משפט מסחרי

התחום של משפט מסחרי מכיל מספר רבדים – לדוגמה:

חתמתם חוזה עם לקוח והוא הפר את אחד מסעיפיו?
אחד מהשותפים תבע אתכם וכעת אתם זקוקים לכתב הגנה שיגן עליכם?
יכול להיות שנקלעתם לסיטואציה אחרת לא נעימה ברמה העסקית,
ואנחנו כאן כדי לעזור!

חשוב לציין שכאשר יש ספק, אין ספק.
אם חוויתם פגיעה מצד אדם, תאגיד או חברה –
הזמן הנכון לפעול הוא ככלל כמה שיותר מוקדם.
טוב לדעת כי בכל הנוגע למהלכים משפטיים הקשורים בעסקים
המשמעות של "משיכת זמן" אינה באה לטובתכם,
ולכן חשוב לפעול כמה שיותר מהר.
את כל המידע שתצטרכו לקבל בנושא תוכלו לקרוא במאמרים הבאים.

לא משנה עם איזו סוגייה אתם מתמודדים במשפט מסחרי, אנחנו כאן בשבילכם!

זקוקים לסיוע בכל סוגייה משפטית? אל תהססו:

תחומי עיסוק במשפט מסחרי

שאלות ותשובות במשפט מסחרי

איך פותחים חברה?
כדי לפתוח חברה, יש מספר פעולות שאנו צריכים לעשות על מנת שתירשם ברשם החברות: בחירת שם לחברה - אנחנו ממליצים להכין רשימה של כמה שמות, בין 5 ל-10 בדרך כלל יספיק. זאת כדי שתוכלו להגיש את כולם לעו"ד מומחה לדיני חברות, ועו"ד יבדוק עבורכם אילו שמות זמינים. לאחר קבלת התשובה מעורך הדין, תוכלו להחליט סופית מה יהיה השם איתו תירשמו. ניסוח תקנון - כל חברה חייבת להחזיק תקנון אשר מסדיר את ההסכם בינה לבין בעלי המניות. התקנון צריך להכיל את שם החברה, את מטרותיה, שווי כל מניותיה והגבלת אחריות על בעלי המניות. כל המידע יירשם בתקנון באופן מסודר וברור. בחירת דריקטוריון - בפתיחת חברה, יש למנות דריקטוריון שיהיה אחראי על קביעת מדיניות החברה, האסטרטגיה העסקית והניהול שלה.
איך אוכפים ומקבלים פיצויים בגין הפרת חוזה?
על פי חוק, הצד הנפגע במידה וירצה בכך, יכול לפנות לבית המשפט בתביעה הדורשת את אכיפת החוזה. לבית המשפט ניתנה הסמכות לקבוע האם ובאילו תנאים ייאכף החוזה - בהתאם לתנאים שמוסכמים על שני הצדדים. בכל אופן, בית המשפט הוא גם הסמכות שתחליט האם ולמי מגיעים פיצויים בגין הפרה, הוצאות משפט ועלויות נוספות. אולם במקרים מסוימים, לא יהיה ניתן לאכוף את החוזה, כמו במקרים שאכיפה משמעותה כפייה בלתי חוקית או במקרה שהמאמצים לאכיפה לא יעמדו בקנה אחד עם מידת אכיפה סבירה ומקובלת לאותו חוזה - שיקול של עלות מול תועלת.
משפט מסחרי - מה זה?
כאשר אנו דנים בשאלה מהו משפט מסחרי, צריכים למעשה צריכים להבין שמדובר בתחום משפטי שקשור למסחר בין עסקים וחברות. מטרתו של המשפט המסחרי היא להסדיר את הפעילויות העסקיות הנערכות בין גופים מסחריים שונים כמו: חתימה על חוזי מסחר, יישוב של סכסוכים אשר נובעים מהפרת חוזה בין גופים עסקיים, העברה ורכישה של מניות, עסקאות קנייה ומכירה של חברות ובתי עסק וכן הלאה.
מהם סעדים בצדק?
במקרים בהם שני צדדים עורכים ביניהם חוזה מסחר ואחד מן הצדדים מפר אותו, ברוב המקרים בפני הצד שאינו הפר את החוזה עומדים שני סוגים שונים של סעדים: סעדים בצדק וסעדים בחוק. סעדים בצדק הינם סעדים המוטלים במקרים בהם פיצויים כספיים אינם מספיקים כדי לפצות באופן ראוי את הצד שאינו הפר את החוזה. במקרים מסוג זה ניתן להשתמש בסעדים הצודקים הבאים: ביטול חוזה - ביטול של חוזה הינו סעד המעניק את האפשרות לצד שאינו הפר את החוזה לבטל את אחריותו על פי החוזה. סעד ביטול חוזה זמין, לצורך הדוגמא, במקרים בהם מתגלה כי חוזה התבסס על טעות או שמא על תרמית של אחד מהצדדים או של שני הצדדים. סעד ביטול זמין גם במקרים בהם לשני הצדדים בחוזה יש העדפה לבטל את החוזה ולקבל בחזרה את הכספים אותם הם שילמו בתור מקדמה במסגרת החוזה. תיקון - תיקון מעניק לכל אחד מהצדדים את האפשרות לערוך את החוזה ולשנותו על מנת שהחוזה ישקף את כוונותיהם בצורה יותר מדויקת. על מנת להפעיל את סעד זה יש צורך בחוזה תקף. סעד זה זמין, לצורך הדוגמא, במקרים בהם אחד מן הצדדים בחוזה לא הבין בצורה נכונה את אחד מן התנאים המהותיים בחוזה. ביצוע בעין - כאשר אנו מדברים על ביצוע בעין אנחנו למעשה מדברים על צו בית משפט אשר דורש מן הצד שהפר את החוזה לפעול בהתאם לחוזה כפי שהוא נכתב במקור. סעדים מסוג ביצוע בעין נחשבים לסעדים נדירים אך למרות זאת הם ניתנים במקרים מסוימים. ברוב המקרים בית המשפט אינו ממהר להחליט על סעד ביצוע בעין מאחר והוא דורש מבית המשפט להמשיך בפיקוח על החוזה.
מהם סעדים בחוק?
במקרים רבים סעדים בחוק הם סעדים הניתנים בתור פיצויים כספיים אשר נפסקים במטרה לעזור לפצות את הצד שנפגע.
אילו סוגים של סעדים בחוק קיימים?
פיצוי מוסכם - במקרים מסוימים קובעים בחוזה מראש פיצוי ספציפי אשר נקרא גם פיצוי מוסכם. ברוב המקרים פיצויים מסוג זה לוקחים חלק בחוזים בהם ידוע כי יהיה קיים קושי לקבוע את סכום הפיצויים בעקבות פגיעה בפועל בשל הפרת חוזה. פיצוי עונשין - פיצוי עונשין נועד על מנת להעניש את הצד האשם כדי שהוא ואחרים לא יפעלו כך פעם נוספת.
מהי הפרה רגילה של חוזה?
על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), הפרה רגילה של חוזה היא כל מצב שבו מתבצע מעשה או מחדל, אשר נוגד את אחד מהסעיפים של החוזה. לצורך הדוגמה, מצב שבו שוכר דירה לא משלם את דמי השכירות שהתחייב לשלם במועד המסוכם, או עיכוב בלתי סביר בתשלום דמי השכירות, אלו נחשבים להפרה רגילה של חוזה.
מהי הפרה יסודית של חוזה?
על פי החוק, הפרה יסודית של חוזה יכולה לבוא לידי ביטוי בשתי דרכים: הדרך הראשונה, מתייחסת למקרים שבהם ניתן להניח כי במידה שאדם בעל שיקול דעת סביר (בעגה המשפטית "האדם הסביר"), היה יודע מבעוד מועד על הפרה זו של החוזה, לא היה מסכים לחתום על החוזה טרם ההתקשרות. דרך נוספת בה הפרת יסודית של חוזה יכולה לבוא לידי ביטוי, מתייחסת למקרים שבהם הצדדים בחוזה סיכמו מבעוד מועד ובכתב כי ההפרה הספציפית שבוצעה הינה הפרה יסודית. חשוב לדעת כי אם חוזה כולל בתוך סעיף כללי הקובע כי כל הפרה כזו או אחרת של החוזה תיחשב להפרת חוזה יסודית, לאותו סעיף ברוב המקרים לא יהיה תוקף, אלא אם כן מדובר במקרים בהם הסעיף היה סביר במעמד החתימה על החוזה, בהתאם לנסיבות המקרה.
באילו מקרים של הפרת חוזה, לא ניתן לתבוע אכיפה?
בכל המקרים בהם הצד הנפגע מחליט לא לבטל את החוזה יש לו אפשרות לתבוע את אכיפת החוזה, אלא אם מדובר במקרה בו מתקיים אחד מן החריגים הבאים: החוזה המדובר אינו ניתן לקיום. אכיפה של החוזה תוביל לכפייה לקבלה או לביצוע של שירות אישי או עבודה אישית. המשאבים אותם בית המשפט יידרש להשקיע, על מנת להבטיח כי החוזה יקויים הם יתר על המידה עד לרמה שאכיפת החוזה אינה משתלמת. מקרים בהם אכיפת החוזה תוביל לתוצאה פחות צודקת מאשר ביטול החוזה. על פי החוק, לא קיימות הוראות ברורות על פיהן אפשר לקבוע האם אכיפה של חוזה היא לא צודקת בנסיבות של אותו עניין, ובשל כך הקביעה נעשית בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
לאילו סעדים ניתן לפנות בעת הפרת חוזה?
החוק בישראל קובע, כי לכל אדם אשר נפגע מהפרה של חוזה יש את האפשרות לבחור בין שני סעדים: סעד אכיפת החוזה או סעד ביטול החוזה. לא ניתן לתבוע את שני הסעדים הללו במקביל מאחר והם סותרים זה את זה. יתר על כן, לכל אדם שנפגע כתוצאה מהפרה של חוזה יש את הזכות לדרוש פיצויים ללא כל קשר לסעד אכיפת החוזה או ביטול החוזה. כלומר, הסעדים העומדים לרשות כל אדם שנפגע מהפרת חוזה הם: אכיפה של חוזה ודרישה לפיצויים או ביטול של חוזה ודרישה לפיצויים.
האם ניתן לפרק שיתוף על ידי מכירה?
במקרים שבהם אין אפשרות לחלק את נכס המקרקעין בעין, או שמא בית המשפט סבור כי הדבר עלול להוביל להפסדים משמעותיים עבור השותפים, בין אם מדובר בכלל השותפים או בחלק מהם, פירוק השיתוף יתבצע על ידי מכירת הנכס וחלוקה של התמורה בין השותפים. מכירות מסוג זה, מתבצעות באופן של מכירת נכסי מקרקעין מעוקלים ברשות האכיפה והגבייה, אלא אם החליטה המערכת המשפטית לבחור בדרך שונה, מכורח סבירות שהדרך האחרת היא הצודקת והיעילה יותר, בהתאם לנסיבות המקרה. אפשרות נוספת אשר באמצעותה ניתן לפרק שיתוף במקרקעין, הינה תחרות פנימית בין אלו הלוקחים חלק בשותפות על הנכס. במקרים שבהם מדובר בפירוק שיתוף הנוגע לנכס בו מתגוררים בני זוג, הליך המכירה לא יסתיים עד שבית המשפט יהיה סבור בבטחון מלא כי לילדים הקטינים של בני הזוג וגם לבן הזוג אשר חי איתם, יחד, יש מקום אחר בו הוא יכול לגור בהתאם לצרכיו וצרכי ילדיו.

מאמרים בנושא משפט מסחרי

הסכם פירוק שותפות יכול להיות מורכב ורגיש כשמגיעים לנושא חלוקת הנכסים, וכן נושא זכויות וחובות בפירוק שותפות. מה קורה כשיש מחלוקת בין השותפים על נכס יקר ערך? וכיצד ניתן לחלק…
האם ישנם חילוקי דעות ביניכם לבין השותפים שלכם לגבי שווי החברה בה אתם שותפים? האם אתם מתלבטים כיצד לקבוע באופן הוגן ומקצועי את שווי נכסי החברה לצורך פירוק השותפות? אם…
שותפות עסקית יכולה להיות דרך מצוינת לפתיחת עסק חדש, אך לעיתים הדרכים נפרדות ומתעורר הצורך בפירוק השותפות. האם ידעתם שקיימים סעיפים מסוימים שחייבים להופיע בהסכם פירוק שותפות כדי להגן על…
פירוק שותפות עסקית יכול להיות תהליך ארוך, מורכב ויקר. אנשים רבים נכנסים בהתלהבות לשותפות עסקית מבטיחה, אך מעטים חושבים על האפשרות שהיא עשויה להגיע לקיצה. מה קורה ששותפות מתפרקת? כמה…
הסכם מייסדים הוא אולי המסמך החשוב ביותר בארגון. זהו מסמך משפטי, אשר מגדיר את היחסים בין המייסדים של חברה חדשה. על מנת להבטיח הצלחה ארוכת טווח של החברה, חשוב ביותר…
הסדר הריטיינר הינו נפוץ במיוחד בקרב חברות גדולות, אשר זקוקות לייעוץ משפטי שוטף במגוון רחב של תחומים. יתרונה הגדול של שיטת ה"ריטיינר" מתבטא בכך שהתשלום החודשי הקבוע מעניק לחברה גישה…

מוזמנים לחפש מידע באתר

זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: