידו של החייב, קרן פנסיה, ביטוח לאומי או כל גורם אחר המחזיק בכספים המגיעים לחייב. במקרים רבים נדרשת חקירה יסודית לאיתור מקורות ההכנסה הנכונים של החייב.

אי איתור הגורם המתאים עלול להביא לכשל בהליך העיקול ולפגום ביכולת לגבות את החוב בפועל. עיקול לא יהיה תקף אם הצד השלישי שעוקל אינו קשור באמת לחייב או לחובות שנקבעו בפסק הדין. מסיבה זו, אחד משלבי ההכנה החיוניים למימוש צו העיקול הוא איסוף מלא של ראיות לצורך זיהוי הצדדים השלישיים המתאימים והחשיפה המלאה של הקשרים הכספיים בינם לבין החייב. חקירה מקדימה נכונה היא קריטית להצלחת ההליך.  

 

הליך הטלת עיקול על צד ג' 

מרגע שהצד השלישי המתאים אותר כראוי, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל האזורית ולפתוח בהליך הגשת בקשה לצו עיקול צד שלישי. בבקשה יש לכלול את כל הרקע הרלוונטי – עותק של פסק הדין המזכה בגבייה, ראיות לגבי הזכויות הכספיות של החייב מהצד השלישי, ותיעוד המוכיח את הקשר ביניהם.  

הרשם ילמד את הבקשה, וככל שימצא אותה מוצדקת, ישלח התראה ראשונית לצד השלישי על כוונתו להטיל עיקול בתוך 30 יום. אם הצד השלישי לא יגיש התנגדות בתקופה זו, יוציא הרשם צו עיקול קבוע וסופי שיחייב את הצד השלישי להפנות לזוכה את הכספים שהוא חב לחייב, עד לכיסוי מלא של החוב על-פי פסק הדין.

כאשר ניתן צו עיקול חלוט, הזוכה רשאי לנקוט בהליכי אכיפה נגד הצד השלישי במקרה של סירוב להעביר את הכספים. חשוב לציין שיש בידי הצדדים אפשרות להגיש התנגדות לצו בשלבים מסוימים של ההליך.

 

זכויות הצד השלישי לאחר העיקול

על אף שעיקול צד שלישי הוא כלי חשוב בידי הזוכים לגביית חובות, חשוב לזכור שהוא גם מטיל חובות ומגבלות מסוימות על הצד השלישי שעליו הוטל העיקול. מצד שני, החוק מעניק גם זכויות להגנה על אותו צד שלישי כדי למנוע פגיעה בלתי סבירה בפעילותו.

ראשית, לצד השלישי עומדת הזכות להגיש בקשה לבית המשפט להגבלת העיקול לסכום מסוים בלבד, שלא יפגע באופן קיצוני בתפקודו העסקי או האישי השוטף. בית המשפט רשאי לקבוע הגבלות ותנאים שונים בהתאם לנסיבות.

כמו כן, עומדת לצד השלישי הזכות להגיש בקשה מנומקת לביטול העיקול כולו, אם לדעתו ההליך בוצע בחוסר סמכות או שאין בסיס משפטי להטלת העיקול בנסיבות המקרה. בית המשפט יבחן את הטענות ויכול לבטל את הצו אם ימצא להן בסיס.

אולי יעניין אותך גם:

לבסוף, אם הצד השלישי אכן שילם את הסכום הנדרש לזוכה, הוא זכאי על פי חוק לקבל החזר על ההוצאות הסבירות שנגרמו לו בגין טיפול בהליך העיקול ותשלום החוב עבור החייב. זכות זו נועדה למנוע מצב שבו הצד השלישי יצא מופסד רק בשל היותו "צד ג'" שהחוב לא שייך לו באופן אישי.

 

מימוש העיקול – הליכים והתנגדויות אפשריות

לאחר שצו העיקול הסופי הוצא כנגד הצד השלישי, על הזוכה לפעול במהירות לצורך מימושו ופירעון החוב בפועל. אם הצד השלישי מסרב לשלם את הכספים לידי הזוכה, ניתן לפתוח בהליכי אכיפה נגדו באמצעות לשכת ההוצאה לפועל – הטלת קנסות, עיצומים ואף מעצרים במקרים קיצוניים.

יחד עם זאת, גם לצד השלישי וגם לחייב עצמו יש את האפשרות להגיש התנגדויות בשלבים מסוימים של ההליך. התנגדות יכולה להיות מכוח טענות משפטיות, או בשל נסיבות מיוחדות בעניינם של המעורבים. הרשם ובתי המשפט יבחנו את טענות אלו ויחליטו האם לשנות או אף לבטל את העיקול במקרה הצורך. ייעוץ משפטי מקצועי הוא חיוני להבנת כל הצעדים וההזדמנויות בתהליך.

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

אהבתם? שתפו:

הצוות שלנו לרשותכם

מרכז מידע המשפטי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: