תביעת עסק נגד רשות מקומית – האם זה אפשרי?

תוכן עניינים

כיום, ישנם בעלי עסקים פיזיים רבים ברחבי מדינת ישראל. בלא מעט מקרים, הרשויות המקומיות השונות בהן קיימים בתי העסק מחליטות להערים קשיים ולשלול זכויות מבעלי העסקים השונים ללא כל סיבה מוצדקת. אם גם אתם בעלי עסקים אשר חווים קשיים מצד הרשות המקומית בה העסק שלכם נמצא ללא כל סיבה מוצדקת, המאמר הבא הוא בדיוק בשבילכם. במאמר זה נציג בפניכם את סוגי התביעות השונות אשר ניתן להגיש נגד רשויות מקומיות, באופן הזה אתם תוכלו לדעת האם גם אתם יכולים להגיש תביעת עסק נגד הרשות המקומית שבה העסק שלכם נמצא. 

 

תביעת עסק נגד רשות מקומית – על מה אנחנו מדברים?

הרוב המוחלט של תביעות המוגשות כנגד רשויות מקומיות שייכות לתחום המשפט המנהלי, חלק קטן מאותן תביעות משתייך לתחום האזרחי. כאשר אנו מדברים על תביעות בתחום המשפט המנהלי אנחנו למעשה מדברים על תביעות המתנהלות בין בתי עסק או אנשים פרטיים לבין רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים, תביעות אלו מתנהלות בנוגע למספר נושאים שונים:

 • החלטות מינהליות בתחום הסמכות של אותן רשויות או משרדים בהתאם למה שהחוק קובע. 
 • מחדלים הנוגעים לקבלת החלטות מנהליות. 
 • החלטה שאינה הוגדרה בחוק ונמצאת במסגרת הסמכות של אותן רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים. 

 

רשויות מנהליות אינן רשאיות לפעול אם לא קיימת הסמכה מפורשת בחוק לפעולות שהן מעוניינות לבצע. במסגרת התחום האזרחי התביעות הן בעיקר תביעות נזיקין או תביעות הנוגעות לחוזים בין הרשות המקומית לבין האזרחים שחיים בה. על פי החוק במדינת ישראל, מועצות מקומיות, גופים ממשלתיים ועיריות נחשבות לישויות משפטיות, בעקבות כך ניתן לתבוע אותן והן יכולות להיתבע. אלו התובעים את הרשויות המקומיות יכולים להיות אזרחים, תושבים, בתי עסק או גופים אחרים להם יש את הזכות לעמוד במשפט. 

 

 

באילו נושאים עוסק תחום המשפט המנהלי בתביעות נגד רשויות מקומיות?

משפט מנהלי הינו תחום הכולל בתוכו מגוון רחב של מקרים וסוגיות אשר לוקחות חלק בשלל תחומי חיים, חלק מן הסוגיות הפופולריות ביותר בגינן מתנהלות תביעות מנהליות נגד רשויות מקומיות הן:

 • סוגיות ומקרים הנוגעים לתכנון ובנייה. 
 • סוגיות ומקרים הנוגעים לרישוי בתי עסק. 
 • סוגיות ומקרים הנוגעים למפגעים ובטיחות. 
 • סוגיות ומקרים הנוגעים לחופש המידע.
 • סוגיות ומקרים הנוגעים למיסוי מוניציפלי.
 • סוגיות ומקרים הנוגעים לעבודות תשתית. 
 • סוגיות ומקרים הנוגעים למכרזים. 
 • החלטות שאינן לוקחות חלק בסמכות שניתנה לרשות המקומית על פי החוק, החלטות שאינן מבוססות על עובדות, החלטות בהן אפליה לוקחת חלק, ניגודי עניינים ומקרים בהם הצד אשר נפגע מן ההחלטה לא מקבל זכות לטעון את טענותיו. 

 

באילו מקרים בעל עסק יכול להגיש תביעה כנגד רשות מקומית?

ישנם מקרים רבים בהם בתי עסק יכולים להגיש תביעה נגד רשויות מקומיות. כעת נציג בפניכם מספר דוגמאות שונות למקרים בהם בתי עסק יכולים להגיש תביעה נגד רשויות מקומיות:

 

 • בעלי עסקים יכולים להגיש תביעה נגד רשות מקומית במקרים שבהם הרשות פוגעת בזכויות הקניין של בית העסק, לצורך הדוגמא: הקמת חניות ציבוריות או תחנת אוטובוס במיקום אשר נמצא בשטח בית העסק ומוביל לפגיעה בו. 
 • בעלי עסקים יכולים להגיש תביעה נגד רשות מקומית אם הרשות פוגעת בזכויותיהם של העובדים בבית העסק, לצורך הדוגמא: פגיעה בתנאי העבודה של העובדים בעסק. 
 • בעלי עסקים יכולים להגיש תביעה נגד רשות מקומית במקרים שבהם הרשות פוגעת בזכויות הצרכן של בית העסק, לצורך הדוגמא: מקרים בהם המיסים והתשלומים לרשות אינם תקינים. 
 • בעלי עסקים יכולים להגיש תביעה נגד רשות מקומית בעקבות פגיעה בזכויות הסביבה של בית העסק, לצורך הדוגמא: תקינות הפעולות הנוגעות לטיפול בזיהום ופסולת הקיימת בסביבת העסק. 

על מנת להגיש תביעה כנגד רשות מקומית, על בעל העסק להוכיח כי הפעולות שביצעה הרשות המקומית הן לא חוקיות או לא תקינות וכי הן הובילו לפגיעה בזכויות של בית העסק. 

 

מהן תביעות הנוגעות למיסוי מוניציפאלי?

כדי שעירייה תוכל לממן את השירותים השונים שעליה לספק לתושבים שחיים בה, יש לה אפשרות לגבות מהתושבים ומבעלי העסקים החיים באותה עירייה מיסים מוניציפאליים, ביניהם גם היטלי השבחה ומס ארנונה. במקרים בהם האזרח או בעל העסק חושב כי העירייה הטילה עליו מס מסוים ללא כל סיבה הגיונית וצודקת או שמא המס שהוטל עליו גבוה מדי, יש לו את האפשרות להגיש תביעת עסק כנגד אותה רשות מקומית ולדרוש במסגרת התביעה ביטול של המס שהוטל עליו או תיקון של גובה המס שהוא נדרש לשלם. חשוב לדעת כי במקרים שבהם מערערים על מיסוי מוניציפאלי כזה או אחר, קיימות מספר דרכים משפטיות בהן ניתן לפעול. 

 

כעת, נציג בפניכם דוגמאות למספר תביעות אשר נוגעות למיסוי מוניציפאלי:

 • תביעות נגד רשויות מקומיות בעקבות תשלום מס נדל"ן גבוה מדי. 
 • תביעות נגד רשויות מקומיות בעקבות תשלום מס עסקי גבוה מדי. 
 • תביעות נגד רשויות מקומיות בעקבות תשלום עמלות גבוהות על רישוי בתי עסק. 

 

 

כיצד עורך דין יכול לסייע במקרים של תביעות נגד רשויות מקומיות?

במסגרת תיקים הנוגעים לנזקים כלכליים או לתביעות מנהליות אחרות, עורכי דין עתירה מנהלית המתמחים בתחום המשפט המנהלי יבצעו הערכה בנוגע לסיכויים של בעל העסק להצליח בתביעה כאשר הם מתבססים על הערכת הנזק והפיצויים האפשריים אותם ניתן לקבל בעקבות הנזק שנגרם. לעורך הדין יש תפקיד חשוב וקריטי אשר משפיע באופן משמעותי על הצלחת התביעה במקרים מהסוג הזה. תפקידו של עורך הדין כולל איסוף של עובדות וראיות לצורך ביסוס של תשתית ראייתית חזקה ככל הניתן. לצורך הדוגמא: חוות דעת שהתקבלו ממומחים, תצהירים של עדים, התכתבויות אותן ניהל בעל העסק עם הרשות המקומית וכן הלאה. 

 

ביצוע בדיקות מקיפות

במסגרת תביעות מנהליות הנוגעות למיסוי מוניציפאלי, עורכי דין המתמחים בתחום החוזים יוכלו לבצע בדיקות מקיפות במטרה לבדוק את חוקיות המס אותה קבעה הרשות המקומית, האם שיעור המס הוא מידתי וסביר. במקרים בהם עורכי הדין מצליחים למצוא פגם בהתנהלותה של הרשות המקומית וקבלת ההחלטות שלה בנוגע למיסוי, הם יגישו התנגדות, ערעור או עתירה מנהלית לגוף הרלוונטי. תביעות המתנהלות במסגרת תחום המשפט המנהלי מצריכות מעורך הדין להתמחות במשפטים מינהליים וציבוריים מאחר שההתנהלות בתביעות מן הסוג הזה היא מיוחדת מבחינת המועד שבו יש להגיש את העתירה ומבחינת זכות העמידה. המועד שבו ניתן להגיש את העתירה בדרך כלל יהיה קצר מאוד, 45 ימים מהמועד שבו התקבלה ההחלטה או פחות מכך בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה. 

בנוסף על כך, סדרי הדין בתחום המשפט המנהלי הם שונים. אין אפשרות להיעזר במומחים ואין אפשרות לחקור עדים, מה שיוצר קושי בהוכחת התביעה. יתר על כן, העילות בגינן בית המשפט יכול להתערב הן מוגבלות, כאשר זה נוגע לעתירות מנהליות יוצאים מנקודת הנחה כי הרשות המקומית היא זו אשר צודקת ועל מגיש העתירה להוכיח שהרשות המקומית קיבלה את החלטתה בעקבות שיקולים זרים או חרגה מן הסמכות שלה וכי ההחלטה שהיא קיבלה היא מידתית בצורה קיצונית ובלתי סבירה. 

בחלק גדול מן המקרים הסעדים אותם מבקשים לקבל במסגרת עתירות מנהליות הם אינם כספיים, אלא כוללים בקשות לביטול או תיקון ההחלטה, או חיוב הרשות המקומית בביצוע של פעולה מסוימת או חיוב הרשות המקומית להימנע מביצוע של פעולה מסוימת. 

 

 

*האמור אינו מהווה המלצה לנקיטת/או נקיטת פעולה מסוימת. כל המסתמך על מידע זה על מנת לבצע פעולות משפטיות עושה זאת באחריותו בלבד. 

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותים נוספים בנושא משפט מנהלי

מאמרים בנושא משפט מנהלי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: