משפחה

בכל הנוגע להסכמים במשפחה, בין אם מדובר בהסכם נישואין, הסכם ממון, הסכם ירושה ועוד, ניתן לומר שאלו מסמכים חשובים לאין שיעור. מסמכים אלו כשלעצמם אינם עניין שניתן להקל בו ראש, משום שחשיבותם לעתיד המשפחה גבוהה להפליא. מסמכים אלו קובעים מה יקרה בשעה שזוג מתגרש, כשאחד מבני הזוג נפטר או את חלוקת הרכוש תוך כדי ביצוע הליכי גירושין.

בנושאי משפחה, אחד הדברים החשובים שכדאי להסתכל עליו הוא דווקא מעבר לפן המשפטי – גישור. גישת משרדנו הינה לעשות כל שניתן כדי להוציא את שני הצדדים מרוצים, אנו מאמינים כי גם אם יש אי הסכמות, הליכי גישור רגועים שאינם לוחמניים הם הפיתרון הנכון.

תחומי עיסוק בנושא משפחה

שאלות ותשובות בנושא משפחה

בחלק גדול מן המקרים התשובה היא – כן. הגוף אשר מחזיק בסמכות לדון בנושא הגירושין עצמו הוא בית הדין הרבני. יתר על כן, בכל הנוגע למזונות קיימת סמכות מקבילה, אולם ילדים הנחשבים לקטינים לא מחויבים לערכאה ספציפית. לצורך הדוגמה, אפילו אם האב הוא זה אשר הגיש ראשון תביעת מזונות בנוגע לגירושין, לאם עדיין תהיה אפשרות להגיש תביעה למזונות לבית משפט לענייני משפחה והוא זה אשר יערוך את הדיון בנושא. בנוגע לסוגיות הנוספות כמו: חלוקה של רכוש בהליך גירושין, משמורת על הילדים וכן הלאה, הצד אשר מגיש תביעת גירושין ראשון עשוי לזכות ביתרון משמעותי על הצד השני מאחר והוא יכול להגיש את התביעה לערכאה שהוא מעדיף. ישנם הבדלים בגישות ובהלכות בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לעניינים משפחתיים.

על אף אדם אין חובה לעבוד ולפרנס את עצמו – מלבד מקרים ספציפיים. אם, למשל, אישה יכולה לעבוד אך היא בוחרת לא לעשות זאת, הדבר לא מהווה עילה לשלול את המזונות שלה. במקרים שבהם, לצורך הדוגמא, גם במסגרת חיי הנישואין האישה לא עבדה ובמקום זאת היא עסקה בטיפול בילדים וביצעה את מטלות הבית – במקרים מסוג זה יש סיכוי כי על הבעל תוטל החובה לשלם דמי מזונות (מזונות אישה וגם מזונות ילדים) ללא כל קשר לפוטנציאל ההשתכרות של האישה אשר בוחרת לא לעבוד.

על פי החוק במדינת ישראל האב חייב לשלם את כל דמי המזונות אשר נחוצים לקיומם הבסיסי של ילדיו הקטינים, לצורך הדוגמא: ביגוד, מזון וכן הלאה, עד שהם מגיעים לגיל 15. חובתו של האב במקרה זה לא תלויה בדבר, הכוונה היא שלא משנה מה המצב הכלכלי של האב, מה המשכורת של האיש או כל דבר אחר. חשוב לדעת כי גם שאלת האשמה בגירושין אינה רלוונטית כאשר זה נוגע למזונות ילדים קטינים.

יש אפשרות להתגרש רק במידה ושני בני הזוג מסכימים על כך. שני הצדדים יכולים להגיש תביעות גירושין לבית הדין הרבני מבלי לקבל הסכמה על כך מהצד השני, אך יהיה עליהם להוכיח עילה לגירושין המוכרת בחוק וקבל פסק דין גירושין. במקרים מסוג זה לבית הדין הרבני יש את הסמכות לחייב את הצד השני להסכים להליך, אך אותו צד לא מחויב להישמע לכך. כלומר אין אפשרות לכפות עליו להסכים להליך אך ניתן להטיל עליו מגבלות שונות שמטרתן לגרום לו להסכים.

חזקת השיתוף הינה חזקה משפטית אשר קובעת כי כלל הרכוש שנרכש במהלך תקופת הנישואין, בין אם על ידי אחד מבני הזוג ובין אם על ידי שניהם, נחשב לרכוש משותף. חזקת השיתוף חלה גם על רכוש אותו רכשו בני הזוג טרם הנישואין, אם הוא מעורבב עם רכוש משותף. לצורך הדוגמא, במקרים בהם אחד מבני הזוג רכש דירה לפני שהחליט להתחתן ולאחר מכן בני הזוג השקיעו בדירה באופן משותף כמויות גדולות של כסף, קיים קושי להפריד בין הרכוש שנרכש על ידי בן הזוג לפני הנישואין לבין הרכוש המשותף ובעקבות כך החוק בישראל יתייחס לנכס בתור רכוש משותף באופן חלקי או שמא באופן מלא. קיימים מספר חריגים לחזקת השיתוף, חלק מאותם חריגים הם: רכוש אשר נרכש במתנה הוא התקבל בירושה. רכוש שהוקצה לצד אחד מבני הזוג על ידי הסכם ממון..

כאשר אנו מדברים על משמורת ילדים אנחנו למעשה מדברים על קביעה של בית המשפט בנוגע למי מבני הזוג יקבל משמורת על הילדים לאחר הגירושין. משמורת ילדים יכולה להיות משמורת מלאה, כלומר הילד נמצא אצל אחד מבני הזוג באופן קבוע, או משמורת משותפת שבמסגרתה הילדים מבלים זמן שווה אצל כל אחד מבני הזוג. כאשר בית המשפט קובע את משמורת הילדים הנושא העיקרי אליו הוא מתייחס הוא טובתו של הילד. חלק מן הגורמים אותם בית המשפט בודק הם: הקשר של הילד עם כל אחד מן ההורים. היכולת של כל אחד מבני הזוג לספק לילד את הצרכים להם הוא זקוק. הרצון של הילד.

על פי ההלכה היהודית נקבע כי כל אב לילדים חייב לשלם תשלומי מזונות שמכסים את הצרכים ההכרחיים לקיומם של ילדיו הקטינים עד שימלאו להם 15 שנה, לאחר שמלאו לילדים 15 שנה האב צריך לשלם דמי מזונות לילדים שלו מדין צדקה. דין הצדקה אומר כי ההורים צריכים להתחלק בתשלומי המזונות השוטפים ובהוצאות הקבועות על הילדים שלהם עד שהם יגיעו לגיל הבגרות ובהתאם ליכולות הכלכליות שלהם. בחלק מן המקרים מוגשת תביעת מזונות בנוגע לילד שכבר מלאו לו 18 שנים. במקרים מן הסוג הזה בודקים את הסכם הגירושין ואת פסק הדין, אם לא נקבעו בהם תשלומי מזונות לילדים לאחר שיסיימו את לימודיהם בבית הספר, על הילד יהיה להגיש את תביעת המזונות בכוחות עצמו.

הסכם ממון הוא הסכם בין בני זוג, הנערך לפני או במהלך הנישואין, אשר קובע את אופן חלוקת הרכוש והנכסים של בני הזוג במקרה של גירושין או של מוות. הסכם ממון יכול להבטיח את זכויותיהם של בני הזוג במקרה של פרידה, ולמנוע מחלוקות משפטיות בעתיד.

לכל אדם אשר לוקח חלק בשותפות במקרקעין, ניתנת הזכות להגיש בכל זמן שירצה בקשה הנוגעת לפירוק שיתוף. אף על פי כן, מערכת החוק בישראל קובעת, כי על מנת שיהיה ניתן להוציא לפועל הליך של פירוק שיתוף במקרקעין, דרושה הסכמה כוללת של כל השותפים במקרקעין – אף אם חלקם אינם לוקחים חלק ביוזמת פירוק השיתוף. במקרים שבהם שותף אחד או יותר אינם מסכימים להליך פירוק השיתוף, לא יהיה ניתן להגיע להסכם בנוגע לפירוק שיתוף, במקום זאת על השותף שמעוניין בפירוק השיתוף יהיה להגיש תביעה למערכת המשפטית. התנאים הללו תקפים גם במקרים הנוגעים לפירוק שיתוף בין אחים ובין שותפים עסקיים.

שותפות היא למעשה דרך פעולה, שבה קבוצת אנשים (שני אנשים או יותר) מקצים זכויות קנייניות על נכס מסוים. בשונה מהסכם חלוקה, שתפקידו להגדיר חלק מסוים לכל אחד מן השותפים, הסכמי שיתוף מעניקים לכלל השותפים זכויות על כל הנכס. על מנת לוודא את קיום השותפות על הנכס, יש לערוך הסכם שיתוף בהתאם לחוק המקרקעין (תשכ"ט, 1969). הסכמי שיתוף כוללים בתוכם מספר מרכיבים עיקריים: הגדרת הזכויות המוענקות לכל השותפים בנכס, הסדרת אפשרויות השימוש ו/או ההחזקה של השותפים בנכס, הגדרות טכניות הנוגעות לנכס. בנוסף על כך, הסדרה של זכויות והחלטות עתידיות בנוגע לנכס.

ייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול על ידי הממנה כל עוד הוא בעל כשרות משפטית. עם זאת, אם נעשה שימוש בייפוי הכוח על ידי המיופה כוח טרם הביטול, הוא יישאר בתוקף. כדי לבטל ייפוי כוח מתמשך, על הממנה לשלוח הודעת ביטול בכתב למיופה הכוח. ההודעה צריכה לכלול את תאריך הביטול וחתימה. מומלץ לשלוח הודעת ביטול גם לצדדים שלישיים שעשויים להסתמך על ייפוי הכוח.

ניתן למנות מיופה כוח מתמשך במגוון תחומים, כאשר הנפוצים שבהם הם: תחום הבריאות – ניתן למנות מיופה כוח מתמשך שיוכל לקבל החלטות רפואיות עבור הממנה במקרה של אובדן כשרות. תחום הכספים – ניתן למנות מיופה כוח שיוכל לנהל את החשבונות הבנקאיים, לבצע פעולות כספיות ולקבל החלטות השקעה. תחום משפטי – ניתן למנות עורך דין כמיופה כוח מתמשך שיוכל לייצג את הממנה משפטית. תחום הדיור – ניתן למנות מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות הנוגעות למגורים כגון מכירת דירה. תחום אישי – ניתן למנות מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות אישיות כמו איפה יתגורר מיופה הכוח או האם עליו לקבל טיפול סיעודי. ככלל, ניתן למנות מיופה כוח מתמשך לכל תחום שבו הממנה רוצה שמישהו יקבל החלטות עבורו אם יאבד את כשרותו המשפטית.

על פי חוק, כל אדם בגיר ובעל כשירות משפטית יכול להתמנות למיופה כוח, בכפוף למספר סייגים: 1. קטינים או חסויים אינם יכולים לשמש כמיופי כוח, שכן הם חסרי כשירות משפטית. 2. אסור למנות כמיופה כוח אדם שיש לו ניגוד עניינים עם הממנה, למשל בן/בת זוג שהממנה נמצא עימו בהליכי גירושין. 3. אין למנות כמיופה כוח מי שעלול לנצל לרעה את מצבו הרפואי ו/או הנפשי של הממנה. 4. יש לוודא שמיופה הכוח מסוגל למלא את תפקידו – הן מבחינה פיזית והן מבחינה מנטלית. 5. מיופה הכוח חייב להיות זמין ונגיש לממנה בכל עת. 6. רצוי שמיופה הכוח יהיה אדם קרוב ומוכר לממנה, שמכיר את צרכיו ומאפייניו. 7. מיופה הכוח צריך להסכים מרצון לקבל על עצמו את התפקיד והאחריות הכרוכים בו. בדרך כלל ממנים בן/בת זוג, ילדים, הורים או אחים כמיופי כוח, אך ניתן גם למנות חבר קרוב או עורך דין.

לא, ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד. החוק מאפשר מינוי של מספר מיופי כוח שיפעלו במקביל או לחלופין. מינוי כפול יכול לייצר גיבוי ולמנוע מצב שבו מיופה כוח אחד לא יהיה זמין בעת הצורך. במקרים מסוג זה, חשוב לתאם בין מיופי הכוח ולהגדיר בבירור את תחומי האחריות ואת הסמכויות של כל אחד מהם.

על מנת שבית המשפט יאשר בקשה לפירוק שיתוף בנכס משותף בין בני זוג, צריכים להתקיים מספר תנאים: ראשית, חייבת להתקיים עילה מוצדקת לבקשה כגון סכסוך מתמשך בין בני הזוג. שנית, יש להוכיח כי פירוק השיתוף לא יפגע בזכויותיו של מי מבני הזוג. כמו כן, בית המשפט בוחן את תום ליבו של המבקש ואת טובת הקטינים אם ישנם.

על מנת שבית המשפט יאשר בקשה לפירוק שיתוף בנכס משותף בין בני זוג, צריכים להתקיים מספר תנאים: ראשית, חייבת להתקיים עילה מוצדקת לבקשה כגון סכסוך מתמשך בין בני הזוג. שנית, יש להוכיח כי פירוק השיתוף לא יפגע בזכויותיו של מי מבני הזוג. כמו כן, בית המשפט בוחן את תום ליבו של המבקש ואת טובת הקטינים אם ישנם.

על מנת שבית המשפט יאשר בקשה לפירוק שיתוף בנכס משותף בין בני זוג, צריכים להתקיים מספר תנאים: ראשית, חייבת להתקיים עילה מוצדקת לבקשה כגון סכסוך מתמשך בין בני הזוג. שנית, יש להוכיח כי פירוק השיתוף לא יפגע בזכויותיו של מי מבני הזוג. כמו כן, בית המשפט בוחן את תום ליבו של המבקש ואת טובת הקטינים אם ישנם.

המסמכים העיקריים שיש לצרף לבקשה לאישור פירוק שיתוף בנכס מקרקעין משותף הם: הסכם רכישת הנכס, נסח טאבו מעודכן המוכיח את הבעלות המשותפת, אישורי מיסים ותשלומים בגין הנכס, הערכת שווי של שמאי לנכס, מסמכים המעידים על הכנסות והוצאות בני הזוג, מסמכים רפואיים רלוונטיים, הסכמי חלוקת רכוש קודמים, תצהירים של בני הזוג ועדויות נוספות לביסוס הבקשה וכן כל מסמך אחר רלוונטי לבקשה על פי דרישת בית המשפט.

מאמרים בנושא משפחה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: