מחפשים עורך דין הוצאה לפועל – תל אביב? הגעתם למקום הנכון.

תוכן עניינים

יש מגוון מקרים בהם אנשים פרטיים ועסקים אשר קיים נגדם חוב כספי כלשהו אינם מוכנים לפרוע אותו במשך זמן רב, ואינם מוכנים להגיע להסדר מסוים בנושא התשלום אל מול האדם או הגורם לו הם חייבים את אותו סכום כספי. הם יכולים להגיע בסופו של דבר למצב בו נפתח נגדם תיק ברשות ההוצאה לפועל אשר יכול להוביל להטלת עיקולים והגבלות שונות עליהם. כאשר החייבים מקבלים מכתב מרשות ההוצאה לפועל בו מודיעים להם כי נפתח נגדם תיק ברשות ההוצאה לפועל, החייבים מחוייבים להסדיר את נושא החוב עד לתאריך המצוין במכתב, במידה ויבחרו לא לעשות כך הם עלולים לסבול ממגבלות ועיקולים שונים. 

 

ההגדרה היבשה של חייב ברשות ההוצאה לפועל היא: גורם שלא שילם את חובותיו או גורם שאינו פעל על מנת להשיג צו תשלומים ולא נתן לרשות ההוצאה לפועל הסבר מספק בנוגע להתנהלותו הלא תקינה במסגרת התיק. יתר על כך, חייבים יכולים להיות אנשים פרטיים או משא חברות שאינן העבירו את המסמכים שהם נדרשו להעביר כדי שיהיה ניתן לבדוק האם יכולתם הכלכלית מאפשרת להם לשלם את חובותיהם וגם כאלה שאינם מוכנים לגשת לבירור או לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל. 

 

עורך דין הוצאה לפועל תל אביב

עורך דין הוצאה לפועל תל אביב – מהו הצעד הראשון שעליכם לעשות?

לא משנה אם אתם הצד הזוכה בתיק או שמא אתם הצד החייב בתיק, בכל אחד מן המקרים יש לפעול בצורה מחושבת ונכונה בתיק למרות שמדובר בנושא מורכב ולא פשוט כלל. 

במידה ואדם מסוים חייב לכם כסף, התנהלות לא תקינה וחסרת מקצועיות שלכם בתיק עלולה להוביל למצב בו אתם מאבדים את הזכות שלכם לגבות את החוב מהאדם שחייב לכם. 

במידה ואתם חייבים כסף לאדם מסוים, התנהלות לא תקינה וחסרת מקצועיות שלכם בתיק עלולה להוביל למצב בו מוטלות עליכם מגבלות שונות לרבות: מגבלות על חשבון הבנק שלכם, עיקול רכוש שנמצא ברשותכם, צו איסור יציאה מהארץ ובחלק מן המקרים אפילו מאסר בפועל.

 

זוכים בהליכי הוצאה לפועל

זוכים בהליכי הוצאה לפועל הם אנשים אשר בידם קיים חשבון מסוים, פסק דין, שיק או כל מסמך כספי אחר בו מצויה התחייבות כלפי הזוכה. כאשר בידיו של אדם נמצא אחד מן המסמכים הללו הוא מוגדר בתור "זוכה" על פי רשות ההוצאה לפועל, ובמידה והוא לא מסוגל לגבות את הכסף שמגיע לו מן החייב, האפשרות האחרונה שנשארה פתוחה בפניו היא לפנות אל רשות ההוצאה לפועל כדי שילחצו על החייב ובסופו של דבר יגרמו לו לשלם.

 


לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל כנגד חייב, רשות ההוצאה לפועל חייבת לשלוח לאדם החייב מכתב אזהרה בו היא מודיעה לו כי נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל מאחר והוא לא שילם את החוב הקיים כלפיו. 

ישנם מקרים בהם האדם החייב אינו מוכן לשלם את החוב אפילו לאחר שקיבל אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל, במקרים מהסוג הזה הוצאה לפועל מאפשרים לזוכה בתיק לפעול בכמה דרכים שונות כדי להביא את האדם החייב למצב בו הוא משלם את החוב. יתר על כן, הזוכה בתיק רשאי לדרוש ביצוע חקירת יכולת נגד האדם החייב. המטרה של חקירת יכולת היא לבדוק האם האדם החייב אכן מצוי במצב כלכלי קשה שאינו מאפשר לו לפרוע את חובותיו.

 

נוסף על כך חקירת יכולת יכולה לגרום לרשות ההוצאה לפועל לקבוע צו תשלומים מסוים על פיו החייב יצטרך לפעול, צו התשלומים נקבע בהתאם ליכולות הכלכליות של החייב. בדרך זו רשות ההוצאה לפועל מסייעת לזוכה בתיק לקבל בחזרה את כספו. 

לעומת הליכי פשיטת רגל, במסגרת הליכי הוצאה לפועל החוב הכספי אינו משתנה, הוא רק נפרס באופן המאפשר לחייב לשלם אותו. 

יש לציין כי כאשר תשלום החוב מתבצע במסגרת צו תשלומים חובותיו של החייב הופכות להיות גדולות יותר, במידה והחייב מפר את צו התשלומים שהוטל עליו הוא עלול להיכנס למאסר בפועל. 

 

 עורך דין הוצאה לפועל תל אביב: מי הם החייבים בהליכי הוצאה לפועל?

חייבים בהליכי הוצאה לפועל הם אנשים אשר קיים נגדם חשבון מסוים, פסק דין מסוים או כל מסמך כספי אחר שמוכיח כי הם נדרשים לשלם חוב כספי מסוים. למרות שהליכי הוצאה לפועל מעניקים לזוכה בתיק דרכי פעולה רבות ומגוונות, אין זה אומר כי לחייב בתיק אין זכויות כלל. החוק במדינת ישראל מגן על חייבים בהוצאה לפועל במידה מסוימת – הרי המטרה העיקרית של הגנת החוק היא למנוע סיטואציות בהן נפגעות זכויותיהם הבסיסיות של חייבים ללא הצדקה אמיתית לכך. 

 

כך למשל, במידה והצד החייב טוען כי הטענות שנטענו נגדו הן שקריות וכי החוב כבר שולם, קיים סיכוי כי ההליכים יעוכבו עד שיתברר אם דבריו של החייב אכן אמיתיים. 

יתרה מכך, רשות ההוצאה לפועל לא תטיל סנקציות קיצוניות ועיקולים קשים על חייבים שאינם מסוגלים לשלם את חובותיהם, היא גם לא תכניס חייבים למאסר אם הם אכן רוצים לפרוע את חובותיהם אך אין להם את היכולות הכלכליות לעשות זאת. אין ספק כי המטרה העיקרית של הליכי הוצאה לפועל היא להוביל למצב בו הצד הזוכה בתיק מקבל את כספו בחזרה, אך למרות זאת רשות ההוצאה לפועל פועלת לגביית החוב תוך כדי שמירה על זכויותיהם של החייבים. כמו כן, גם בפני החייב עומדת האפשרות לדרוש חקירת יכולת, עיכוב הליכים ועוד. 

 

כיצד חייב צריך לפעול לאחר קבלת אזהרה?

אם קיים נגדכם חוב כספי מסוים וקיבלתם מכתב אזהרה מרשות ההוצאה לפועל יש לכם את האפשרות לפעול בכל אחת מן הדרכים הבאות:

 • אם תיק ההוצאה לפועל שנפתח נוגע לחוב שכבר שולם על ידכם, יש לכם את האפשרות להגיש בקשה לרשות ההוצאה לפועל בה אתם טוענים כי החוב כבר נפרע בעבר. 
 • אם עתיד להיפתח נגדכם תיק ברשות ההוצאה לפועל עקב פסק דין שניתן לכם ללא כל הגנה וכתב תביעה של פסק הדין לא קיים או שהצד החייב לא נכח בדיון עקב סיבה מוצדקת, אתם יכולים להגיש בקשה לביטול פסק הדין. 
 • אם קיימת סיבה מוצדקת לכך שאינכם הגשתם התנגדות לפסק הדין בתקופה הרלוונטית לכך, יש לכם אפשרות להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות. 
 • במידה ואתם סבורים כי גובה החוב הכספי שאתם נדרשים לשלם אינו אמיתי, יש לכם את האופציה להגיש התנגדות לתשלום החוב עד 20 ימים מהרגע בו קיבלתם את מכתב האזהרה מלשכת ההוצאה לפועל. ניתן לפעול כך רק במידה ומדובר בתיק שנפתח בקשר להמחאות, משכון או שטרות. 

 

אילו מגבלות מוטלות על חייבים בהוצאה לפועל?

במקרים בהם חייבים בתיקי הוצאה לפועל עומדים באחד מן התנאים המותירים להטיל עליהם מגבלות, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל על אותם חייבים כל אחת מן המגבלות הבאות וגם את כולן אם הוא רואה לנכון לפעול כך:

 • הטלת מגבלות על חשבונות בנק של חייבים – כאשר רשם ההוצאה לפועל מטיל מגבלות על חשבונות בנק של חייבים חשבונות הבנק שלהם הופכים להיות מוגבלים, עקב כך אותם חייבים אינם יכולים לפתוח חשבונות בנק חדשים, כמו כן הם אינם יכולים להנפיק שיקים. 

יתר על כן כרטיסי האשראי של החייבים מבטולים וכל החוזים הקיימים בין חברות האשראי לבין החייב מבוטלות. 

 • צו איסור יציאה מהארץ – במידה ורשם ההוצאה לפועל מחליט להטיל צו איסור יציאה מהארץ על חייבים הדרכון שלהם מבוטל, בנוסף על כך אין להם את האופציה לחדש את הדרכון שלהם או לקבל דרכון חדש. מגבלה זו תקפה גם לגבי תעודות מעבר. כאשר מגבלה זו מוטלת על חייבים אין להם שום אפשרות לעזוב את הארץ, גם אם רשות ההוצאה לפועל אינה חוששת שהחייבים מתכננים לעזוב את הארץ וגם אם החייבים מביאים ערבים כדי להבטיח את חזרתם לארץ.

מטרתו של צו איסור יציאה מהארץ היא להפוך את חייו של החייב לקשים יותר ובכך לזרז אותו בפריעת החוב, במידה והחייב זקוק לטיפול רפואי חשוב הדורש יציאה מהארץ, רשות ההוצאה לפועל מבטלת את צו האיסור שהוטל על החייב. 

 • הגבלת בעלות על תאגידים וחברות – במידה והגבלה זו מוטלת על חייבים, אין להם את האופציה לקחת חלק או שמא להקים תאגיד או חברה. אם רשות ההוצאה לפועל מגלה כי החייבים לוקחים חלק בתאגיד או חברה מסוימת למרות שנאסר עליהם, הפעילות שלהם נעצרת באותו הרגע. 
 • הגבלת רישיון נהיגה של חייבים – כאשר מוטלות מגבלות על רישיון נהיגה של חייבים, אותם חייבים מוגבלים בהחזקת רישיון נהיגה, בקבלת רישיון נהיגה חדש וגם בחידוש רישיון הנהיגה שלהם. במידה ועוברת שנה מהרגע בו הוטלה הגבלה על רישיון הנהיגה של החייב והיא לא בוטלה, על החייב מוטלת החובה לעבור טסט ומבחן תיאוריה מחדש על מנת לחדש את רישיון הנהיגה שלו. 

במקרים בהם חייב מצליח להוכיח כי רישיון הנהיגה שלו הכרחי לו על מנת לפרנס את עצמו או במידה ואחד מבני משפחתו של החייב ו/או החייב עצמו סובלים מנכות כלשהי אשר מצריכה שימוש קבוע ושוטף ברכב, לא תוטל הגבלה על רישיון הנהיגה של החייב. 

 


האם יש אפשרות לבטל חובות בהוצאה לפועל?

חלק גדול מהאוכלוסייה הישראלית אינה מודעת לכך שיש אפשרות לבטל חובות ברשות ההוצאה לפועל או להפחית אותם עקב מספר סיבות שונות. חלק מן הסיבות בגינן ניתן לבטל חובות בהוצאה לפועל הן:

 • מחיקת חובות עקב חוסר פעילות – ניתן למנות לא מעט מקרים בהם חייבים זכו לביטול התיקים שלהם ברשות ההוצאה לפועל עקב חוסר פעילות. רבים המקרים בהם הזוכה בתיק אינו פועל על מנת לקבל את כספו בחזרה ואינו נוקט בפעולות אקטיביות על מנת להשיב את כספו. במקרים מהסוג הזה התיק נסגר ואפילו נגנז. 
 • מחיקת חובות עקב חדלת פירעון – במקרים רבים חייבים מגיעים למצב בו הם אינם מסוגלים לשלם את חובותיהם ואת יתר ההתחייבויות שלהם, כאשר חייבים מגיעים למצב כזה הם בדרך כלל פונים אל הליכי חדלות פירעון, הליכי חדלות פירעון יכולים להיקרא גם "הליכי פשיטת רגל". במידה והחייבים נמצאים מתאימים להליך חדלות פירעון, בסוף התהליך הם יכולים לקבל פטור מהנושים ו/או הסדר מיוחד באמצעותו יוכלו להחזיר את מלוא החוב או חלק מן החוב. 

הליכי חדלות פירעון הינם הליכים קשים ופולשניים שאינם מתאימים לכל אדם, ישנה חשיבות רבה לעבודה עם עורך דין מקצועי שיעזור לכם למצוא את הסיבה האידיאלית למחיקת החוב. 

 

נוסף על כך, אם נמשיך לסקור את נושא זה נגלה כי קיימות עוד סיבות רבות אשר בעקבותיהן ניתן לבטל חובות ברשות ההוצאה לפועל, ההמלצה שלנו אליכם בנקודה זו היא לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי בעל התמחות בתחום שיעזור לכם לאפיין את המצב שלכם ויעניק לכם את הפתרון הטוב ביותר לבעיה. 

 

חשיבות העבודה עם עורך דין הוצאה לפועל

פעולה חשובה מאוד אם לא החשובה ביותר שעליכם לנקוט בה כאשר אתם מגלים כי נפתח נגדכם תיק ברשות ההוצאה לפועל היא פנייה אל עורך דין בעל התמחות בהוצאה לפועל. 

ראשית, חייבים אשר פונים אל עורך דין מראים כי הם מתייחסים ברצינות לתיק, לחוב וכי הם מנסים למצוא פתרון מסוים לפריעת החוב. 

עורכי דין בעלי התמחות בהוצאה לפועל הם בעלי המקצוע אשר יודעים בצורה הטובה ביותר כיצד עליכם לפעול בתיק שלכם, אילו פעולות הן אידיאליות לביצוע כדי להקל עליכם ולסייע להתנהלות התקינה שלכם בתיק. 

 

עורכי דין המתמחים בהוצאה לפועל יכולים לפעול במגוון דרכים שונות כדי לסייע לכם בתיק, הפעולות אותן רשאי לבצע עורך דין הוצאה לפועל כדי לסייע לכם הן: הגשת בקשה שמטרתה להוביל להסדר תשלומים מסוים או במטרה להכריז על החייב בתור פושט רגל, הגשת בקשה לאיחוד תיקים (זאת במידה ומתנהלים תיקים נוספים נגד החייב), הגשת בקשה במטרה לגרום לחייב לעבור חקירת יכולת ברשות ההוצאה לפועל לצד פעולות רבות נוספות. 

רק מעצם פנייתו של החייב אל עורך דין הוצאה לפועל, רשות ההוצאה לפועל עשויה לבטל את ההגבלות על חשבון הבנק שלו. 

 

כך תבחרו עורך דין מקצועי ואיכותי

אם הגעתם לכאן רוב הסיכויים שאתם בחיפוש אחר עורך דין הוצאה לפועל מקצועי ואיכותי בתל אביב שיעזור לכם להתנהל בצורה נכונה בתיק ההוצאה לפועל אשר קיים נגדכם. אין ספק כי העורך דין בו תבחרו עשוי לשנות באופן משמעותי את מצבכם בתיק ולעזור לכם בצורה משמעותית. כדי שתוכלו להיות בטוחים כי אתם בוחרים בעורך דין מקצועי ואיכותי הכנו עבורכם מספר טיפים שיעזרו לכם לבחור:

 • המלצות קודמות – בעידן בו אנו חיים אנשים רבים בוחרים בעלי מקצוע על פי המלצות שהם קראו ברשתות החברתיות, במנועי החיפוש השונים או שמא הם קיבלו המלצות מאנשים שקרובים אליהם. 

כך עליכם לפעול גם כשזה נוגע לבחירת עורך דין שעתיד ללוות אתכם במסגרת התיק שלכם בהוצאה לפועל. לפני שאתם בוחרים עורך דין מסוים שילווה אתכם, אנחנו ממליצים לכם לחפש ביקורות והמלצות קודמות על אותו עורך דין, במידה ומצאתם ביקורות אנו ממליצים לכם לקרוא כמה שיותר מהן כדי שתוכלו להבין בצורה הטובה ביותר האם עורך הדין בו אתם מעוניינים או מקצועי או שמא מדובר בעורך דין חובבן וחסר ניסיון. 

 • התמחות בתחום הרלוונטי – כל עורך דין אליו תפנו יהיה בעל התמחות בתחום ספציפי, הבחירה האידיאלית עבורכם תהיה עורך דין בעל התמחות בהוצאה לפועל. כאשר עורך דין בוחר לעסוק רק בתחום ספציפי אחד הוא צובר ניסיון וידע באותו תחום ללא הרף, מתוך כך ניתן להבין כי עורכי דין העוסקים אך ורק בהליכי הוצאה לפועל הם אלו שיתנו לכם את העצות היעילות ביותר, הם ידעו מהן הדרכים הטובות ביותר בהן יש לפעול כדי לממש את כל הזכויות שלכם והנקודה החשובה ביותר, עורכי דין העוסקים בהליכי הוצאה לפועל ימצאו את הפתרון הטוב ביותר למצב בו אתם נמצאים. 

עורך דין ו/או משרד עורכי דין העוסק בכמה תחומים שונים במקביל יהיה בעל כמות ידע נמוכה יותר בתחום ספציפי מאשר עורך דין או משרד עורכי דין העוסק באותו תחום מסוים בלבד. 

 

 

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי. אין לראות באמור משום המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהליכים, וכל המקבל החלטה על פי מאמר זה עושה זאת על שיקול דעתו ותחת אחריותו הבלעדית.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

שירותים נוספים בנושא הוצאה לפועל זוכים

מאמרים בנושא הוצאה לפועל זוכים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: